התחייבות לתקופת עבודה מינימלית כנגד הכשרה על חשבון המעסיק

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

מעסיקים רבים מממנים לעובדיהם הכשרה מקצועית כנגד התחייבות העובד לתקופת עבודה מינימלית. הסכמים מסוג זה בדר"כ קובעים כי על העובד להשיב למעסיק את מלוא עלות ההכשרה. במקרים מסוימים, העובד נדרש להשיב את החלק היחסי בסכום, למול תקופת ההתחייבות שנותרה לו.

מה קורה כאשר העובד בכל זאת מבקש להפסיק את עבודתו לפני סיום תקופת ההתחייבות, ואיך הסעיף מתיישב עם חוק יסוד חופש העיסוק?

  • הקדמה

בית הדין לעבודה התבקש לדון בסוגיה במספר מקרים. נקבע כי ככלל, מעסיק שהשקיע משאבים ומימן הכשרה מקצועית, אכן רשאי לדרוש מהעובד תקופת התחייבות בתמורה.
בנוסף, נקבע כי המעסיק אף רשאי לדרוש מהעובד להשיב את עלות ההכשרה במקרה של הפרת הסכם העבודה.
יחד עם זאת, בית הדין יוכל לבטל את סעיף/הסכם ההתחייבות במידה שהשתכנע שההתחייבות הנדרשת ו/או הדרישה להשבת הסכום אינן סבירות בנסיבות העניין.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

בית הדין הארצי לעבודה דן בעניינם של שני טייסים שהוחתמו על סעיף התחייבות לתקופת עבודה מינימלית כנגד הכשרה מקצועית.
חברת התעופה שהחתימה את העובדים לא סיפקה להם די שעות עבודה שיאפשרו להם שכר ראוי, והעובדים ביקשו לעבוד במקביל בחברת תעופה אחרת. המעסיקה סירבה לבקשתם, ובסופו של דבר, יחסי העבודה בין הצדדים באו לסיומם.
המעסיקה תבעה את שני העובדים בבית הדין לעבודה ודרשה שישיבו את עלות ההכשרה בגובה 15,000$.
בית הדין לעבודה קבע שאין מקום לאכוף את הסעיף בחוזה העבודה וכי החברה אינה זכאית לקבל את עלות ההכשרה מהטייסים.

ראו גם:

בין היתר, בית הדין בחן את קיומם של התנאים הבאים:

    • מהי עלות ההכשרה האמיתית עבור המעסיק ומה היחס בין העלות לבין הסכום שאותו הוא דורש מהעובד. במידה שהסכום שנדרש מהעובד הוא בלתי סביר ביחס לסכום שהושקע על ידי המעסיק, בית המשפט יטה לבטל או לצמצם את מידת ההשתתפות של העובד בעלות ההכשרה. במקרה זה, בית הדין קבע שהסכום אותו הטייסים נדרשו להשיב היה לא סביר, בעיקר לאור השכר הנמוך שהרוויחו בהחברה במהלך תקופת עבודתם.
    • סוג ההכשרה שניתנה לעובד – האם ההכשרה שניתנה לעובד על ידי המעסיק נותנת לו יתרונות אשר יוכלו לשמש אותו בשוק העבודה בעתיד או שמא ישמשו אותו רק אצל אותו מעסיק? במקרה הזה, ההכשרה שניתנה לטייסים הייתה על מטוס ייחודי שנמצא רק ברשות אותה חברת תעופה. לכן, העובדים לא הרוויחו במסגרת ההכשרה כלי מקצועי שיוכלו להשתמש בו במסגרת עבודתם במקום אחר.
    • האם המעסיק דאג לעובד שלעובד יהיה שכר ראוי במהלך תקופת ההתחייבות? בית הדין קבע כי חברת התעופה פעלה שלא בתום לב, ולא דאגה שלעובדים יהיה שכר ראוי במהלך תקופת ההתחייבות. ברור היה שהיקף השעות שסיפקה המעסיקה היה נמוך מידי, ולכן לא יכול היה להוות את פרנסתם היחידה של הטייסים. למרות זאת, המעסיקה סירבה לבקשת הטייסים לעבוד במקום אחר במקביל, על מנת שיוכלו להגיע להיקף שכר סביר וראוי.
    • האם יש הדדיות בהסכם העבודה? חברת התעופה הטילה מגבלה על האפשרות של הטייסים לעבוד עבור חברת תעופה אחרת. בנוסף, היא חייבה אותם לתקופת עבודה מינימלית, עם קנס גבוה במקרה של הפרת ההתחייבות. לעומת זאת, החברה לא התחייבה לדבר כלפי העובדים, לרבות היקף שעות או גובה שכר מינימלי.

עורכי הדין שלנו מתמחים בדיני עבודה וטיפלו במקרים רבים דומים לשלכם. אם אתם מבקשים לעזוב את מקום העבודה והמעסיק דורש מכם להשיב את עלות ההכשרה שניתנה לכם, פנו אלינו בהקדם להתייעצות.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.