פסיקה: מעסיק חויב לשלם קצבת נכות לעובד במקום חברת הביטוח

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

מבוא

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קיבל תביעה של עובד לפיצוי בגין ההפסד שנגרם לו כתוצאה מאי-ביטוחו הפנסיוני. העובד שהועסק בחברה כרוקח קיבל אירוע מוחי ונקבע לו אובדן כושר עבודה. העובד טען כי החברה לא ערכה לו הסדר פנסיוני כמתחייב על פי הוראות הדין. בעקבות זאת הוא מנוע מלתבוע את זכויותיו מחברת הביטוח. 

בית הדין לעבודה פסק כי החברה המעסיקה נושאת באחריות לבטח את העובד בביטוח פנסיוני. מאחר שהיא הפרה את חובתה ולא ביטחה את העובד עליה לפצותו בגין ההפסדים שנגרמו לו. (קצבת נכות, קצבת זקנה).   

כמו גם נפסק כי יש להרים את מסך ההתאגדות כנגד בעל המניות בחברה. זאת נקבע מאחר שהרישום בתלושי השכר היה מטעה בכל הקשור להפרשות הפנסיוניות. והנימוק המרכזי שהחברה ניכתה משכרו של העובד כספים שיועדו להפקדה עבור הביטוח הפנסיוני אך לא העבירה אותם בפועל. 

נזכיר כי קביעה של הרמת מסך קובעת שבעל המניות חב באופן אישי בחובותיה של החברה כלפי העובד.

חובת הביטוח הפנסיוני

בשנת 2007 נחתם הסכם קיבוצי הכללי בין לשכת התאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות הכללית החדשה.

ההסכם האמור הורחב על כלל העובדים השכירים במדינת ישראל באמצעות צו ההרחבה שהתקין שר התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: צו ההרחבה).

צו ההרחבה פורסם ב-1.1.2008 ותוקן בשנת 2011 והוראותיו מחייבות את כלל המעסיקים והעובדים בישראל, למעט: א. עובדים שיש להם הסדר פנסיוני מיטיב; ב. עובדים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים קצבה; ג. נשים עובדות מתחת לגיל 20; וגברים עובדים מתחת לגיל 21.

בהתאם להוראות צו ההרחבה, כל מעסיק חייב לערוך לעובדיו הסדר פנסיוני מקיף הכולל גם כיסויים למקרה מוות ונכות.

הכיסויים בביטוח הפנסיוני

בצו ההרחבה נקבע כי ההסדר הפנסיוני יכלול כיסוי ביטוחי מקיף ("פנסיה מקיפה"), כך שיבטיח לעובד כיסוי ביטוחי בשלושה מצבים:

    1. פטירה – ביטוח שאירים, המבטיח לשאיריו של העובד קצבה חודשית במקרה של מות העובד.
    2. נכות – ביטוח נכות (בשמו הנוסף: אובדן כושר עבודה) המבטיח לעובד קצבה חודשית במקרה של נכות זמנית או קבועה.
    3. פרישה – ביטוח זקנה, העובד והמעסיק מחוייבים לחסוך לטובת הפנסיה של העובד, כך שהעובד יגיע לגיל פרישה תהיה לו הכנסה חודשית מובטחת עד סוף ימיו.

מה אנחנו עשינו במקרה דומה

בשנת 2018 הגיע למשרדנו תיק דומה של מעסיק שלא ביטח את עובדו בביטוח פנסיוני. העובד קיבל אירוע מוחי ותבע את הפסדיו מהמעסיק בגין אובדן זכאותו לקצבה. 

משרדנו ייצג את המעסיק ולאחר ניהול הליך משפטי ממושך הצלחנו לסיים את המחלוקת באפס שקלים. הצלחנו להוכיח שגם אם המעסיק לא היה מתרשל, העובד לא היה זכאי לקבל קצבה. עשינו זאת באמצעות קריאה מדוקדקת של תנאי הפוליסה בצירוף חוות דעת מומחה להוכחת טענותינו. 

אל תהססו להתקשר לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד לדיני עבודה בחיפה אם יש לכם מקרה דומה. בין אתה עובד או מעסיק יש לנו את הניסיון הדרוש להצליח בתיק המשפטי שלך. 

ראו: סע"ש (חיפה) 75828-07-19 חוסאם מסארווה – ריווא פארם בע"מ

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

שימוע לפני פיטורים

בין אם אתה עובד שכיר ובין אם אתה מעסיק, כדאי שתכיר מהו שימוע לפני פיטורים. על מנת שתוכל לעבור את התהליך הזה בצורה נכונה, תחילה

קראו עוד »

התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה יכולה להיות חוויה קשה עבור העובד/ת ולהביא לפגיעה קשה מאוד מבחינה תעסוקתית ואף פיזית ונפשית. בשנים האחרונות ישנו דגש על תנאי העסקה נאותים,

קראו עוד »

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.