פיצוי בסך 38,339 שקלים לסוכן מכירות: הוכיח שעבד שעות נוספות

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

הנתבעת תשלם לתובע סך של 38,339 ש"ח כמפורט להלן:

20,679 ש"ח בגין גמול שעות נוספות, 4,000 ש"ח פיצוי בגין הנפקת תלושי שכר לא תקינים, 5,000 ש"ח בגין אי המצאת טופס הודעה לעובד, 2,947 ש"ח בגין דמי הבראה ו – 5,713 ש"ח בגין החזר הוצאות נסיעה.

סע"ש (אזורי ת"א) 30493-11-15 דוד גלמן – מוסכי שיא נתניה בע"מ (נבו 27.07.2017)

בית הדין לעבודה קיבל את תביעתו של התובע. עובד לשעבר שהועסק כסוכן מכירות במוסך רכב למעלה משנתיים וחצי ופסק לזכותו את רכיבי השכר שלהלן.

גמול שעות נוספות

בית הדין קיבל את גרסת התובע. על פיה הוא זכאי לגמול שעות נוספות לאחר שקבע כי עבד בכל יום 9:30 שעות עבודה.

לתוצאה זו הגיע בית הדין לאחר שקבע כי המעסיק לא ניהל דו"חות נוכחות. אלא רישומי נוכחות שנערכו בקובץ אקסל. ובהתאם לגרסת העובד ורישומי הנוכחות שנערכו בקובץ אקסל עולה כי שעות העבודה של התובע היו 9:30 שעות ליום.

עוד נפסק כי שינוי שיטת תשלום השכר באופן כזה שהחל המעסיק לשלם לעובד "תגמול שעות נוספות גלובליות" מחזק את העובדה כי התשלום שעות נוספות הינו כסות לתשלום שכר עבודה.

בית הדין לעבודה דחה את טענת המעסיק לפיה יש להפחית שעה הפסקה מכל יום עבודה שעבד התובע. ראשית, נפסק כי מאחר שהמעסיק לא הפחית את זמני ההפסקה בזמן אמת. ולא הצליח להוכיח שהתשלום בעבור ההפסקות נעשה בטעות שבעובדה. יש לדחות את טענת המעסיק לקזז את זמני ההפסקה מהשכר בדיעבד. שנית נפסק כי בכל מקרה המעסיק לא הצליח להוכיח שהעובד אכן יצא מדי יום לשעת הפסקה. וכך נקבע:

"הנתבעת לא הוכיחה להנחת דעתנו. כי התובע יצא מדי יום לשעת הפסקה. טענה זו אף אינה מתיישבת עם הגיונם של דברים. לאור מיעוטם של אנשי המכירות בסניף הנתבעת בהרצליה אשר בהנתן שאחד מהם יצא לנסיעת מבחן או להפסקה. לא יכול היה איש המכירות השני להמצא אף הוא בהפסקה או לצאת לשעה אל מחוץ למתחם הסוכנות."

תביעת פיצוי שעות נוספות
תביעת פיצוי שעות נוספות

הודעה על תנאי העסקה

בית הדין דחה את גרסת המעסיק לפיה הוא מסר לעובד הודעה על תנאי העסקה עם תחילת העבודה. וקבע כי הטופס שהוצג נערך "ולא היה קיים בתקופה בה הועסק התובע אצל הנתבעת ומעולם לא ניתן לתובע". אי לכך פסק בית הדין לזכות העובד פיצוי כספי בסך 5,000 ₪ בגין אי המצאת טופס הודעה לעובד.

החזר הוצאות נסיעה ודמי הבראה

בית הדין דחה את גרסת המעסיק לפיה שכרו החודשי של העובד כולל בתוכו החזר הוצאות נסיעה ודמי הבראה. לתוצאה זו הגיע בית הדין לאחר שדחה את "האותנטיות" של טופס ההודעה על תנאי העסקה שהציג המעסיק. אי לכך ומשלא הוצג כל תחשיב נגדי מטעם המעסיק פסק בית הדין לזכות העובד פיצוי כספי בסך 5,713 ₪ בגין החזר הוצאות נסיעה ודמי הבראה.

הנפקת תלושי שכר לא תקינים

נקבע כי "תלושי השכר שהונפקו לתובע לא שיקפו נכונה את שכרו שעמד על 6,000 ש"ח ותלושי השכר אף לא שיקפו את שעות עבודתו. חרף חובת המעסיק". בשל מחדלים אלה חייב בית הדין את המעסיק בפיצוי כספי בסך 5,000 ₪ שישולם לעובד.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.