עורך דין לדיני עבודה מסביר: חוק חדש אוסר על מעסיק לדרוש או לקחת בחשבון מידע פלילי על עובד או מועמד לעבודה

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

מעסיקים רבים מבקשים ממועמדים לעבודה או מעובדים המועמדים לשינוי תפקיד להשיב על שאלון, במסגרתו הם נדרשים לספק מידע על הרקע הפלילי שלהם. לעיתים, הם אף מתבקשים לגשת למשטרת ישראל ולהפיק פלט מידע בנוגע לנתונים אודותיהם במסגרת המרשם הפלילי. עו"ד לדיני עבודה ממשרד עורכי דין חן סוקר בקצרה את השינויים. 

 • החוק החדש

מעסיקים רבים מבקשים ממועמדים לעבודה או מעובדים המועמדים לשינוי תפקיד להשיב על שאלון, במסגרתו הם נדרשים לספק מידע על הרקע הפלילי שלהם. לעיתים, הם אף מתבקשים לגשת למשטרת ישראל ולהפיק פלט מידע בנוגע לנתונים אודותיהם במסגרת המרשם הפלילי.

ביום 12 ליולי 2022 נכנס לתוקפו חוק המידע הפלילי ותקנות השבים, התשע"ט-2019. החוק החליף את תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

במסגרת החוק החדש, נחקק גם סעיף בעל חשיבות רבה לעולם העבודה. בסעיף 38 לחוק, נקבע כי אסור למעסיקים להביא בחשבון מידע פלילי בעת קבלת החלטות הנוגעות למועמדים ועובדים. החריג לכך הוא כמובן, במקרים שבהם המעסיק רשאי וחייב לקבל את המידע, על פי דין.

החוק קובע ענישה של שנת מאסר למעסיק שיפר את החוק.

ראו גם:

סעיפי החוק העיקריים

  • סעיף 38 לחוק – מי שאינו זכאי לקבל מידע פלילי מסוים או ככלל, על פי דין, לרבות מידע על פרט רישום שהתיישן או שנמחק, על תיק סגור על תיק שעוכבו בו ההליכים או על תיק תלוי ועומד, לא יביא אותו בחשבון בין שיקוליו בקבלת החלטה וכן לא יביא בחשבון מידע נוסף הנוגע למידע הפלילי האמור.

  • סעיף 42(ב) לחוק – גוף, מעסיק או עוסק שהביא מידע פלילי בחשבון בין שיקוליו בקבלת החלטה שהוא אינו זכאי לקבלו או הביא בחשבון מידע נוסף הנוגע למידע פלילי כאמור, בניגוד להוראות סעיף 38 דינו – מאסר שנה.

  • סעיף 38 מתייחס גם ל"מידע נוסף הנוגע למידע הפלילי האמור". החוק לקח בחשבון את העובדה שמעבר למאגר המידע הפלילי שמנוהל על ידי המדינה, ולמדינה יש אפשרות להגביל את הגישה אליו, קיים מידע רב ברשת האינטרנט. לכן, החוק אוסר על המעסיקים לקחת בחשבון גם מידע שניתן להשיג בקלות דרך הרשת דוגמת פסקי דין וכתבות חדשותיות.

   ההיגיון שעומד מאחורי הסעיף הוא לעודד את שיקומו של בעל רישום פלילי והשתלבותו המלאה בחברה ובשוק העבודה, כך שחטאו לא ייזכר לו כל ימיו ויתאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו.
   נציין, כי במרשם הפלילי קיימים נתונים גם לגבי אנשים שכלל לא הורשעו. עובדה זו רק מחזקת את הצורך שלא יילקח בחשבון מידע שבפועל אינו רלוונטי ואין הגיון שיילקח בחשבון.

יש לציין שעוד טרם כניסת החוק לתוקף, בחודש מאי 2022 הוגשה הצעה לתיקון החוק, ובין היתר לשינוי סעיפים 38 ו-42.
הצעת החוק מציעה, בין היתר, למחוק את התייחסות הסעיפים ל"מידע נוסף הנוגע למידע הפלילי".

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי לאחר שנחקק, התברר שהחוק במתכונתו הנוכחית משתרע גם על פעילויות שלא הייתה כל כוונה לאוסרן. כגון, שימוש בחומרי חקירה שהועברו כדין ומידע שהועבר על ידי גורם מוסמך במסגרת תפקידו.

בנוסף, מכיוון שמדובר באיסור בהיקף מאוד רחב, הנפרש על מגוון ידיעות וסוגי מידע, הוצע לסייג את החוק. מוצע, שענישה תהיה אפשרית, רק כאשר המידע הפלילי או המידע הנוסף מובאים בחשבון לשם העסקת אחר, בין במסגרת יחסי עבודה ובין שלא במסגרת יחסי עבודה.

הצעת החוק גם מבקשת להחיל את החוק רק על אדם המעסיק לפחות שישה עובדים.
נוסף על כך, מוצע לכתוב במפורש, כי אין לדרוש את המידע הנוסף גם לא בדרך של תצהיר, הצהרה או שאלון בכתב.

סיכום

נכון להיום, למעסיקים אסור לדרוש מידע פלילי או לשקול מידע פלילי שהגיע אליהם בכל דרך שהיא כאשר הם שוקלים מועמדים של אדם לתפקיד כלשהו. זאת, למעט גופים המורשים ונדרשים לעשות זאת על פי חוק.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה יכולה להיות חוויה קשה עבור העובד/ת ולהביא לפגיעה קשה מאוד מבחינה תעסוקתית ואף פיזית ונפשית. בשנים האחרונות ישנו דגש על תנאי העסקה נאותים,

קראו עוד »

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.