שניצליה לא קיבלה מועמדת שאינה יהודייה לתפקיד בישול. בית הדין: לא אפליה.

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

מבוא

בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעורה של מועמדת לעבודה שטענה כי הופלתה בקבלה לעבודה. באותו מקרה המועמדת נשאלה בריאיון עבודה על דתה והאם היא יהודייה. טענת המערערת שעצם הצגת השאלה מהווה הפליה בקבלה לעבודה. 

בית הדין הארצי לעבודה דחה את את הערעור ופסק כי בנסיבות לא מדובר על אפליה. נקבע כי סירובה של המעסיקה לקבל לעבודה עובדת שאינה יהודייה לתפקיד בישול, בעסק שנמצא בתהליכי קבלת כשרות, לא מהווה אפליה בקבלה לעבודה.

אפליה בקבלה לעבודה

סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה על פי סיווג של אנשים לפי קריטריונים אסורים. אחד מהקריטריונים האסורים הוא אפליה מחמת דתו של אדם.

סעיף 2(ג) לחוק קובע "אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת מאופיים או ממהותם של התפקיד או המשרה".

סעיף 9(ג) לחוק קובע כי אם הוכח שהמעסיק ביקש מידע בנושא שאפליה בגינו אסורה, עובר נטל ההוכחה למעסיק כי פעל שלא בניגוד לסעיף 2 לחוק.

ככלל בירור דתו של מועמד לעבודה נחשב לאפליה בעבודה. עם זאת, אם השאלה היא מתחייבת נוכח אופיו או מהותו של התפקיד המוצע, אז זו לא אפליה. 

עיסוק עובדי בישול - הנחיות הרבנות

חוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג – 1983 (להלן – חוק איסור הונאה בכשרות) קובע כי בית אוכל או מזון לא יוצג ככשר אם לא ניתנה לו תעודת כשרות מטעם הרבנות.

על מנת לקבל תעודת כשרות מטעם הרבנות עסק צריך למלא את ההנחיות של הרבנות המקומית.

באותו עניין הרבנות המקומית הנחתה את העסק לא להעסיק מי שאינו יהודי. אלא בתנאי של העסקת משגיח כשרות "בכל שעות העבודה עקב איסור בישולי גוים".

בית הדין הארצי אישר את הקביעה כי הפתרון של העסקת משגיח כשרות בכל שעות העבודה, אינו סביר. זאת בשים לב לגודלו של העסק – עסק קטן, ולעלויות הכרוכות בכך.

על כן אי קבלת המועמדת לעבודה נוכח מהותו של התפקיד ורצון העסק לקבל תעודת כשרות – לא מהווה אפליה בקבלה לעבודה. 

ראו: ע"ע (ארצי) 47919-01-21‏ ‏ ולריה מטליצה – רונית כמיסה (השניצליה כמיסה)‏

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

אפליה מחמת גיל

מהי אפליה מחמת גיל? אפליה מחמת גיל היא כאשר אתה מקבל יחס לא שוויוני במקום העבודה בשל גילך. על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, גיל

קראו עוד »

שימוע לפני פיטורים

בין אם אתה עובד שכיר ובין אם אתה מעסיק, כדאי שתכיר מהו שימוע לפני פיטורים. על מנת שתוכל לעבור את התהליך הזה בצורה נכונה, תחילה

קראו עוד »

תפריט נגישות

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.