הכללים להעברת עובד לתפקיד אחר

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

העברת עובד מתפקידו הוא מונח המשמש לתיאור פעולת העברה של עובד מתפקיד מוגדר אחד לתפקיד מוגדר אחר. הרחבה או צמצום של סמכויות לא בהכרח מהווה שינוי תפקיד. פעמים רבות הדבר נעשה מסיבות שונות שאינן קשורות באופן ישיר לעובד. 

כמו כאשר החברה מחליטה על שינוי מבנה ארגוני, התפקיד של העובד בוטל או כאשר יש יותר מדי עבודה בתפקיד הנוכחי ויש לפצל אותו בין עובדים נוספים.

 יחד עם זאת ישנם מקרים בהם העברת התפקיד נעשית ממניעים פסולים. במקרים כאלה הניסיון הוא לגרום לעובד להתפטר מהעבודה במקום לבצע תהליך של פיטורים.

עורך דין חן ישיב מתי חוקי להעביר עובד מתפקידו וכיצד יש לבצע זאת.

עובד מועבר לתפקיד אחר – סיבות נפוצות

במקרים שנתקלנו בהם מעבר של עובד מתפקידו ושיבוצו בתפקיד חדש עשוי להיות ממספר סיבות, לדוגמה:

  • החברה מבטלת את התפקיד הנוכחי.
  • החברה מתארגנת מחדש ואין צורך בכישורי העובד במבנה החדש.
  • החברה מצטמצמת במספר העובדים שהיא מעסיקה.
  • החברה החליטה לבצע מיקור חוץ של חלק מעבודתה או כולה ואינה זקוקה למספר עובדים כבעבר.
  • העובד אינו כשיר רפואית להמשיך ולבצע את התפקיד, גם לא לאחר התאמות למגבלותיו.
  • מניעים פסולים והפעלת לחץ פסול על העובד בבחינת "להראות לו את הדרך החוצה".

האם מותר למעסיק להעביר אותי תפקיד ללא הסכמתי?

מותר למעסיק לשבץ עובד בתפקיד חלופי לפי שיקול דעתו ובלבד שהתקיימו הכללים הבאים:

  • ההחלטה לא מנוגדת לחוק או הסכם העבודה (אישי או קיבוצי).
  • ההחלטה התקבלה בתום לב ומשיקולים ענייניים.
  • ההחלטה התקבלה לאחר מתן זכות טיעון לעובד.
  • התפקיד החדש לא פוגע במעמדו, היקף סמכויותיו או שכרו של העובד. במקרה כזה נדרשת הסכמתו של העובד לשינוי בתפקיד.
  • לעובד אין מגבלה רפואית לבצע את התפקיד החדש.

מהן האפשרויות שלי אם אני מסרב לתפקיד החדש?

אם הסירוב שלך הוא מוצדק, כלומר ההחלטה לא התקבלה לפי הכללים הנ"ל, עלייך להתייעץ בהקדם עם עורך דין לדיני עבודה. עורך דין מנוסה בדיני עבודה יבחן חוקיות הניוד לתפקיד החדש אל מול הסכם העבודה והנסיבות האישיות שלך. בתוך כך הוא ינהל מו"מ עם המעסיק שלך על מנת ללחוץ אותו להחזיר אותך לתפקיד הקודם. בית הדין לעובדה ייטה להעניק סעד אכיפה לעובדי מדינה, רשויות מקומיות וארגונים גדולים מאוד. בעוד שבמקרה של עובדים שכירים במגזר הפרטי הוא יטה לפסוק פיצוי כספי.

אם הסירוב שלך לבצע את התפקיד החדש לא מוצדק, רשאי המעסיק להורות על פיטוריך מהעבודה. הימנעות מלהתייצב לתפקיד החדש והמשך ביצוע התפקיד הקודם לא תיחשב כנוכחות מצידך המזכה בשכר עבודה.

ראו גם:

במשך תקופה ארוכה ביצעתי את התפקיד החדש למרות הפגיעה בתנאים, האם אני יכול לסרב עכשיו?

בהתאם לפסיקה של בית הדין לעבודה, הסכמה לשינוי בתנאי עבודה יכולה להיעשות גם בהתנהגות. לכן אם אתה סבור שההחלטה להעביר אותך לא חוקית, תפנה בהקדם לייעוץ משפטי בדיני עבודה. השתהות בפעולות שלך עלולה להשפיע לרעה על מצבך באופן בלתי חוזר.

שוחחי עם עורך דין מנוסה לדיני עבודה שיבדוק את המקרה שלך

רוצה לקבל הערכה מקצועית?

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

תפריט נגישות

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.