עורך דין דיני עבודה בנושא תקן ברשות מקומית

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

כל עובד ברשות המקומית יודע שביטחון תעסוקתי מחייב קבלת קביעות. ברשות המקומית, עובד שמקבל קביעות ומועסק כעובד קבוע מקבל תנאים עדיפים על פני עובדים אחרים. כמו כן הוא מקבל הגנה מפני פיטורים אלא בהתקיים הליך פרוצדוראלי קשיח. עו"ד איתי חן, עורך דין דיני עבודה, כאן כדי להסביר מתי עובד ברשות מקומית יקבל מעמד של עובד קבוע.

קבלת קביעות ברשות המקומית
קבלת קביעות ברשות המקומית

סקירה כללית

בישראל 255 רשויות מקומיות (מהן כ-77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות).[1] המעסיקות עובדים בכ-90,000 משרות במסגרת שיא כוח האדם. יותר מ-60% מהמשרות הן מוניציפליות, והשאר משרות ייעודיות.[2]

מסגרת כוח האדם ברשות המקומית, כוללת את העובדים הקבועים (משרות על פי תקן ייעודי או מונציפאלי), עובדים יציבים, עובדים זמנים וארעיים ועובדים בחוזים מיוחדים. מחוץ למסגרת כוח אדם מועסקים גם עובדים על ידי קבלני כוח אדם או קבלני שירות.

סוגי עובדים

מצבם של עובדים קבועים הוא עדיף על פני האחרים לא רק בתנאי השכר. עובדים קבועים זוכים בין היתר להגנה מפני פיטורים שאפשריים בתנאים קשיחים ובהסכמת ועד העובדים. בנוסף, מתקיים בעניינם של עובדים קבועים הליך פרוצדוראלי קבוע בטרם תתקבל החלטה על פיטוריהם.

חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל הינו הסכם קיבוצי מרכזי בתחום השלטון המקומי. החוקה מסדירה את תנאי עבודתם של עובדי הרשות, סוגי התפקידים ואופן הפיטורים. חוקת העבודה קובעת גם את מסלולי הקידום ומתח הדרגות של העובדים על פי סוג התפקיד שהם ממלאים.

כך סעיף 2 לחוקת העבודה מגדיר את סוגי העובדים:

    • עובד קבוע פירושו: עובד העובד בעבודה קבועה אשר משך קיומה אינו מוגבל מראש ומקבל משכורת כעובד קבוע.
    • עובד יציב פירושו: עובד יציב, אשר זכאי ל-22-21 ימי עבודה לחודש בשכר, בעבודה בה מועסקים 5 ימי עבודה בשבוע. או 26-25 ימי עבודה לחודש בשכר, בעבודה בה מועסקים 6 ימים בשבוע.
    • עובד ארעי פירושו: עובד המתקבל לביצוע עבודה מסויימת ו/או לתקופת זמן מוגדרת מראש.
    • עובד זמני פירושו: עובד המתקבל במעמד זמני

חשוב לציין שחוקת העבודה לא חלה על עובדי שלושת הערים הגדולות (תל אביב, חיפה וירושלים). הזכויות והחובות של עובדים המועסקים בשלושת הרשויות הגדולות נקבעים על ידי הסכמי שכר מיוחדים ולא על ידי חוקת העבודה.

תנאי ההעסקה, מסלולי הקידום ומתח הדרגות של עובדים ברשויות המקומיות (פרט לשלושת הרשויות הגדולות) נקבעים באוגדן תנאי שירות. האוגדן מהווה חלק מחוקת העבודה.

ראו עוד:

קבלת קביעות

לפי חוקת העבודה "כל עובד בהכנסו לעבודה נחשב כעובד בניסיון פרט אם הוסכם והותנה מראש שנתקבל לעבודה כקבוע"[3]. בהסכם הקיבוצי הכללי שנחתם באוקטובר 2009 הוארכה תקופת הניסיון בחוקת העבודה מ-12 חודשים ל-24 חודשים. תקופת ניסיון זהה נקבעה גם לעובדי שלושת הרשויות הגדולות בכפוף לחריגים מסוימים.

בהשלמת תקופת הניסיון בהצלחה, יקבל העובד מכתב מינוי מאת ההנהלה ואז ייחשב כעובד קבוע[4]. מרגע שמקבל העובד קביעות חל עליו סעיף 171 לפקודת העיריות על הליך הפיטורים. הסעיף כאמור מגביל את האפשרות לפטר עובד קבוע אלא בתנאים מסויימים.

בפסיקה נקבע כי הליך קבלת הקביעות אינו אוטומטי גם אם תקופת העבודה נמשכה מעבר לתקופת הניסיון. הליך קבלת הקביעות מחייב הוצאת כתב מינוי קבוע כתנאי מקדמי לקביעות. גם לעובד שמועסק בתפקיד זמני מעל שנתיים יש צורך בקבלת כתב מינוי כדי להיחשב עובד קבוע. דהיינו על מנת להיות זכאי לקביעות, יש להשלים את תקופת הניסיון ובסיומה לקבל כתב מינוי.

כתב מינוי

הרשות המקומית תיתן כתב מינוי לעובד שעומד בתנאים לקבלת קביעות לפי 'אוגדן שירות וחובות זכויות של עובדים בשלטון המקומי'.

באוגדן נקבע כי על מנת לקבל כתב מינוי על העובד לקבל חוות דעת חיובית על שירותו. הערכת העבודה תיעשה בשנת הניסיון אחת לשלושה חודשים. בנוסף עליו לעבור בדיקת רפואית כי הוא כשיר רפואית לבצע את התפקיד.

עובד שסיים את תקופת הניסיון ולא קיבל קביעות ללא הצדקה יכול להגיש תביעה נגד המעסיק. לפי הפסיקה על הרשות להצביע על נימוקים עניינים מדוע עובד שהשלים את תקופת הניסיון לא קיבל קביעות. עובד שלא קיבל כתב מינוי בשל התנהלותה של הרשות או ללא הסבר מניח את הדעת עשוי לקבל סעד מבית הדין לעבודה. בית הדין יכול לקבוע שהעובד זכאי לקבל מעמד של עובד קבוע. 

אם השלמת את תקופת הניסיון ולא קיבלת קביעות ללא נימוקים והסברים תפנה בהקדם לעו"ד לדיני עבודה. עו"ד לדיני עבודה יבחן את המקרה שלך וימליץ כיצד עלייך לפעול. אם אתה מועסק בעיריית חיפה או באחת הרשויות מסביבה באפשרותך גם לפנות לעורך דין דיני עבודה בחיפה.

הפניות

[1] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים נבחרים של הרשויות המקומיות

[2] פרסום משרד מבקר המדינה

[3] סעיף 7 לחוקת העבודה.

[4] סעיף 10 לחוקת העבודה.

שוחחי עם עורך דין מנוסה לדיני עבודה שיבדוק את המקרה שלך

רוצה לקבל הערכה מקצועית?
אודות המחבר
עו"ד איתי חן
שותף ומייסד

עורך דין איתי חן הוא שותף מייסד של חן – משרד עורכי דין. הוא עורך דין דיני עבודה שמייצג הן מעסיקים והן עובדים בתיקי עבודה מורכבים. מומחיותו במשפט העבודה לצד כישורי הליטיגציה שלו בבית הדין לעבודה בהגנה על עובדים ומעסיקים, הופכים כל תיק שהוא מייצג בו להצלחה עבור הלקוח. 

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.