זכויות נהגי משאית

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

עובדים כנהגי משאית בענף ההובלה ולא קיבלתם את הזכויות שלכם?

לפי הטכוגרף עבדתם שעות נוספות ולא קיבלתם בעדם תשלום?

המעסיק מסרב למסור לכם דוחות על סכום ההכנסות החודשי של המשאית ממנה נגזרת הפרמיה?

במאמר זה נציג לפניכם את רשימת הזכויות לנהגי משאיות בענף ההובלה לפי הוראות צו ההרחבה או הסכם הקיבוצי בענף ההובלה שחל עליהם.

אתם מכירים כבר את הזכויות שלכם? בואו תקראו על התהליך של הגשת תביעה נגד מעסיק.

ההסכמים קיבוציים חלים על עובדים שתפקידם הקבוע הוא נהיגה ברכב משא והמעסיק שלהם הוא חבר רשום בהתאחדות בעלי מפעלי ההובלה בישראל (באופן ישיר או עקיף ע"י ארגון גג), שהינה צד להסכמים הקיבוציים בענף ההובלה. התאחדות בעלי מפעלי ההובלה בישראל הינו ארגון יציג המייצג אלפי חברות הובלה והסיעים ברחבי הארץ.

על מנת שעובד בענף ההובלה יוכל ליהנות מהזכויות שבהסכם הקיבוצי עליו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

 1. נוהג ברכב משא להובלת מטענים
 2. זה תפקידו באופן קבוע
 3. המעסיק הוא חבר רשום בהתאחדות בעלי מפעלי ההובלה

 

בכדי לדעת אם המעסיק הוא חבר רשום בהתאחדות, תוכלו לבקש אישור על כך מהנהלת המפעל או מועד העובדים במפעל.

אם אין אצלכם ועד עובדים במפעל ואתם לא חברי הסתדרות, תבדקו אם בתלושי השכר שלכם יורד לכם כסף מדי חודש לטובת "דמי חבר" או "דמי טיפול מקצועי".

צווי ההרחבה חלים על כלל העובדים במשק שתפקידם הקבוע הוא נהיגה ברכב משא ותחום עיסוקו העיקרי של המעסיק הוא בהובלות.

להבדיל מהסכם הקיבוצי, על מנת שיחול צו ההרחבה המעסיק לא חייב להיות חבר רשום בהתאחדות.

על מנת שעובד בענף ההובלה יוכל ליהנות מהזכויות שבצו ההרחבה עליו לעמוד בארבעה תנאים מצטברים:

 1. נוהג ברכב משא להובלה מטענים
 2. זה תפקידו באופן קבוע
 3. משקלו של רכב המשא עולה על 10 טון (חלים כל צווי ההרחבה) או מעל 4 טון (חלים כל הצווים למעט צו 2001).
 4. פעילותה העיקרית של החברה היא בהובלות

האם בענף ההובלה מותר לשלם פרמיות במקום שעות נוספות?

ההסכם הקיבוצי קובע הסדר לתשלום פרמיה במקום תשלום שעות נוספות, ובלבד שתשלום הפרמיה לא יפחת מ-30% משכר היסוד החודשי.

ככלל הפרמיה נקבעת לפי שווי מחזור פעילות המשאית, וזאת בנוסף לתשלום שכר היסוד.

לדוגמה:  פרמיה על הכנסות המשאית מעל 18,000 ₪ לחודש

אין הכרעה ברורה בהלכה הפסוקה אם מעסיק שלא חבר בהתאחדות יכול לקבוע הסדר תשלום פרמיה במקום תשלום שעות נוספות.

יחד עם זאת, עולה מהפסיקה של בתי הדין לעבודה, כי יתכן שגם מעסיקים שהם לא חברים רשומים בהתאחדות, יכולים להחיל את הסדר תשלום הפרמיה במקום שעות נוספות, כל עוד ניתנה לכך הסכמה מפורשת וברורה של העובד ואין פגיעה בזכויותיו – דהיינו העובד לא יוצא מקופח מההסדר.

בהיעדר הסכמה בכתב, על המעסיק יהיה הנטל להוכיח כי הייתה הסכמה להחיל את הסדר תשלום הפרמיה.

כידוע לנהגים, הפרמיה היא חלק משמעותי מתוך השכר החודשי שלהם, והכללים לאופן החישוב שלה משתנים מעסק לעסק.

על כן נקבע בהסכמים שכל נהג רשאי לפנות לחברה בבקשה בכתב עם דרישה לקבל את סכום ההכנסות החודשי של המשאית ממנה נגזרת הנורמה וסכום ההכנסות של המשאית ממנה נגזרת הפרמיה.

על החברה להשיב לפניית העובד בתוך 14 ימים.

נהג שיהיו לו השגות לגבי הנתונים לעיל שהוא קיבל מאת החברה, יוכל לפנות בעצמו או באמצעות מי מטעמו על מנת לקבל הסבר מפורט מגורם מוסמך בחברה בעניין אופן חישוב הנורמה והפרמיה.

החל מה-1.12.2017 השכר המשולב מורכב משכר היסוד הטבלאי (5,400 ₪ + תוספת ותק מצטברת של 0.5% על כל שנה) + תוספת יוקר + תוספת מקצועית ככל שהיא משולמת.

 

בהתאם להוראות צו ההרחבה בענף ההובלה משנת 2007 וההסכם הקיבוצי משנת 2006 השכר ממנו יחושבו ההפקדות לקרן הפנסיה הינו בשיעור של 150% מהשכר המשולב.

ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום ביום 13.6.2021 הגדיל את השכר ממנו יחושבו ההפקדות לקרן פנסיה והעמיד אותו החל מיום 1.7.2021 על 160% מהשכר המשולב.

חשוב לשים לב, ככל שהנהג מרוויח שכר עבודה גבוה מ-150% מהשכר מהמשולב, אז ההפקדות לקרן הפנסיה יעשו מהשכר שהוא מקבל בפועל וזאת על פי הוראות צו ההרחבה הכללי לפנסיה חובה.

ההפקדות לקרן הפנסיה מתחילות מהיום הראשון.

על פי צו ההרחבה משנת 2007 וההסכם הקיבוצי בענף ההובלה משנת 2006, שיעור ההפקדות הינו כדלקמן:

על חשבון המעסיק: 6% לתגמולים ו-8.33% לרכיב הפיצויים

על חשבון הנהג: 5.5% לתגמולים אשר ינוכה ממשכורתו.

יחד עם זאת, מקום שהנהג מרוויח יותר מ-150% מהשכר המשולב יחל בעניינו צו ההרחבה לפנסיה חובה שקובע שיעורי הפקדות נמוכים יותר אך על השכר שמשולם בפועל:

שיעור ההפקדות על חשבון המעסיק: יעמוד על 6.5% לתגמולים ו-6% לרכיב הפיצויים (ובהסכמת המעסיק 8.33%)

ושיעור ההפקדות על חשבון הנהג: יעמוד על 6% אשר ינוכה ממשכורתו.

נהג משאית זכאי לקרן השתלמות לאחר שישלים 11.5 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק.

על פי ההסכם הקיבוצי משנת 1996 שיעורי ההפקדות היו:

על חשבון המעסיק: 6%

על חשבון העובד: 4%

צו ההרחבה משנת 2001 הרחיב את ההוראות של ההסכם הקיבוצי כך שגם נהגי המשאיות שההסכם לא חל עליהם זכאים לאותם שיעורי הפקדות.

על פי ההסכם הקיבוצי החל מהתאריך 1.10.2016 שיעורי ההפקדות:

על חשבון המעסיק: 6.75%

על חשבון העובד: 4% או לפי בקשת העובד בכתב 2.5% שינוכה משכרו.

על פי צו ההרחבה משנת 2018 החל מהתאריך 1.6.2018 גם נהגי המשאיות שההסכם לא חל עליהם זכאים לאותם שיעורי הפקדות.

על פי צו ההרחבה משנת 2007 וההסכם הקיבוצי משנת 2006 על המעסיק לבטח את הנהגים בביטוח ימי מחלה ואובדן כושר עבודה מקצועי, מעבר ובנוסף לפנסיית הנכות שבקרן פנסיה.

לשם מילוי חובתו יישא המעסיק בעלות כוללת בשיעור של 2.45% מ-150% מהשכר המשולב של נהג המשאית.

על פי ההסכם הקיבוצי משנת 2018 עובדים חדשים שנקלטו לא יהיו זכאים לביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי, אלא אם כן יש להם ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי קיים עוד לפני התאריך 13.6.2021.

בהסכם הקיבוצי הענפי משנת 1996 שהיה נהוג עד להסכם הקיבוצי מפברואר 2013 נקבע כי נהגים יקבלו תשלום אש"ל בשיעור המקובל בשירות המדינה, בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

 1. נהגים אשר יאלצו לאכול לרגל עבודתם מחוץ לעיר שבה נמצא משרד החברה
 2. עובדים שיאלצו לון מחוץ לבתיהם לרגל ביצוע עבודתם

צו ההרחבה משנת 2001 הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי משנת 1996 לעניין התנאים לקבלת תשלום אש"ל.

בהסכם הקיבוצי בענף ההובלה מפברואר 2013 בוטלו התנאים הנ"ל לקבלת תשלום אש"ל שהיו נהוגים עד אז (אוכל מחוץ לעיר או לינה מחוץ לבית).

נקבע כי הנהגים יקבלו תוספת בגין הוצאות אש"ל בסך 50 ₪ ברוטו עבור כל יום עבודה בפועל, וזאת ללא תלות במספר שעות העבודה בפועל במהלך יום העבודה.

צו ההרחבה משנת 2018 שנכנס לתוקפו בתאריך 1.6.2018 הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי משנת 2013 על כלל נהגי המשאיות (גם אלה שההסכם הקיבוצי לא חל עליהם) ועדכן את תשלום האש"ל לסך של 53 ₪ ברוטו עבור כל יום עבודה בפועל.

המצב היום: כל הנהגים זכאים לתשלום אש"ל בסך 53 ₪ ברוטו עבור כל יום עבודה בפועל, גם אם הם לא אכלו מחוץ לעיר או ישנו מחוץ לבית.

מועד תחילת הזכאות לקבלת אש"ל ללא תנאים:

 • נהגים שחל עליהם הסכם קיבוצי: פברואר 2013
 • שאר הנהגים: יוני 2018

נהגים שהשלימו שנת עבודה אחת זכאים לקבל דמי הבראה מהמעסיק.

נכון לתאריך 1.2.2022 תעריף יום הבראה עומד על 378 ₪.

מספר ימי הבראה נקבע בהתאם לותק של העובד:

 • עבור השנה הראשונה – 5 ימי הבראה
 • עבור השנה השניה ועד החמישית (כולל) – 7 ימי הבראה
 • עבור השנה השישית והשביעית – 8 ימי הבראה
 • עבור השנה השמינית והתשיעית – 9 ימי הבראה
 • עבור השנה העשירית – 10 ימי הבראה
 • עבור השנה האחד עשרה עד שלוש עשרה (כולל) – 11 ימי הבראה
 • עבור השנה הארבע עשרה עד שש עשרה (כולל) – 12 ימי הבראה
 • עבור השנה השבע עשרה עד תשע עשרה (כולל) – 13 ימי הבראה
 • עבור השנה העשרים ומעלה – 14 ימי הבראה

דמי הבראה בשיעורים הנ"ל הם לשנת עבודה מלאה, ויחסית לחלקי שנה.

יש לחשב את החופשה השנתית של נהג משאית באופן שמיטיב איתו לפי אחת מן האפשרויות הבאות:

 1. חישוב לפי צו הרחבה בענף ההובלה
 2. חישוב לפי חוק חופשה שנתית

בהתאם לסעיף 57 לצו ההרחבה משנת 2001 עובדים יקבלו חופשה שנתית מדורגת בהתאם לותק שלהם במקום העבודה:

 • בעבור השנה הראשונה והשניה – 12 ימי חופשה נטו
 • בעבור השנה השלישית עד החמישית כולל – 15 ימי חופשה נטו
 • בעבור השנה השישית – 18 ימי חופשה נטו
 • בעבור השנה השביעית – 20 ימי חופשה נטו
 • בעבור השנה השמינית – 22 ימי חופשה נטו
 • בעבור השנה התשיעית ואילך – 26 ימי חופשה נטו

חישוב התשלום בעבור חופשה שנתית לפי הצו יעשה באופן הבא:

150% X השכר המשולב (הטבלאי) בערכי יום עבודה X מספר ימי חופשה נטו לפי הטבלה לעיל.

בהתאם לסעיפים 10 ו- 13 לחוק חופשה שנתית זכאי הנהג לתשלום חופשה בגובה שכרו הרגיל. אופן החישוב יעשה לפי חישוב חופשה שנתית לעובד שכיר רגיל.

פיצויי הפיטורים של נהג משאית יחושבו באופן שמיטיב איתו לפי אחת מן האפשרויות הבאות:

חישוב לפי צו ההרחבה משנת 2001

בחישוב פיצויי הפיטורים לפי צו ההרחבה יש לקחת בחשבון את רכיבי השכר הבאים בלבד ולהכפילם במס' שנות העבודה:

 • 150% מהשכר המשולב החודשי
 • תוספת משפחה
 • תוספת מקצועית

פרמיות, תמריצים ועמלות לא ילקחו בחשבון כחלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי הפיטורים.

חישוב לפי חוק פיצויי פיטורים

בחישוב פיצויי הפיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים יש לקחת בחשבון את רכיבי השכר הבאים בלבד ולהכפילם במספר שנות העבודה:

 • שכר עבודה חודשי ברוטו
 • ממוצע פרמיות ב-12 חודשי עבודה אחרונים ובלבד שהן משולמות מהתקבולים החל מ"השקל הראשון"

דוגמה:

נהג משאית על טריילר עם ותק של 7 שנים במקום העבודה מקבל שכר יסוד חודשי בסך 6,500 ₪ + פרמיה בשיעור 10% ממחזור הפעילות החודשית של המשאית החל מהשקל הראשון. ממוצע הפרמיות בשנה האחרונה עומד על 3,500 ₪ לחודש.

חישוב פיצויי הפיטורים לפי צו ההרחבה:

השכר המשולב של נהג משאית עם ותק של 7 שנים הינו 5,592 ₪.

פיצויי הפיטורים יחושבו כך: 5,592 X 150% X 7 = 58,716 ₪

חישוב פיצויי פיטורים לפי חוק:

השכר החודשי + ממוצע פרמיות שנתי הינו 10,000 ₪.

לכן פיצויי הפיטורים על פני תקופה של 7 שנים הם: 70,000 ₪.

עובדים כנהגי משאית בענף ההובלה ולא קיבלתם את הזכויות שלכם?

לפי הטכוגרף עבדתם שעות נוספות ולא קיבלתם בעדם תשלום?

המעסיק מסרב למסור לכם דוחות על סכום ההכנסות החודשי של המשאית ממנה נגזרת הפרמיה?

במאמר זה נציג לפניכם את רשימת הזכויות לנהגי משאיות בענף ההובלה לפי הוראות צו ההרחבה או הסכם הקיבוצי בענף ההובלה שחל עליהם.

אתם מכירים כבר את הזכויות שלכם? בואו תקראו על התהליך של הגשת תביעה נגד מעסיק.

על מי חל ההסכם הקיבוצי בענף ההובלה?

ההסכמים קיבוציים חלים על עובדים שתפקידם הקבוע הוא נהיגה ברכב משא והמעסיק שלהם הוא חבר רשום בהתאחדות בעלי מפעלי ההובלה בישראל (באופן ישיר או עקיף ע"י ארגון גג), שהינה צד להסכמים הקיבוציים בענף ההובלה. התאחדות בעלי מפעלי ההובלה בישראל הינו ארגון יציג המייצג אלפי חברות הובלה והסיעים ברחבי הארץ.

על מנת שעובד בענף ההובלה יוכל ליהנות מהזכויות שבהסכם הקיבוצי עליו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

 1. נוהג ברכב משא להובלת מטענים
 2. זה תפקידו באופן קבוע
 3. המעסיק הוא חבר רשום בהתאחדות בעלי מפעלי ההובלה

בכדי לדעת אם המעסיק הוא חבר רשום בהתאחדות, תוכלו לבקש אישור על כך מהנהלת המפעל או מועד העובדים במפעל.

אם אין אצלכם ועד עובדים במפעל ואתם לא חברי הסתדרות, תבדקו אם בתלושי השכר שלכם יורד לכם כסף מדי חודש לטובת "דמי חבר" או "דמי טיפול מקצועי".

על מי חל צו ההרחבה בענף ההובלה?

צווי ההרחבה חלים על כלל העובדים במשק שתפקידם הקבוע הוא נהיגה ברכב משא ותחום עיסוקו העיקרי של המעסיק הוא בהובלות.

להבדיל מהסכם הקיבוצי, על מנת שיחול צו ההרחבה המעסיק לא חייב להיות חבר רשום בהתאחדות.

על מנת שעובד בענף ההובלה יוכל ליהנות מהזכויות שבצו ההרחבה עליו לעמוד בארבעה תנאים מצטברים:

 1. נוהג ברכב משא להובלה מטענים
 2. זה תפקידו באופן קבוע
 3. משקלו של רכב המשא עולה על 10 טון (חלים כל צווי ההרחבה) או מעל 4 טון (חלים כל הצווים למעט צו 2001).
 4. פעילותה העיקרית של החברה היא בהובלות

האם בענף ההובלה מותר לשלם פרמיות במקום שעות נוספות?

ההסכם הקיבוצי קובע הסדר לתשלום פרמיה במקום תשלום שעות נוספות, ובלבד שתשלום הפרמיה לא יפחת מ-30% משכר היסוד החודשי.

ככלל הפרמיה נקבעת לפי שווי מחזור פעילות המשאית, וזאת בנוסף לתשלום שכר היסוד.

לדוגמה:  פרמיה על הכנסות המשאית מעל 18,000 ₪ לחודש

אין הכרעה ברורה בהלכה הפסוקה אם מעסיק שלא חבר בהתאחדות יכול לקבוע הסדר תשלום פרמיה במקום תשלום שעות נוספות.

יחד עם זאת, עולה מהפסיקה של בתי הדין לעבודה, כי יתכן שגם מעסיקים שהם לא חברים רשומים בהתאחדות, יכולים להחיל את הסדר תשלום הפרמיה במקום שעות נוספות, כל עוד ניתנה לכך הסכמה מפורשת וברורה של העובד ואין פגיעה בזכויותיו – דהיינו העובד לא יוצא מקופח מההסדר.

בהיעדר הסכמה בכתב, על המעסיק יהיה הנטל להוכיח כי הייתה הסכמה להחיל את הסדר תשלום הפרמיה.

איך מקבלים מידע על אופן חישוב הפרמיה?

כידוע לנהגים, הפרמיה היא חלק משמעותי מתוך השכר החודשי שלהם, והכללים לאופן החישוב שלה משתנים מעסק לעסק.

על כן נקבע בהסכמים שכל נהג רשאי לפנות לחברה בבקשה בכתב עם דרישה לקבל את סכום ההכנסות החודשי של המשאית ממנה נגזרת הנורמה וסכום ההכנסות של המשאית ממנה נגזרת הפרמיה.

על החברה להשיב לפניית העובד בתוך 14 ימים.

נהג שיהיו לו השגות לגבי הנתונים לעיל שהוא קיבל מאת החברה, יוכל לפנות בעצמו או באמצעות מי מטעמו על מנת לקבל הסבר מפורט מגורם מוסמך בחברה בעניין אופן חישוב הנורמה והפרמיה.

מהו השכר המשולב של נהג משאית?

החל מה-1.12.2017 השכר המשולב מורכב משכר היסוד הטבלאי (5,400 ₪ + תוספת ותק מצטברת של 0.5% על כל שנה) + תוספת יוקר + תוספת מקצועית ככל שהיא משולמת.

מהו השכר ממנו יש להפקיד לקרן פנסיה וקרן השתלמות של נהג משאית?

בהתאם להוראות צו ההרחבה בענף ההובלה משנת 2007 וההסכם הקיבוצי משנת 2006 השכר ממנו יחושבו ההפקדות לקרן הפנסיה הינו בשיעור של 150% מהשכר המשולב.

ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום ביום 13.6.2021 הגדיל את השכר ממנו יחושבו ההפקדות לקרן פנסיה והעמיד אותו החל מיום 1.7.2021 על 160% מהשכר המשולב.

חשוב לשים לב, ככל שהנהג מרוויח שכר עבודה גבוה מ-150% מהשכר מהמשולב, אז ההפקדות לקרן הפנסיה יעשו מהשכר שהוא מקבל בפועל וזאת על פי הוראות צו ההרחבה הכללי לפנסיה חובה.

מה הם שיעורי הפקדות לקרן פנסיה של נהג משאית?

ההפקדות לקרן הפנסיה מתחילות מהיום הראשון.

על פי צו ההרחבה משנת 2007 וההסכם הקיבוצי בענף ההובלה משנת 2006, שיעור ההפקדות הינו כדלקמן:

על חשבון המעסיק: 6% לתגמולים ו-8.33% לרכיב הפיצויים

על חשבון הנהג: 5.5% לתגמולים אשר ינוכה ממשכורתו.

יחד עם זאת, מקום שהנהג מרוויח יותר מ-150% מהשכר המשולב יחל בעניינו צו ההרחבה לפנסיה חובה שקובע שיעורי הפקדות נמוכים יותר אך על השכר שמשולם בפועל:

שיעור ההפקדות על חשבון המעסיק: יעמוד על 6.5% לתגמולים ו-6% לרכיב הפיצויים (ובהסכמת המעסיק 8.33%)

ושיעור ההפקדות על חשבון הנהג: יעמוד על 6% אשר ינוכה ממשכורתו.

מתי תיפתח לנהג משאית קרן השתלמות?

נהג משאית זכאי לקרן השתלמות לאחר שישלים 11.5 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק.

מה הם שיעורי הפקדות לקרן השתלמות של נהג משאית?

על פי ההסכם הקיבוצי משנת 1996 שיעורי ההפקדות היו:

על חשבון המעסיק: 6%

על חשבון העובד: 4%

צו ההרחבה משנת 2001 הרחיב את ההוראות של ההסכם הקיבוצי כך שגם נהגי המשאיות שההסכם לא חל עליהם זכאים לאותם שיעורי הפקדות.

על פי ההסכם הקיבוצי החל מהתאריך 1.10.2016 שיעורי ההפקדות:

על חשבון המעסיק: 6.75%

על חשבון העובד: 4% או לפי בקשת העובד בכתב 2.5% שינוכה משכרו.

על פי צו ההרחבה משנת 2018 החל מהתאריך 1.6.2018 גם נהגי המשאיות שההסכם לא חל עליהם זכאים לאותם שיעורי הפקדות.

האם נהג משאית זכאי לביטוח ימי מחלה ואובדן כושר מקצועי?

על פי צו ההרחבה משנת 2007 וההסכם הקיבוצי משנת 2006 על המעסיק לבטח את הנהגים בביטוח ימי מחלה ואובדן כושר עבודה מקצועי, מעבר ובנוסף לפנסיית הנכות שבקרן פנסיה.

לשם מילוי חובתו יישא המעסיק בעלות כוללת בשיעור של 2.45% מ-150% מהשכר המשולב של נהג המשאית.

על פי ההסכם הקיבוצי משנת 2018 עובדים חדשים שנקלטו לא יהיו זכאים לביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי, אלא אם כן יש להם ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי קיים עוד לפני התאריך 13.6.2021.

האם נהג משאית זכאי לתשלום אש"ל – אוכל שתיה ולינה?

בהסכם הקיבוצי הענפי משנת 1996 שהיה נהוג עד להסכם הקיבוצי מפברואר 2013 נקבע כי נהגים יקבלו תשלום אש"ל בשיעור המקובל בשירות המדינה, בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

 1. נהגים אשר יאלצו לאכול לרגל עבודתם מחוץ לעיר שבה נמצא משרד החברה
 2. עובדים שיאלצו לון מחוץ לבתיהם לרגל ביצוע עבודתם

צו ההרחבה משנת 2001 הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי משנת 1996 לעניין התנאים לקבלת תשלום אש"ל.

בהסכם הקיבוצי בענף ההובלה מפברואר 2013 בוטלו התנאים הנ"ל לקבלת תשלום אש"ל שהיו נהוגים עד אז (אוכל מחוץ לעיר או לינה מחוץ לבית).

נקבע כי הנהגים יקבלו תוספת בגין הוצאות אש"ל בסך 50 ₪ ברוטו עבור כל יום עבודה בפועל, וזאת ללא תלות במספר שעות העבודה בפועל במהלך יום העבודה.

צו ההרחבה משנת 2018 שנכנס לתוקפו בתאריך 1.6.2018 הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי משנת 2013 על כלל נהגי המשאיות (גם אלה שההסכם הקיבוצי לא חל עליהם) ועדכן את תשלום האש"ל לסך של 53 ₪ ברוטו עבור כל יום עבודה בפועל.

המצב היום: כל הנהגים זכאים לתשלום אש"ל בסך 53 ₪ ברוטו עבור כל יום עבודה בפועל, גם אם הם לא אכלו מחוץ לעיר או ישנו מחוץ לבית.

מועד תחילת הזכאות לקבלת אש"ל ללא תנאים:

 • נהגים שחל עליהם הסכם קיבוצי: פברואר 2013
 • שאר הנהגים: יוני 2018

כיצד מחשבים דמי הבראה לנהג משאית?

נהגים שהשלימו שנת עבודה אחת זכאים לקבל דמי הבראה מהמעסיק.

נכון לתאריך 1.2.2022 תעריף יום הבראה עומד על 378 ₪.

מספר ימי הבראה נקבע בהתאם לותק של העובד:

 • עבור השנה הראשונה – 5 ימי הבראה
 • עבור השנה השניה ועד החמישית (כולל) – 7 ימי הבראה
 • עבור השנה השישית והשביעית – 8 ימי הבראה
 • עבור השנה השמינית והתשיעית – 9 ימי הבראה
 • עבור השנה העשירית – 10 ימי הבראה
 • עבור השנה האחד עשרה עד שלוש עשרה (כולל) – 11 ימי הבראה
 • עבור השנה הארבע עשרה עד שש עשרה (כולל) – 12 ימי הבראה
 • עבור השנה השבע עשרה עד תשע עשרה (כולל) – 13 ימי הבראה
 • עבור השנה העשרים ומעלה – 14 ימי הבראה

דמי הבראה בשיעורים הנ"ל הם לשנת עבודה מלאה, ויחסית לחלקי שנה.

מה התנאים לקבלת תוספת מקצועית בענף ההובלה?

תוספת מקצועית תשולם לפי הסדר התשלום להלן רק לנהגים שחל עליהם הסכם קיבוצי.

לפי ההסכם הקיבוצי משנת 2013 נהג משאית יקבל תוספת מקצועית בסך 288 ₪ לחודש בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. הנהג בעל ותק של 6 שנים על רכב מורכב
 2. השכר שמשולם לנהג לא עולה על השכר הטבלאי ב-350 ₪

תוספת מקצועית תשולם לפי הסדר התשלום להלן לשאר הנהגים:

 1. הנהג הוא בעל רישיון נהיגה לרכב מורכב (סמיטריילר).
 2. לנהג יש ותק של עבודה בפועל במפעל במשך 4 שנים לפחות על רכב מורכב או 7 שנים על רכב כבד מ- 15 טון ומעלה (כולל).
 3. קיימת המלצת הממונה בחוות דעת בכתב המתבססת על מסירותו של הנהג, שמירת הרכב, שמירה על כללי נהיגה ובטיחות, שמירה על המטען, משמעת עבודה וכדומה.
 4. בשלוש שנים האחרונות לא נמצא הנהג אשם או חייב בפני בית משפט או ועדה פריטטית, או בוררות בעבירה הקשורה בעבודתו.

חשוב להדגיש שהתוספת המקצועית תיחשב כחלק משכר העבודה המשולב לצורך חישוב שאר הזכויות התלויות בשכר העבודה, כגון הפקדות לפנסיה, קרן השתלמות, פיצויי פיטורים וכיוצ"ב.

כיצד מחשבים תשלום חופשה שנתית לנהג משאית?

יש לחשב את החופשה השנתית של נהג משאית באופן שמיטיב איתו לפי אחת מן האפשרויות הבאות:

 1. חישוב לפי צו הרחבה בענף ההובלה
 2. חישוב לפי חוק חופשה שנתית

בהתאם לסעיף 57 לצו ההרחבה משנת 2001 עובדים יקבלו חופשה שנתית מדורגת בהתאם לותק שלהם במקום העבודה:

 • בעבור השנה הראשונה והשניה – 12 ימי חופשה נטו
 • בעבור השנה השלישית עד החמישית כולל – 15 ימי חופשה נטו
 • בעבור השנה השישית – 18 ימי חופשה נטו
 • בעבור השנה השביעית – 20 ימי חופשה נטו
 • בעבור השנה השמינית – 22 ימי חופשה נטו
 • בעבור השנה התשיעית ואילך – 26 ימי חופשה נטו

חישוב התשלום בעבור חופשה שנתית לפי הצו יעשה באופן הבא:

150% X השכר המשולב (הטבלאי) בערכי יום עבודה X מספר ימי חופשה נטו לפי הטבלה לעיל.

בהתאם לסעיפים 10 ו- 13 לחוק חופשה שנתית זכאי הנהג לתשלום חופשה בגובה שכרו הרגיל. אופן החישוב יעשה לפי חישוב חופשה שנתית לעובד שכיר רגיל.

כיצד מחשבים פיצויי פיטורים לנהג משאית?

פיצויי הפיטורים של נהג משאית יחושבו באופן שמיטיב איתו לפי אחת מן האפשרויות הבאות:

חישוב לפי צו ההרחבה משנת 2001

בחישוב פיצויי הפיטורים לפי צו ההרחבה יש לקחת בחשבון את רכיבי השכר הבאים בלבד ולהכפילם במס' שנות העבודה:

 • 150% מהשכר המשולב החודשי
 • תוספת משפחה
 • תוספת מקצועית

פרמיות, תמריצים ועמלות לא ילקחו בחשבון כחלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי הפיטורים.

חישוב לפי חוק פיצויי פיטורים

בחישוב פיצויי הפיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים יש לקחת בחשבון את רכיבי השכר הבאים בלבד ולהכפילם במספר שנות העבודה:

 • שכר עבודה חודשי ברוטו
 • ממוצע פרמיות ב-12 חודשי עבודה אחרונים ובלבד שהן משולמות מהתקבולים החל מ"השקל הראשון"

דוגמה:

נהג משאית על טריילר עם ותק של 7 שנים במקום העבודה מקבל שכר יסוד חודשי בסך 6,500 ₪ + פרמיה בשיעור 10% ממחזור הפעילות החודשית של המשאית החל מהשקל הראשון. ממוצע הפרמיות בשנה האחרונה עומד על 3,500 ₪ לחודש.

חישוב פיצויי הפיטורים לפי צו ההרחבה:

השכר המשולב של נהג משאית עם ותק של 7 שנים הינו 5,592 ₪.

פיצויי הפיטורים יחושבו כך: 5,592 X 150% X 7 = 58,716 ₪

חישוב פיצויי פיטורים לפי חוק:

השכר החודשי + ממוצע פרמיות שנתי הינו 10,000 ₪.

לכן פיצויי הפיטורים על פני תקופה של 7 שנים הם: 70,000 ₪.

קישורים חיצוניים:

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

תום הלב בדיני עבודה

מהו תום הלב בדיני עבודה? אחת הדרכים המרכזיות ליישום תום הלב בדיני העבודה היא באמצעות משא ומתן ואכיפה של חוזי עבודה. חוזים אלה מגדירים את

קראו עוד »

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.