הסכם קיבוצי בענף ההובלה

חן – משרד עורכי דין

בין אם אתה מעסיק בענף ההובלה או נהג הובלה כדאי שתכיר את ההסכמים בענף ההובלה. ההסכמים קובעים את תנאי העבודה והשכר של נהגים בענף ההובלה. מעסיק שלא פועל על פי ההסכמים מפר את החוק וחשוף לתביעות עבודה מצד עובדים.

יש לך מחלוקת בקשר לזכויות בענף ההובלה: פרמיות, קרן השתלמות, פנסיה, אש"ל, פיטורים או פיצויים? צור איתנו קשר באופן מיידי כדי שנוכל לעזור לך לקבוע את דרך הפעולה הטובה ביותר עבור המצב שלך.

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

משרדנו מייצג נהגי משאיות וחברות הובלה במגוון סכסוכים שמגיעים לפתחו של בית הדין לעבודה. יש לנו את הניסיון המוכח והתחכום הדרוש לערוך הסכמי עבודה מותאמים לחוק ולפצח הסכמי עבודה שמקפחים זכויות עובדים.

לנוחיותכם צירפנו בעמוד זה את רשימת כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה בענף ההובלה, לצד הסבר קצרצר, על מנת שיהיה בידכם להבין את ההסדר החוקי בדבר תנאי העבודה והשכר בענף.

לשאלות נוספות אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר.

ראו גם >> זכויות נהגי משאיתמעודכן לשנת 2022.

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור לך?

אם אתה מרגיש שמשהו אינו תקין או אינך בטוח בזכויות או בחובות שלך בדיני העבודה, אנא פנה לצוות שלנו לפני קבלת החלטות או נקיטת פעולה כלשהי.

כשאתה מתקשר לעורכי דין חן, אתה תדבר עם מישהו שמכיר דיני עבודה וזכויות עבודה, שיודע מה אתה עובר ויכול להציע לך את הייעוץ הטוב ביותר.

מדוע כדאי לפנות לעורך דין עבודה:

  • אנו מתמחים בדיני עבודה ויכולים לעבור על האפשרויות שלך.
  • אנו נתאם לך פגישת ייעוץ ללא עלות עם אחד מעורכי הדין לעבודה שלנו כדי לראות כיצד נוכל לעזור לך.
  • אנחנו שם כדי לענות על כל השאלות שלך.
  • היה בטוח שטיפלנו במקרים כמו שלך או דומים.

הסכמים קיבוציים בענף ההובלה

הקדמה: ההסכמים קיבוציים חלים על עובדים שתפקידם הקבוע הוא נהיגה והמעסיק שלהם הוא חבר רשום בהתאחדות בעלי מפעלי ההובלה בישראל. התאחדות בעלי מפעלי ההובלה בישראל הינו ארגון יציג המייצג  מספר רב מאוד של חברות הובלה והסיעים ברחבי הארץ.

על מנת ההסכמים הקיבוציים יחולו על עובד עליו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

  1. נוהג ברכב משא להובלת מטענים
  2. זה תפקידו באופן קבוע
  3. המעסיק הוא חבר רשום בהתאחדות בעלי מפעלי ההובלה

הסכם יולי 1983

ביום 1.7.1983 חתמו לראשונה התאחדות בעלי מפעלי ההובלה בישראל והסתדרות העובדים על הסכם קיבוצי כללי (להלן – הסכם 1983). ההסכם מעגן את תנאי העסקתם של עובדים שתפקידם הקבוע הוא נהיגה אצל מעסיק שהוא חבר רשום בהתאחדות.

הורדה: הסכם קיבוצי בענף ההובלה 1983

הסכם מאי 1993

ביום 2.5.1993 נחתם בין ההתאחדות וההסתדרות הסכם קיבוצי כללי נוסף (להלן – הסכם 1993). הסכם 1993 האריך את תוקפם של ההסכמים הקיבוציים הכלליים הקודמים שבין הצדדים.

נספח ב להסכם 1993, הסדיר את הכללת תשלום שעות נוספות בשכר העידוד (פרמיה). כלומר, מתן אפשרות למעסיק לשלם פרמיה במקום תשלום שעות נוספות.

הורדה: הסכם קיבוצי בענף ההובלה 1993

אישור שרת העבודה הגב' אורה נמיר

ביום 13.2.1995 אישרה שרת העבודה דאז – גב' אורה נמיר, את הסכם 1993 לפי סעיף 5 לחוק הגנת השכר.

הורדה: אישור שרת העבודה את הסכם 1993

הסכם יולי 1996

ביום 1.7.1996 חתמו ההתאחדות וההסתדרות על הסכם קיבוצי כללי נוסף שהוא "חוברת זכויות וחובות" המשלבת את הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שנחתמו עד אז בין אותם צדדים (להלן – הסכם 1996).

הורדה: הסכם קיבוצי בענף ההובלה 1996

הסכם מאי 1999

ביום 19.5.1999 שבו הצדדים וחתמו על הסכם קיבוצי כללי, שהאריך את תוקפו של הסכם 1996, בשינויים שעליהם הסכימו הצדדים (להלן – הסכם 1999). ההסכם קובע שההסדר לתשלום פרמיה במקום שעות נוספות מותר ובלבד שתשלום הפרמיה לא יפחת מ-30% משכר היסוד החודשי.

הורדה: הסכם קיבוצי בענף ההובלה 1999

הסכם מאי 2000

ביום 11.5.2000 נחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי כללי להנהלת פנסיה כוללת לענף ההובלה (להלן – הסכם 2000). ההסכם קובע הוראות בדבר חובת המעסיקים לבטח בביטוח פנסיוני החל מהתאריך 1.5.2000 ולצורך כך תחל חובת תשלומים לביטוח הפנסיוני, חלק מעסיק וחלק עובד (דמי גמולים).

הורדה: הסכם קיבוצי בענף ההובלה 2000

הסכם ינואר 2006

ביום 5.1.2006 נחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי כללי אשר האריך את תוקפם של ההסכמים הקיבוציים אשר נחתמו בין הצדדים וקבע הוראות חדשות (להלן – הסכם 2006). ההסכם קובע הוראות בדבר חובת תשלומים לקרן פנסיה מקיפה, קרן השתלמות וביטוח ימי מחלה ואובדן כושר מקצועי.

הורדה: הסכם קיבוצי בענף ההובלה 2006

הסכם פברואר 2013

ביום 5.2.2013 נחתם הסכם קיבוצי כללי אשר תוקפם של ההסכמים הקיבוציים הקודמים וקבע הוראות חדשות (להלן – הסכם 2013). ההסכם קבע הוראות בדבר תשלום תוספת מקצועית, הוצאות אש"ל, ותק מקצועי. עוד נקבע בדבר זכותו של ועד העובדים לקבל הסברים מהנהלת החברה, אחת לרבעון, לעניין אופן חישוב הפרמיה.

הורדה: הסכם קיבוצי בענף ההובלה 2013

הסכם אוגוסט 2015 (לא נכנס לתוקף)

ביום 6.8.2015 נחתם הסכם קיבוצי כללי, המתקן את סעיף 8 להסכם 2006, ואשר תוקפות הותנה בהוצאת צו הרחבה. יחד עם זאת, לא אושרה בקשת הצדדים לפרסם צו הרחבה להסכם הקיבוצי מיום 6.8.2015 ולכן ההסכם לא נכנס לתוקף.

הורדה: הסכם קיבוצי בענף ההובלה 2015

הסכם ינואר 2017

ביום 12.1.2017 נחתם הסכם קיבוצי כללי אשר האריך את תוקפם של ההסכמים הקיבוציים אשר נחתמו עד לאותו מועד והיו בתוקף וקבע הוראות חדשות. ההסכם קובע הוראות בדבר עדכון השכר, הגדלת הפקדות לקרן השתלמות והגדלת תשלום אש"ל. עוד נקבע, כי מעתה כל נהג יהיה רשאי לפנות למעסיקתו בבקשה בכתב לקבלת סכום ההכנסות החודשי של המשאית ממנה נגזרת הנורמה שמעבר לה זכאי העובד לקבל פרמיה. וכן, קבלת סכום ההכנסות של המשאית ממנה נגזרת הפרמיה.

הורדה: הסכם קיבוצי בענף ההובלה 2017

הסכם ינואר 2021

ביום 13.6.2021 נחתם הסכם קיבוצי כללי אשר האריך את תוקפם של ההסכמים הקיבוציים אשר נחתמו עד לאותו מועד וקבע הוראות חדשות. ההסכם קובע כי החל מיולי 2021 השכר ממנו יחושבו ההפקדות הפנסיוניות לקופת הגמל יעמוד על 160% מהשכר המשולב של העובדים, הכולל את השכר הטבלאי בצירוף תוספת יוקר, תוספת ותק ותוספת מקצועית.

הורדה: הסכם קיבוצי בענף ההובלה 2021

צו הרחבה בענף ההובלה

הקדמה: צווי ההרחבה חלים על כלל העובדים במשק שתפקידם הקבוע הוא נהיגה של רכב משא והמעסיק שלהם הוא בעל מפעל הובלה (תחום עיסוק עיקרי בהובלות), זאת גם אם המעסיק לא חבר רשום בהתאחדות.

על מנת שהוראות צו ההרחבה יחולו על עובד עליו לעמוד בארבעה תנאים מצטברים:

  1. נוהג ברכב משא להובלה מטענים
  2. זה תפקידו באופן קבוע
  3. משקלו של רכב המשא עולה על 10 טון (חלים כל צווי ההרחבה) או מעל 4 טון (חלים כל הצווים למעט צו 2001).
  4. פעילותה העיקרית של החברה היא בהובלות.

צו הרחבה 2001

ביום 28.2.2001 פורסם צו ההרחבה בענף ההובלה (להלן – צו הרחבה 2001) אשר הרחיב חלק מההוראות ההסכם הקיבוצי הכללי משנת 1996 (להלן – הסכם 1996) אשר הוארכו בהסכמים 1999 ו-2000. הסכם 1996 קובע שהוא יחול על עובדים שתפקידם הקבוע הוא נהיגה של רכב משא שמשקלו של הרכב משא עולה על 10 טון ועל מעסיקים שהם בעלי מפעלי הובלה (עיקר עיסוקם בהובלות).

צו ההרחבה הרחיב הוראות בדבר תקופת ניסיון, סדרי עבודה, ימי עבודה, שעות נוספות, שכר משולב, תוספת מקצועית, הוצאות אש"ל, דמי הבראה ועוד.

הורדה: צו הרחבה בענף ההובלה 2001

 צו הרחבה 2007

ביום 13.5.2007 פורסם צו ההרחבה בענף ההובלה (להלן – צו הרחבה 2007) אשר הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי משנת 2006 (להלן – הסכם 2006) צו ההרחבה קובע שהוראותיו חלות על עובדים שתפקידם הקבוע הוא נהיגה של רכב משא שמשקלו עולה על 4 טון ועל מעסיקים שהם בעלי מפעלי הובלה (עיקר עיסוקם בהובלות).

צו ההרחבה הרחיב הוראות בדבר חובת תשלומים לקרן השתלמות, קרן פנסיה מקיפה, ביטוח ימי מחלה ואובדן כושר מקצועי.

הורדה: צו הרחבה בענף ההובלה 2007

צו הרחבה 2018

ביום 30.5.2018 פורסם צו ההרחבה בענף ההובלה (להלן – צו הרחבה 2018), שתחילתו ביום 1.6.2018 אשר הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי משנת 2017 (להלן – הסכם 2017) צו ההרחבה קובע שהוראותיו חלות על עובדים שתפקידם הקבוע הוא נהיגה של רכב משא שמשקלו עולה על 4 טון ועל מעסיקים שהם בעלי מפעלי הובלה (עיקר עיסוקם בהובלות).

צו ההרחבה הרחיב הוראות בדבר הגדלת חובת תשלומים לקרן השתלמות וכן הגדיל את תשלום האש"ל והעמיד אותו על סך 53 ₪ ליום.

עוד נקבע בצו, כי מעתה כל נהג יהיה רשאי לפנות למעסיקתו בבקשה בכתב לקבלת סכום ההכנסות החודשי של המשאית ממנה נגזרת הנורמה שמעבר לה זכאי העובד לקבל פרמיה. וכן, קבלת סכום ההכנסות של המשאית ממנה נגזרת הפרמיה. על החברה להשיב לפניית העובד בתוך 14 ימים.

נהג שיהיו לו השגות לגבי הנתונים לעיל שהוא קיבל מאת החברה, יוכל לפנות בעצמו או באמצעות מי מטעמו על מנת לקבל הסבר מפורט מגורם מוסמך בחברה בעניין אופן חישוב הנורמה והפרמיה.

הורדה: צו הרחבה בענף ההובלה 2018

עובדים שכירים? למדו את זכויותיכם וגלו מה הן האפשרויות שלכם – וכמה פיצויים אתם עשויים לקבל 

נהגים בענף ההובלה

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.