שעות נוספות גלובליות: 5 התנאים שהמעסיק מחויב לעמוד בהם | חן - משרד עורכי דין
תוכן עניינים

5 התנאים שמעסיק שמשלם שעות נוספות גלובלי חייב לעמוד בהם

תוכן עניינים

גמול שעות נוספות גלובלי משמעותו כי המעסיק משלם לעובד כל חודש, מעבר לשכר העבודה, תוספת שכר קבועה, בעבור עבודה בשעות נוספות.

הגמול הגלובלי חייב להיות קרוב לסכום שהיה מקבל העובד מתחשיב אריתמטי של היקף השעות נוספות לפי החוק.

על מנת שהמעסיק יהיה רשאי לשלם גמול שעות נוספות גלובלי עליו לעמוד בארבעת התנאים שנקבעו בפסיקה.

 5 התנאים שנקבעו בפסיקה לתשלום שעות נוספות גלובליות

הסכמת העובד

המעסיק צריך לקבל את הסכמתו של העובד לצורך תשלום זו ושהסכמתו תהיה "ברורה ומדעת".

תמורה שווה לזו שהיה מקבל העובד לפי חוק

בממוצע, וכמכלול - מקבל העובד לכל הפחות תמורה שוות ערך לזו המגיעה לו מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה. אם יסתבר שהגמול אינו הוגן. תחשיב גמול שעות נוספות גלובליות יבוצע על פי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה

פיקוח על שעות העבודה

המעסיק נדרש לעקוב אחר היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל. חובה זו נלמדת גם מהוראת תיקון 24 לחוק הגנת השכר הקובעת חובה על המעסיק לערוך רישום היקף השעות הנוספות של העובד.

הפרדה ברורה בתלוש השכר

צריכה להיות הפרדה ברורה בתלוש השכר בין הרכיב "שכר היסוד" לבין "גמול שעות נוספות גלובליות". כלומר אסור שהשכר יסוד יכלול בתוכו את גמול השעות נוספות.

עמידה בחקיקת המגן

גם שכר היסוד וגם הגמול הגלובלי צריך לעמוד באופן עצמאי בדרישותיה של חקיקת המגן. כך למשל, המעסיק לא יכול לשלם לעובד שכר יסוד נמוך משכר המינימום כאשר גמול השעות נוספות משלים לשכר המינימום.

שעות נוספות גלובליות - תלוש שכר
שעות נוספות גלובליות - תלוש שכר

 

תשלום בגין שעות נוספות גלובליות באופן תקין

לסיכום, תשלום שעות נוספות גלובליות צריך לקבל ביטוי ברור בהסכם העבודה שנחתם בין הצדדים.

גובה התשלום צריך להיות קרוב לסכום שהיה מקבל העובד אילו היה מקבל תשלום שעות נוספות בדרך הרגילה.

לפיכך, על המעסיק לבצע מעקב ולערוך רישום של היקף השעות הנוספות של העובד.

בנוסף על המעסיק לבדוק מפעם לפעם האם התשלום הגלובלי עומד ביחס סביר לתשלום שהעובד היה מקבל בדרך התשלום הרגילה. תשלום לפי שעות הנוספות בפועל.

היה ולא מתקיים יחס סביר או העובד כלל לא נתן הסכמתו לדרך תשלום זו. מסתכן המעסיק בתביעה לתשלום שעות נוספות.

תביעה כזו בקלות יכולה להגיע לסכומים משמעותיים וגבוהים מאוד.

ישנם מקרים שמשרדנו ממליץ למעסיקים לשלם לעובדים תשלום גלובלי של שעות נוספות. אך זאת בהתאם לאופי העבודה הנדרשת מהעובד תוך בחינת האינטרסים הכלכליים של העסק.

בכל אופן, כל תשלום שעות נוספות גלובליות חייב להיות מעוגן בהסכם העבודה ו/או הודעה על תנאי העסקה שנחתם עם העובד. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
תוכן עניינים
בית דין לעבודה - הסברים ותפקיד
בית הדין לעבודה
עו"ד איתי חן

בית דין לעבודה: תפקידים ומטרות

מה תפקידו של בית דין לעבודה? לצד חוקי מדינת ישראל ישנם גם את בתי הדין לעבודה. אשר יוצקים תוכן מעשי לחוקים באמצעות יישום החוקים והתקדימים

קרא עוד »