התפטרות בדין מפוטר: העסקה מעבר לשעות העבודה המותרות בחוק

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין איליה צ'יבוטרו – אטלקה אברהם (ניתן ביום 21.12.1972) נקבע כי העובד זכאי לפיצויי פיטורים עקב התפטרות בדין מפוטר. נקבע כי אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו בתנאים ירודים הנוגדים את חוק שעות עבודה ומנוחה.

התפטרות העסקה בשעות אסורות
התפטרות העסקה בשעות אסורות

רקע

עובדת במסעדה התפטרה מן העבודה לאחר שהמעסיק סירב לבקשותיה לא לעבוד 2 שבתות בחודש. שכרה של העובדת שולם לה כשכר כולל אסור בעד עבודה במנוחה שבועית. בהסכם העבודה נקבע שהשכר המוסכם יהווה תשלום בגין עבודה בימי החול והשבתות. כלומר העובדת לא קיבלה תוספת שכר מעבר לשכרה הרגיל בעבור עבודה בימי שבת.

הכרעת פסק הדין

  • זכות שהוקנתה לעובד מכוח חוק הבא להגן עליו אינה ניתנת לוויתור, לא ויתור מפורש ובוודאי לא ויתור מכללא.
  • העובדת רשאית היתה להתפטר בשל חוסר רצון לעבוד בתנאים ירודים הנוגדים את החוק. כמו גם את ההיתר הכללי החלק על ענף האירוח ובתי האוכל (מסעדות).
  • בנסיבות אלה אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו. ומעביד המפר את החוק בודאי שאינו רשאי לדרוש זאת.
  • לא נפל דופי בהחלטת בית הדין האזורי לפסוק לעובדת פיצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק.

מה הן שעות העבודה המקסימליות?

עובדים במדינת ישראל לא יכולים לעבוד כמה שהם רוצים ומעסיקים לא רשאים לדרוש זאת מהם. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע מגבלה על מספר שעות העבודה שמותר להעסיק עובד. בהתאם להיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות מיום 14.03.2018 אורך יום העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 12 שעות ביום (כולל שעות נוספות). ובשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 16 שעות נוספות.

ראו גם:

מנוחה שבועית היא פרק זמן של 36 שעות רצופות בשבוע במהלכו זכאי העובד למנוחה. לגבי עובדים יהודים המנוחה השבועית היא ביום שבת (מכניסתה ועד יציאתה). ולגבי שאר העובדים שאינם יהודים לפי המקובל עליהם (יום ראשון, שבת או שישי).

בהתאם לחוק חייב מעסיק לציין בהודעה בכתב או בהסכם עבודה מהו יום המנוחה של העובד.

מותר להעסיק עובד במנוחה השבועית?

סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע איסור על העסקה עובדים במנוחה השבועית, אלא אם ניתן היתר לפי סעיף 12 לחוק. סעיף 12 קובע כי שר העבודה רשאי להתיר העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית במתן היתר. ישנם שני סוגי היתרים: היתר כללי לענפים מסוימים. והיתר מיוחד למעסיק מסוים לפי בקשה שהגיש לקבל היתר.

במשרד העובדה מפורטת רשימת ההיתרים שניתנו להעסקה במנוחה השבועית לפי ענפים. היום ישנם 15 היתרים כלליים בתוקף, בענף השמירה, בתי מלון, בתי קפה ומסעדות, מצילים וסדרנים ועוד.

חשוב לציין כי לפי חוק עבודת הנוער, בכל מקרה אסור להעסיק נער במנוחה השבועית. נער הוא מי שטרם מלאו לו 18 שנים.

יש עובדים שהחוק לא חל עליהם?

כן. סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה מפורטים תפקידים ומקצועות שהחוק לא חל עליהם.

שוטרים, עובדי שב"ס, עובדי מדינה בתפקידים מסוימים, ימאים, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה, עובדים בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, עובדים בתפקיד שאינו מאפשר פיקוח על שעות עבודתם.

איך להתפטר מעבודה בדין מפוטר?

עובד שמעוניין להתפטר בדין מפוטר, כלומר להתפטר מהעבודה ולזכות בפיצויי פיטורים, עליו לעמוד במספר תנאים:

  • ראשית על העובד החובה לוודא שהמעסיק אכן מפר את החוק וזכויותיו.
  • שנית עליו למסור מכתב התראה למעסיק ובו דרישה מהמעסיק להפסיק את ההפרה בזכויותיו. עליו לציין מהי ההפרה ולהתריע בפניו כי אם הוא לא יחדל ממנה הוא יאלץ להתפטר מהעבודה.
  • שלישית, לאחר תקופת ההתראה הנ"ל וככל שהמעסיק לא חדל מהפרותיו לנסח מכתב התפטרות מתאים.

שוקל אם להתפטר בדין מפוטר?

הצעד הראשון לפני קבלת החלטה, הוא להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה. אנו מציעים שירותים והכוונה משפטית בכל תחומי דיני עבודה. גלה כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לסייע לך.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

זכויות קבלן עצמאי

הקדמה במאמר זה נדון בסוגיה הבאה: קבלן עצמאי אשר נותן שירותים לחברה במשך שנים כנגד חשבונית מבקש מבית הדין לעבודה להכיר בו כעובד שכיר. למעשה,

קראו עוד »

אפליה מחמת גיל

מהי אפליה מחמת גיל? אפליה מחמת גיל היא כאשר אתה מקבל יחס לא שוויוני במקום העבודה בשל גילך. על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, גיל

קראו עוד »

רשימת לקוחות

הקדמה כל בעל עסק יודע היום, בפרט אלה שעוסקים בענפי השיווק והמכירה, שאחד מהאתגרים הקשים ביותר לביסוס העסק הוא גיבוש רשימת לקוחות. כאשר הכוונה ברשימת

קראו עוד »

תום הלב בדיני עבודה

מהו תום הלב בדיני עבודה? אחת הדרכים המרכזיות ליישום תום הלב בדיני העבודה היא באמצעות משא ומתן ואכיפה של חוזי עבודה. חוזים אלה מגדירים את

קראו עוד »

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.