איך לנסח מכתב התפטרות

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

שוקל להתפטר ממקום העבודה? למד איך לנסח מכתב התפטרות. על מנת לנסח מכתב התפטרות בצורה נכונה, תחילה למד על המרכיבים העיקריים שחייבים לרשום במכתב התפטרות. כמו גם למד כיצד לחשב את הודעה מוקדמת להתפטרות. האופן שבו תנסח את מכתב ההתפטרות עשוי להשפיע דרמטית על זכויותייך במקרה של תביעה עתידית.

מהי התפטרות?

התפטרות זו הצהרה ברורה מצדך למעסיק שלך שאתה עומד לעזוב את עבודתך. איום לעזוב, או לומר שאתה מחפש עבודה אחרת, אינו דומה להתפטרות רשמית.

האם עליי להודיע מראש לפני שאני מתפטר?

בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, עלייך לציין בכתב את מועד העזיבה הרשמי שלך. זה המועד שפיטוריך יכנסו לתוקף ולא תגיע לעבודה יותר. עד לאותו מועד עלייך להמשיך להגיע לעבודה – זו תקופת ההודעה המוקדמת. ספירת ימי ההודעה המוקדמת תתחיל מהמועד שהודעת למעסיקך בכתב על מועד ההתפטרות העתידי.

כמה ימי הודעה מוקדמת להתפטרות אני צריך לתת?

משך ההודעה המוקדמת להתפטרות תלויה בשני גורמים: ותק שנצבר ושיטת חישוב השכר.

ימי הודעה מוקדמת לעובד במשכורת חודשית:

  • במהלך ששת חודשי העבודה הראשונים – יום אחד לכל חודש עבודה
  • החל מהחודש ה-7 ועד לתום השנה הראשונה – 6 ימים + 2.5 ימים לכל חודש
  • לאחר שנת העבודה הראשונה – חודש ימים.

ימי הודעה מוקדמת לעובד בשכר יומי או שעתי:

  • במהלך השנה הראשונה – יום לכל חודש עבודה
  • במהלך השנה השניה – 14 ימים + חצי יום לכל חודש באותה שנה
  • במהלך השנה השלישית – 21 ימים + בתוספת של חצי יום לכל חודש באותה שנה.
  • לאחר שנת העבודה השלישית – חודש ימים.

האם אני יכול להתפטר באופן מיידי?

אתה יכול להתפטר באופן מיידי, אך יהיו לכך תוצאות שליליות מבחינתך.

הודעה מוקדמת להתפטרות היא זכות הדדית שמוקנית גם למעסיק ומאפשרת לו להיערך מראש לעזיבתך.

לכן, אם לא תגיע לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת להתפטרות, רשאי המעסיק לקזז מהשכר האחרון שלך סכום השווה לשכר שהיית מקבל בעד אותה תקופה.

ישנם שני חריגים לכלל האמור:

הראשון, המעסיק מוותר על נוכחותך בתקופת ההודעה המוקדמת להתפטרות. במקרה כזה אתה לא חייב להתייצב לעבודה ועל המעסיק לשלם לך שכר בעד אותם ימים. אנו ממליצים שתבקש מהמעסיק שיכתוב לך בצורה ברורה שהוא מוותר על נוכחותך בתקופת ההודעה המוקדמת. אחרת, במקרה של מחלוקת, ככל הנראה המעסיק יכחיש את מה שאמר בעל פה.

השני, התפטרת עקב נסיבות מיוחדות, בהן המעסיק לא רשאי לדרוש ממך לעבוד בימי ההודעה המוקדמת. לדוגמה: התפטרות עקב מצב בריאות לקוי, התפטרות בקשר להטרדה מינית וכיוצ"ב.

ראו גם:

מתי עליי לציין את סיבת ההתפטרות?

בהתאם לחוק, אתה לא חייב לציין את סיבת ההתפטרות במכתב ההתפטרות.

אולם ישנם מקרים שעלייך לציין במפורש את סיבת ההתפטרות אם ברצונך לקבל פיצויי פיטורים.

לדוגמה: הגעה לגיל פרישה, הרעה בתנאים, טיפול בילד, מצב בריאותי, מעבר למקום מגורים מרוחק, גיוס, חילופי מעסיקים, שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות.

בנוסף עלייך להתריע מראש לפני ההתפטרות עקב הרעה בתנאים על מנת לאפשר למעסיק לתקן את המצב. תהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים רק אם המעסיק לא יתקן את ההרעה בתנאים.

חשוב לציין שהתנאי הבסיסי לזכאות לפיצויי פיטורים הוא השלמת שנת עבודה במקום העבודה.

לא בטוח לגבי סיבת ההתפטרות?

תפנה בהקדם לעורך דין לדיני עבודה על מנת שיכוון אותך מה לעשות. עורך דין לדיני עבודה יבחן את המקרה הספציפי שלך ויעריך אם ההתפטרות שלך מזכה בפיצויים. באפשרותך לפנות לעורך דין דיני עבודה בחיפה או עורך דין דיני עבודה בקריות, אם אתה גר באזור הצפון.

התפטרות בהודעת WhatsApp, זה אפשרי?

כן. ובלבד שתנסח את ההודעה בצורה ברורה כך שלא יהיה ספק מהי סיבת ההתפטרות. אולם, אנו ממליצים על מכתב התפטרות רשמי שיציג אותך באור רציני ומקצועי יותר.

איך לנסח מכתב התפטרות רשמי?

נתחיל במבנה מכתב ההתפטרות. המרכיבים החשובים הם: תאריך, נמען וכותרת.

בתאריך שבו תודיע על ההתפטרות, יתחילו ימי ההודעה המוקדמת להתפטרות להיספר. לכן חשוב שתכתוב בחלקו העליון של המכתב תאריך וממנו תספור את ימי ההודעה המוקדמת. כלומר שההודעה המוקדמת תתאים לפרק הזמן שבין תאריך המסירה לתאריך כניסת ההתפטרות. הנמען, הוא בדרך כלל הוא המנהל האישי או מנהל משאבי אנוש בחברה. אך באפשרותך פשוט לכתוב את שם החברה. הכותרת, מציגה את הנדון (הודעה על התפטרות), מומלץ שתכתוב לצידה את נושא סיבת ההתפטרות. לדוגמה: הודעה על התפטרות עקב טיפול בילד.

בהנחה שטרם השלמת שנה עבודה, אין לתוכן המכתב התפטרות משמעות לגבי פיצויי פיטורים. במקרה כזה תוכל לנסח אותו בצורה לאקונית וקצרה. ראה לדוגמה מכתב התפטרות רגיל.

שונה הדבר, אם השלמת שנת עבודה ואתה מתפטר עקב נסיבה המזכה בפיצויי פיטורים. במקרה כזה עלייך לנסח את המכתב בצורה ברורה כך שלא יהיה ספק מהי סיבת ההתפטרות.

הנה מספר דוגמאות:

מכתב התפטרות רגיל
מכתב התפטרות רגיל
מכתב התפטרות עקב מצב בריאות
מכתב התפטרות עקב מצב בריאות
מכתב התפטרות עקב טיפול בילד
מכתב התפטרות עקב טיפול בילד

נקודות שחשוב לשים לב אליהן:

  • מסור למעסיק העתק של המכתב ותשמור את המקור אצלך.
  • אל תשכח לתעד את ביצוע המסירה ותאריך המסירה. בנוסף, אנו ממליצים שתשלח צילום של המכתב המקורי באמצעות הודעת WhatsApp ותצלם את המסך לגיבוי. כך תמנע מהמעסיק לטעון שהוא לא קיבל את מכתב ההתפטרות. 
  • צרף למכתב אסמכתאות רלוונטיות לסיבת ההתפטרות. לדוגמה, במקרה של התפטרות עקב מצב רפואי, אישור של רופא תעסוקתי.
  • הקפד להישאר ענייני. אל תאריך במילים מיותרות. 

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.