פסיקה: מעסיק חויב לשלם לעובד בן 76 הפרשות פנסיוניות ופיצויי פיטורים

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

מבוא

עובד בן 76 נשאר לעבוד באותו מקום עבודה גם לאחר העברת הפעילות העסקית לבעלות אחרת. מכיוון שהוסכם בתחילת העסקתו כי תנאי העסקתו, לרבות הסדרי פנסיה לביטוח מנהלים, יישמרו, לא נערכו שיחות על תנאי העבודה בין הצדדים.

בית הדין הגיע למסקנה כי המעסיק לא בדק אם התובע קיבל קצבת פנסיה קודם העסקתו. הטבה שהייתה מאפשרת למעסיק לא להפקיד לפנסיה של התובע. נמצא כי החברה מחויבת בתשלומי הפקדות לפנסיה גם אם העובד לא דרש לממש את זכותו.

מכאן נקבע שהמעסיק חויב לשלם לתובע הפרשות לפנסיה בסך 94,000 ₪.

מעבר לכך, אין חולק על הוראות חוק פיצויי פיטורים בדבר זכאותו של עובד שהתפטר לאחר גיל פרישה לקבל פיצויי פיטורים. לכן חויב המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בסך 343,000 ₪ בתוספת הוצאות משפט.

הפקדות לפנסיה לעובד לאחר גיל פרישה

צו ההרחבה לפנסיה חובה מחייב מעסיקים להפריש עבור עובדם הפרשות פנסיוניות. ההפרשות הפנסיוניות מתבצעות על חשבון המעסיק לרכיב גמל ופיצויים. ועל חשבון העובד לרכיב הגמל.

בנוסף צו ההרחבה לפנסיה חובה מחריג מתחולתו עובדים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים קצבה. 

הגדרת "קצבה" בצו ההרחבה היא למעט קצבאות וגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.

כלומר עובד שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מהביטוח הפנסיוני לא זכאי להפקדות פנסיוניות ממעסיקו.

בהתאם לפסק הדין, מוטלת על מעסיק חובה לברר עם עובדו קודם תחילת העבודה אם הוא מקבל קצבה.

פיצויי פיטורים לאחר גיל פרישה

סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי "התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים".

המשמעות היא שעובד שמגיע לגיל פרישה זכאי להתפטר מהעבודה בשל גילו ולקבל פיצויים לעובד שפוטר.

עובד שנשאר לעבוד לאחר גיל פרישה

הזכות להתפטר לפי סעיף 11(ה) נשמרת גם לעובד שממשיך לעבוד לאחר גיל פרישה. כלומר עובד שלא מתפטר מיד בהגיעו לגיל פרישה. ובלבד שהוא התחיל לעבוד באותו מקום עבודה לפני גיל פרישה והתפטר לאחר גיל פרישה. 

סע"ש (אזורי ת"א) 40078-02-18 יגאל ימנר – ארגוב הנדסה וסחר (1994) בע"מ (14.02.2022)

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

שימוע לפני פיטורים

בין אם אתה עובד שכיר ובין אם אתה מעסיק, כדאי שתכיר מהו שימוע לפני פיטורים. על מנת שתוכל לעבור את התהליך הזה בצורה נכונה, תחילה

קראו עוד »

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.