ארכיון דיני עבודה - חן - משרד עורכי דין דיני עבודה ומסחר | מומחים בייצוג מעסיקים וזכויות עובדים

קטגוריה: דיני עבודה

מה זה דיני עבודה?

דיני עבודה הינו שם הכולל בתוכו את כל החוקים והדינים העוסקים בתחום המסדיר את הזכויות והחובות במגוון רחב של ענייני עבודה ופנסיה, בעיקר בין מעסיקים לעובדים.

חוקי המדינה נועדו בעיקר לשמור על תנאי עבודה הוגנים ולוודא שעובדים מקבלים יחס שווה וצודק, הן במהלך תקופת העבודה והן בסיומה.

כך למשל חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את אורכו של יום העבודה, יום המנוחה השבועי, עבודה בשעות נוספות, עבודת לילה, הפסקות ועוד. חוק חופשה שנתית קובע את מכסת החופשה השנתית שזכאי לנצל כל עובד במהלך השנה, אופן חישוב הצבירה של ימי חופשה והזכות לפדות בסיום העבודה את ימי החופשה שלא נוצלו. צו ההרחבה לקצובת הבראה קובע כי כל עובד זכאי לקבל תשלום בעבור מספר ימי נופש בשנה. חוק דמי מחלה קובע כי כל עובד זכאי לתשלום דמי מחלה בעבור התקופה שהוא נעדר מהעבודה עקב מחלה. הסכם המסגרת קובע כי כל עובד זכאי לתשלום דמי חגים מלא בעבור 9 ימי חג בשנה. חוק הגנת השכר מחייב מעסיקים לערוך תלושי שכר ולציין בהם את פרטי השכר ששולם לעובד, מספר שעות עבודה, מספר ימי עבודה, צבירת חופשה, ניכויים ועוד.

חוק פיצוי פיטורין ושיוויון זכויות

ויש כמובן גם את חוק פיצויי פיטורים אשר נועד להקל על עובדים שהוחלט להפסיק את עבודתם באמצעות תשלום פיצויי פיטורים. בהתאם לחוק, עובד שפוטר לאחת שנת עבודה זכאי לפיצויי פיטורים לפי מכפלת השכר החודשי במספר שנות העבודה.

נוסף על כל אלה ישנם גם חוקים שנועדו לייצר שוויון בין סוגי עובדים שונים.

כך למשל חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע איסור אפליה בקבלה לעבודה ובסיומה מחמת גזע, מין, דת וכ"ו. חוק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע איסור אפליה או פגיעה בתנאי העבודה של עובדים בשל מוגבלותם. חוק שכר שווה לעובד ולעובדת קובע איסור אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה. חוק עבודת נשים אשר אוסר על פיטורים של נשים בהיריון או בטיפולי פוריות במהלך התקופה המוגנת.

כמו כן ישנה גם חשיבות מכרעת להסכמות בין הצדדים, דבר שמעצים את חשיבותו של הסכם העבודה.

הסכמי עבודה

הצדדים להסכם עבודה רשאים להסכים על תנאי עבודה ושכר שונים מאלה שנקבעו בחוק ובלבד שהם עדיפים על פני אלה שנקבעו בחוק. לא ינתן תוקף להסכמת הצדדים על תנאי עבודה או שכר נחותים מאלה שנקבעו בחוק. כמו כן, הצדדים רשאים להסכים על הגבלת חופש העיסוק, באמצעות תניית אי תחרות ושמירה על סודיות, אך אלה יעמדו בכל מקרה של מחלוקת בפני ביקורת שיפוטית של בית הדין לעבודה אשר בסמכותו לבטל את ההסכמה כאמור. בית הדין לעבודה מעניק חשיבות רבה לחופש העיסוק ולא יטה להגבילו אלא במקרים מיוחדים בהם הוכח שהעובד פגע באינטרס לגיטימי של המעסיק.

הסכם העבודה יכול להיות לתקופה קצובה או בלתי מוגבלת, ההבחנה ביניהם היא באשר לסיום קשרי העבודה. הסכם עבודה לתקופה קצובה מציין מועד שבו יסתיימו קשרי העבודה באופן אוטומטי ואילו הסכם עבודה לתקופה בלתי מוגבלת נמשך עד להחלטת פיטורים או התפטרות.

בתי דין לענייני עבודה

לאורך השנים בית הדין הארצי לעבודה פיתח כללים ותקדימים המתאימים למאפיינים המיוחדים של חוזה העבודה, מעבר לדיני החוזים הכלליים. בכך התחשב בית הדין הארצי לעבודה בחוסר איזון הכוחות המובנה בין העובד למעסיק בבואו לפרש את הסכם העבודה. בעניין זה יש לציין, כי הכרת התקדימים ויישום הכללים מעניקה יתרון משמעותי לעורך דין לדיני עבודה בניסוח הסכמי עבודה או פרשנותם. מאחר שהצדדים להסכם העבודה פועלים על פי הוראותיו, עריכת הסכם עבודה על ידי מי שאינו עורך דין לדיני עבודה עלולה לחשוף את המעסיק לתביעות משפטיות מצד עובדים ולסנקציות כלכליות ופליליות מצד משרד הכלכלה.

הגנה על רשימת לקוחות בעסק
דיני עבודה
עו"ד איתי חן

רשימת לקוחות

כל בעל עסק יודע היום, בפרט אלה שעוסקים בענפי השיווק והמכירה, שאחד מהאתגרים הקשים ביותר לביסוס העסק הוא גיבוש רשימת לקוחות. כאשר הכוונה ברשימת לקוחות

קרא עוד »
שכר עבודה - שיטות תשלום ופנסיה
דיני עבודה
עו"ד איתי חן

שיטות שכר עבודה והשפעתם על הפנסיה

בשוק העבודה ידועות מספר שיטות שכר שונות. שיטות אלו משמשות מעסיקים לקבוע את שכר העבודה היעיל ביותר לעסק שלהם להשגת מקסימום תמורה מצד העובד והעלאת

קרא עוד »
בית דין לעבודה - הסברים ותפקיד
בית הדין לעבודה
עו"ד איתי חן

בית דין לעבודה: תפקידים ומטרות

מה תפקידו של בית דין לעבודה? לצד חוקי מדינת ישראל ישנם גם את בתי הדין לעבודה. אשר יוצקים תוכן מעשי לחוקים באמצעות יישום החוקים והתקדימים

קרא עוד »
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שכר עבודה - שיטות תשלום ופנסיה
דיני עבודה
עו"ד איתי חן

שיטות שכר עבודה והשפעתם על הפנסיה

בשוק העבודה ידועות מספר שיטות שכר שונות. שיטות אלו משמשות מעסיקים לקבוע את שכר העבודה היעיל ביותר לעסק שלהם להשגת מקסימום תמורה מצד העובד והעלאת

קרא עוד »