בית הדין לעבודה: פיצויים לעובד בשל אי מתן אפשרות ראויה להתכונן לשימוע לקראת פיטורים

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי פרק הזמן שניתן לעובד לצורך ההכנה לשימוע לא היה מספק, שכן השימוע התקיים פחות מ-24 שעות לאחר קבלת הזימון.
העובד אף ביקש דחייה במועד השימוע אך נענה בשלילה. המעסיקה הסכימה לדחות את השימוע בשעות ספורות בלבד.

  • עובדות המקרה

עובד הועסק כמנהל תיקי לקוחות בסוכנות ביטוח במשך כ-4 שנים. המעסיקה זימנה את העובד לשימוע, אשר נערך כבר למחרת היום. מאוחר יותר במהלך אותו יום מסרה המעסיקה לעובד את מכתב הפיטורים. בקשתו של העובד שיאפשרו לו להיות מיוצג בשימוע נדחתה אף היא על ידי המעסיקה.

זכות הטיעון בשימוע

על פי הפסיקה, זכות הטיעון הינה זכות יסוד בדיני העבודה, קל וחומר עת נשקלת האפשרות לסיום העסקתו של העובד. המטרה היא “להביא לכך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה…”. נזכיר, שפיטורים ללא עריכת שימוע בצורה תקינה עולה כדי פיטורים שלא כדין.

ראו גם:

הפגמים שנפלו בהליך השימוע

בהקשר זה, קבע בית הדין שנפלו מספר פגמים מהותיים בהליך השימוע

    1. מכתב הזימון שנמסר לעובד היה לאקוני ולא פירט כלל את טענותיה של החברה כלפיו. העובדה שהעובד לא ידע מראש מה טענות החברה כלפיו לא אפשרה לו להגיע מוכן לשימוע ולטעון את טענותיו באופן מושכל וענייני. לו העובד היה יודע מה הטענות כלפיו, ייתכן שיכול היה להביא טיעונים נגדיים שישנו את החלטת המעסיקה בעניינו. יודגש שהעובד לא היה מיוצג על ידי עו ד לדיני עבודה במהלך השימוע.
    2. העובדה שהשימוע התקיים פחות מיממה מהמועד שבו העובד קיבל את הזימון לשימוע לא אפשרה לו להתכונן אליו כראוי, ולקיים את מטרת השימוע. מטרת השימוע היא לאפשר לעובד לשכנע את המעסיק שלא לסיים את העסקתו.
      פרק זמן קצר כל כך לא היה מאפשר לעובד להתכונן לשימוע אף אם היו בידיו נימוקיה של המעסיקה לרצונה לסיים את העסקתו. על אחת כמה וכמה כאשר הנימוקים לא נמסרו לידיו. כמו גם בסד זמנים כה קצר, לא הייתה לעובד אפשרות לפנות לעורך דין לענייני עבודה על מנת שייצגו בהליך השימוע.
    3. המעסיקה מסרה לעובד את החלטתה ממש בסמוך לאחר שהשימוע הסתיים. העובד טען שההחלטה נמסרה לו כשעה לאחר השימוע ואילו המעסיקה טענה שמדובר במספר שעות. הפסיקה מחייבת שהמעסיק יגיע להליך השימוע בלב פתוח ובנפש חפצה, ויאפשר לעובד לטעון את טיעוניו. על המעסיק לקבל החלטה מושכלת, כשהוא שוקל גם את טיעוני העובד, ורק אז לקבל החלטה סופית בעניין הפיטורים. העובדה שהמעסיקה קיבל את ההחלטה עוד באותו יום מעלה את החשד לכך שהחלטתה הסופית התקבלה עוד בטרם התקיים השימוע. התנהלות שכזאת הינה התנהלות חסרת תום לב, אשר אינה מקיימת את מטרת הליך השימוע.

בפסק דינו, ביה”ד ציין כי "מדובר בפרק זמן קצר, שקיים ספק אם הוא זמן מספק לצורך הכנה לשיחת שימוע. גם העובדה כי הודעת סיום ההעסקה נמסרה לעובד באותו יום בו התקיים השימוע, בין אם שעה לאחריו כפי שטוען העובד ובין אם מספר שעות אחריו כפי שטוענת החברה, מעלה חשש לכך שהשימוע נערך שלא בתום לב ובנפש חפצה ולא בא במטרה לתת אפשרות אמיתית לעובד לטעון טענותיו, לפני ההחלטה על סיום העסקתו".

לאור כל האמור לעיל, בית הדין פסק לעובד פיצויים בגובה 28,500 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין ואי עריכת שימוע כדין. יצוין, כי סכום זה מהווה את מלוא סכום הפיצויים שהעובד תבע בגין רכיב זה.

סע”ש 31161-01-19 נגר נ’ תירוש סוכנות לביטוח, ניתן ביום 7.3.2022

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

זכויות נהגי משאית

עובדים כנהגי משאית בענף ההובלה ולא קיבלתם את הזכויות שלכם? לפי הטכוגרף עבדתם שעות נוספות ולא קיבלתם בעדם תשלום? המעסיק מסרב למסור לכם דוחות על

קראו עוד »

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.