חובות מעסיק למניעת מקרי הטרדה מינית

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

 • כללי

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית מטילות על המעסיק סט של צעדים שעליו לנקוט על מנת להראות שעשה כל שביכולתו על מנת למנוע הטרדה מינית במקום העבודה. בנוסף, החוק קובע בפירוט רב כיצד על מעסיק לנהוג במקרים שבהם התקבלה תלונה על הטרדה מינית.

מעסיקים, שאינם פועלים בהתאם להוראות שנקבעו בחוק ובתקנות, חשופים לתביעה אזרחית מצד עובדים שנפגעו מהטרדה מינית במקום העבודה. בנוסף, לאגף האכיפה של חוקי העבודה ישנה סמכות להטיל על אותם מעסיקים קנסות ולהגיש נגדם כתבי אישום.

 • הצעדים שעל מעסיק לנקוט על מנת למנוע מקרי הטרדה מינית

 • ● כל מעסיק מחויב להביא לידיעת כלל העובדים והמנהלים את האיסור החוקי על הטרדה מינית והתנכלות. כמו כן, על המעסיק לדרוש מכל ממונה ומכל עובד שלו להימנע ממעשי הטרדה מינית ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי העבודה. המעסיק יכול לעשות זאת בשלל דרכים, לרבות מכתב לעובדים, ביצוע הדרכות ועוד.
  ● מי שמעסיק מעל 25 עובדים חייב לתלות תקנון למניעת הטרדה מינית, במקום בולט לעין. את התקנון יש לתלות באופן שיהיה נגיש לכלל העובדים.
  ● מעסיק בארגון שבו מועסקים עד 25 עובדים רשאי להסתפק במסירת עותק מהתקנון לדוגמה במצורף לתקנות, לכלל העובדים.
  ● במידה שקיימים באותו ארגון הסדרי משמעת, המעסיק מחויב להתאים אותם כך שיכללו הוראות הקובעות כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורות.
  ● המעסיק מחויב למנות אחראי למניעת הטרדה מינית, וככל שניתן ימנה אשה לתפקיד. במקרים שבהם אופי הארגון או הפיזור הגיאוגרפי של הארגון מחייב זאת, ימונה יותר מאחראי אחד, על מנת לאפשר גישה נוחה לכלל העובדים.

 • תפקיד האחראי למניעת הטרדה מינית

 • 1. קבלת תלונות שעניינן הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי העבודה. התלונה יכולה להיות מוגשת בכתב או בעל פה.
  2. על האחראי לברר את התלונה באופן רציני יסודי, ולצורך כך לגבות עדויות מהמתלונן, מהנילון (עליו הוגשה התלונה), ועדים ככל שישנם. כמו כן, על האחראי לבדוק כל מידע שהגיע אליו בענין התלונה.
  3. את תהליך בירור התלונה יש לבצע ביעילות ובמהירות, תוך הגנה מירבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון והעדים.
  4. במהלך בירור התלונה, על המעסיק להגן על המתלונן ולוודא שהוא לא ייפגע באופן כלשהו במסגרת יחסי העבודה. בנוסף, במידת צורך, על המעסיק לפעול להרחקה פיזית של המתלונן והנילון עד לסיום הליך הבירור.
  5. בסיום הבירור, על האחראי לערוך סיכום בכתב של הבירור ולהגישו למעסיק, בצירוף המלצות מנומקות בנוגע להמשך הטיפול באותה תלונה.

ראו גם:

 • ייצוג במסגרת ההליך משמעתי

 • חשוב לציין! לעובד שעומד בפני הליך משמעתי ישנה זכות לייצוג, בין אם מדובר בעורך דין או בחבר ארגון עובדים או כל אדם אחר מטעמו. המעסיק אינו רשאי לסרב לבקשתו של העובד להיות מיוצג במסגרת ההליך המשמעתי.

  הצעדים שעל מעסיק לנקוט במסגרת בירור תלונה

  לאחר קבלת הסיכום וההמלצות של האחראי, על המעסיק להחליט האם הוא מקבל אותן. לאחר מכן, עליו למסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן, לנילון ולאחראי. כמו כן, יאפשר המעסיק למתלונן ולנילון לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו.

  במידה שהוחלט כי אכן מדובר בהטרדה מינית, על המעסיק לנקוט בצעדים הבאים –
  ● הרחקה פיזית של הנילון מהמתלונן זה מזה.
  ● מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה.
  ● נקיטה בצעדים הנדרשים על מנת למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.
  ● פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר משמעת החלות אצל המעסיק לענין הטרדה מינית או התנכלות.

 • לסיכום

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית קובעים שורה ארוכה ומפורטת של כללים, במטרה לשמור על סביבת עבודה נעימה ובטוחה מהטרדות מיניות. בין אם את/ה מעסיק ובין עובד/ת מומלץ לפנות לעו"ד דיני עבודה / עורך דין דיני עבודה בחיפה על מנת שימליץ לכם כיצד לפעול.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

רשימת לקוחות

הקדמה כל בעל עסק יודע היום, בפרט אלה שעוסקים בענפי השיווק והמכירה, שאחד מהאתגרים הקשים ביותר לביסוס העסק הוא גיבוש רשימת לקוחות. כאשר הכוונה ברשימת

קראו עוד »

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.