עובד נעדר ללא רשות. נדחתה טענת המעסיק שהעובד התפטר

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

זניחת העבודה

"השאלה האם "זניחה" של העבודה על-ידי העובד נחשבת כהתפטרות שלו, למעשה, נבחנת על-פי נסיבותיו של כל מקרה, והמאפיינים העיקריים שלה הם התנהגותו של העובד ואורך הזמן של הזניחה. התנהגות של עובד היכולה להצביע על התפטרות, היא, לדוגמא, קבלת עבודה אצל מעביד אחר.

יחד עם זאת, לא כל היעדרות מהעבודה יכולה להיחשב כ"זניחה" של העבודה הנחשבת כהתפטרות, משום ש"במסגרת המקובלת של יחסי עבודה בישראל רואים היעדרות מעבודה, בנסיבות מסוימות, כהפרת משמעת, על תוצאותיה". 

האבחנה בין היעדרות מעבודה המהווה "הפרת משמעת" או היעדרות המהווה "זניחה" של העבודה, נעשית בשים לב למכלול הנסיבות, כאשר "בדרך כלל יראו בהיעדרות מהעבודה בנסיבות מסוימות 'הפרת משמעת', אך יכול וההיעדרות תחרוג מעבירת משמעת".

(עבודה ארצי) 3-122/נה טאהה זבון – נפתלי מוצניק, כט(1) 228)

לא כל היעדרות מעבודה ללא רשות תיחשב כהתפטרות

באותו עניין דובר על עובד שנעדר ממקום העבודה ללא רשות על מנת לנסוע לחופשה לרגל החג. לפי עדותו, העובד לא הודיע למנהל העבודה כי הוא יוצא לחופשה ופשוט לא התייצב לעבודה. לאחר שחזר מהחופשה, הוא התייצב לעבודה אך המעסיק סירב לקבלו בחזרה.

ראו גם:

סירובו של המעסיק להשיב את העובד שנעדר ללא רשות חזרה לעבודה מהווה פיטורים

בפסק הדין הנ"ל קבע בית הדין הארצי לעבודה כי אף על פי שהעובד נעדר ממקום העבודה. בלי רשות אין לראות בכך כזניחת העבודה מצידו. ואילו סירובו של המעסיק להשיבו למקום העבודה לאחר תקופת ההיעדרות דווקא מהווה פיטורים.

בית הדין הארצי לעבודה שלל בקביעתו. בשימת הלב למכלול נסיבות העניין, כי העובד זנח את העבודה עד כדי התפטרות מצידו. קביעה זו מושתת על סמך 2 טעמים עיקריים. ראשית, זו לא הפעם הראשונה שהעובד נעדר מהעבודה. ובכל הפעמים הקודמות כמו זו ממש שב העובד חזרה לעבודה לאחר שהסתיימה החופשה. שנית, קשרי העבודה נמשכו למעלה מ-21 שנים. כל אלה קבע בית הדין, נותנים "ביטוי על כוונתו שלא לזנוח את העבודה, אלא לחזור אליה כבפעמים הקודמות".

ואם העובד לא זנח את מקום העבודה התוצאה היא שהעובד פוטר העבודה ולכן זכאי לפיצויי פיטורים.

היעדרות מעבודה יכולה לעלות לך ביוקר

היעדרות מהעבודה ללא רשות מקנה למעסיק את הזכות לשלול מהעובד את פיצוי הפיטורים במלואם או חלקם. לפי הנסיבות.

יחד עם זאת נקבע מאחר שהעובד ביצע הפרת משמעת חמורה. הוא לא יקבל תשלום פיצויי פיטורים מלא. לפיכך המעסיק חויב לשלם לעובד כמחצית מפיצויי הפיטורים בלבד.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.