עורך דין לדיני עבודה מסביר – סעיף בחוזה העבודה המגביל את אפשרותכם לעבוד במקום אחר

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

מעסיקים רבים משלבים בחוזה העבודה סעיף האוסר על העובד לעבוד במקביל אצל מעביד נוסף. בחלק מהמקרים מדובר באיסור גורף על עבודה נוספת, ובחלק מהמקרים העובד נדרש לבקש ולקבל את אישור המעסיק, לפני שיוכל להתחיל לעבוד במקביל אצל מעסיק נוסף. ישנם מקומות עבודה מאוגדים, שבהם הסעיף קיים כחלק מהסכם קיבוצי החל על כלל העובדים.

אז איך בידיוק הסעיף מתיישב עם חוק יסוד חופש העיסוק. הקובע כי כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד?

 • הפסיקה קבעה כי מעסיק רשאי להכניס לחוזה העבודה סעיף לפיו על העובד לקבל היתר לעיסוק נוסף, במקביל לעבודתו הנוכחית אצל אותו מעסיק.

  יחד עם זאת, נקבע כי הוראת או החלטת המעסיק שלא לאפשר לעובד לעבוד אצל מעסיק אחר תהיה תקפה רק בהתקיים התנאים הבאים –

 • ההוראה התקבלה בתום לב

 • ההוראה התקבלה בתום לב, תוך שהמעסיק מאזן בין זכות העובד לחופש העיסוק לבין האינטרסים של המעסיק. כך למשל, מקרה בו עובד הועסק בהיקף משרה מצומצם וביקש לעבוד אצל מעסיק נוסף. בית הדין קבע כי סירוב המעסיק לאפשר את העבודה הנוספת נעשה שלא בתום לב. במקרים כאלה, העובד יהיה רשאי לעבוד בעבודה נוספת, על אף קיומו של סעיף בחוזה האוסר עליו לעשות זאת.

 • ניגוד אינטרסים

 • המעסיק שקל והגיע למסקנה מנומקת כי העבודה הנוספת תביא את העובד למצב של ניגוד עניינים או פוטנציאל ממשי לניגוד עניינים. למשל, במקרה שבו העובד מבקש לעבוד אצל חברה מתחרה.

ראו גם:

 • פגיעה ביכולת העובד לבצע את התפקיד

 • המעסיק הגיע למסקנה כי העבודה הנוספת תגרע מיכולתו של העובד לבצע את התפקיד שהוא מבצע אצלו. לדוגמה, אם היקף העבודה הנוספת או שעות העבודה בה מתנגשות עם היקף העבודה בתפקידו העיקרי.

 • תמורה מיוחדת

 • במקרה בו בתמורה להתחייבותו שלא לעבוד עבור מעסיק אחר העובד קיבל תמורה נוספת מהמעסיק בצורת תנאי עבודה או תוספות שכר מיוחדות.

  בנוסף, בפסק דין מיום 7.3.2019 , התייחס בית הדין הארצי לעבודה לקיומו של סעיף בהסכם הקיבוצי הדורש מהעובד לקבל אישור אישור לעבודה נוספת. בית הדין קבע כי הוראה כזו בהסכם הקיבוצי ובנוהלים היא תקפה, ואין לבטל אותה.
  במקרה זה, העובד הועמד בפני דין משמעתי לאחר שעסק כעו"ד פרטי במקביל לעבודתו במשרה מלאה במד"א. העובד לא ביקש אישור לכך, על אף שהוראות ההסכם הקיבוצי והנוהל הרלוונטי במד"א מחייבים זאת.

  בפסק דינו קובע בית הדין כי "האיסור על עבודה פרטית בלא היתר מגשים אינטרסים לגיטימיים של המעביד הן בשירות המדינה והן בסקטור הפרטי. בראש ובראשונה האיסור נועד למנוע היווצרות מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו הראשית של העובד לבין העבודה הנוספת שבה הוא מעוניין לעסוק, בייחוד כאשר מדובר בעובד השירות הציבורי, האמור לשמש כנאמן של הציבור. מעבר לכך, האיסור נועד לממש את ציפייתו הסבירה של המעביד כי העובד יקדיש את תשומת-לבו לעבודה שבעבורה הוא מקבל משכורת מלאה, בלי שיוסח או יופרע בשל מחויבויותיו למקום עבודה אחר.."

  אז מה לעשות?

  • בדקו אם חל עליכם סעיף המגביל את אפשרותכם לעבוד אצל מעסיק נוסף. בין אם מתוקף חוזה עבודה או מתוקף הסכם קיבוצי.
  • אם הסעיף קיים, ראשית בקשו את אישור המעסיק לעבודה הנוספת.
  • אם המעסיק מסרב, ולדעתכם הסירוב נעשה שלא בתום לב, פנו לעורך דין דיני עבודה חיפה על מנת שנבחן את המקרה יחדיו.
  • במקרה שבו מעסיק מסרב לבקשת העובד לעבוד בעבודה נוספת, על אף שאינו עומד בתנאים שפורטו מעלה, בית הדין בהחלט עשוי לפסול את ההחלטה.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.