עוברים טיפולי פוריות? חשוב שתדעו! החוק מגן עליכם

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

זוגות שנאלצים לעבור טיפולי פוריות יודעים שמדובר בתהליך לא פשוט שמהווה מעמסה נפשית ופיזית לא פשוטה, ובמקרים רבים, הטיפולים יצריכו היעדרות מהעבודה. הדבר עלול לעורר חששות למקור הפרנסה, שכן עובדים שאחוז הנוכחות שלהם נמוך מהווים מטרה קלה לפיטורים.

רבים יודעים שקיימת חקיקה שמגנה על נשים בהריון, אך מעטים יודעים שהחוק מגן גם על מי שנמצא בתהליך של טיפולי פוריות ו/או הפריה חוץ גופית. במאמר זה נסקור את הזכויות וההגנות שמוקנות לעובדות ועובדים שנמצאים בתהליך של טיפולי פוריות.

 

היעדרות מהעבודה לצורך טיפולי פוריות

חוק עבודת נשים קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות. על מנת ליהנות מזכאות זאת, על העובדת להציג אישור בכתב של הרופא המטפל על קיום הטיפולים ועל כך שהטיפול הצריך את היעדרותה מהעבודה. כמו כן, עליה להודיע על כך למעסיק מראש, טרם ההיעדרות.

התקנות קובעות שעובדת זכאית להיעדר מהעבודה בגין טיפולי פוריות, עד מספר מקסימלי של 4 סדרות טיפוליות בשנה. להלן מספר הימים המירבי בהם ניתן להיעדר בגין כל סדרת טיפולים, לרבות ימי המנוחה הכרוכים באותה סדרה –

  • במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים – עד שישה עשר ימים לכל סדרה.
  • במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים – עד עשרים ימים לכל סדרה.

ההיעדרות תהיה מתוך יתרת שעות המחלה הצבורה של העובדת והתשלום יהיה בהתאם לחוק דמי מחלה. לפיכך, אין תשלום על היום הראשון, תשלום בגובה 50% על היום השני והיום השלישי ותשלום מלא מהיום הרביעי ואילך. אם במקום העבודה נהוגים תנאים מיטיבים המאפשרים תשלום בגין מחלה החל מהיום הראשון, יחולו התנאים המיטיבים.

היעדרות חלקית מהעבודה

עובדת יכולה להיעדר מהעבודה גם חלקי ימים לצורך בדיקות וטיפולים. במקרה זה, ההיעדרויות לא יעברו 40 שעות בשנה לעובדת המועסקת במשרה מלאה (במידה שהעובדת מועסקת בחלקיות משרה, מכסת השעות תהיה בהתאם לחלקיות המשרה).

במקרה של היעדרות חלקית, ישולמו שעות ההיעדרות לצורך השלמה ליום עבודה מלא, כבר ביום הראשון. גם כאן, יש צורך להציג אישור רפואי על כך שההיעדרות הייתה לצורך טיפולי הפוריות.

ראו גם:

היעדרות עובד לצורך טיפולי הפוריות

  • גם גברים זכאים להיעדר מהעבודה לצורך טיפולי פוריות.
  • במקרה זה, ההיעדרות לא תעלה על 12 ימים בשנה, והתשלום יבוצע כנגד אישור רפואי על כך שהעובד נדרש להיעדר לצורך טיפולי הפוריות.
  • תשלום יינתן אך ורק בגין תהליכים שהצריכו את נוכחות העובד עצמו. לא יינתן תשלום בגין ליווי של בת זוג במסגרת טיפולי הפוריות.

איסור על פיטורי עובדות ועובדים שנמצאים בטיפולי פוריות 

החוק קובע שאין לפטר עובדים במהלך התקופה בה הם זכאים להיעדר מהעבודה עקב טיפולי הפוריות.

בנוסף, חל על המעסיק איסור לפטר את העובד/ת במשך תקופה ל 150 ימים לאחר מכן.

על מנת שהמעסיק יוכל לחרוג מכלל זה, עליו לקבל אישור מיוחד לכך מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה. הדבר נכון ללא תלות בותק של העובד/ת מקום העבודה.

איסור על פיטורים גם כשלא הייתה היעדרות מהעבודה

החוק מגביל את האפשרות לפטר עובדים ועובדות אף אם לא נעדרו מהעבודה בשל טיפולי הפוריות. במקרה זה נקבע כי צריכים להתקיים התנאים הבאים –

  • העובד/ת מועסק/ת אצל אותו מעסיק במשך חצי שנה לפחות.
  • העובד/ת הודיע/ה למעסיק אישור רפואי על טיפולי הפוריות בתוך שלושה ימי עבודה לכל היותר מהמועד בו נמסרה לידיהם ההודעה המוקדמת לפיטורים או ממועד הפיטורים (לפי המוקדם מביניהם).
  • במקרה של אי היעדרות, ההגנה מפני פיטורים היא למשך שנתיים מיום תחילת טיפולי הפוריות.

דגשים נוספים

  • ההגנה מפני פיטורים חלה כאשר ההיעדרות מהעבודה היא בשל טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר.
  • החוק מגן גם על הורים לילדים מזוגיות קודמת שנמצאים כרגע בזוגיות חדשה. במקרה זה, הגבלת הפיטורים קיימת גם לגבי טיפולי פוריות לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי.
  • ההגבלה קיימת גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה.
  • ההגבלה קיימת גם לגבי פגיעה בהיקף העבודה או בתנאי העבודה וההכנסה של העובדים.

חשוב לדעת 

  • אם במקום העבודה חל הסכם קיבוצי שמיטיב עם העובדים מעבר לחוק או שההסכם האישי נותן תנאים מיטיבים, יחולו התנאים המיטיבים.
  • ישנם עובדים שמרגישים לא בנוח לשתף את המעסיק בדבר העובדה שהם בטיפולי פוריות. ההגנה שמקנה לכם החוק מותנית בכך שהמעסיק עודכן בדבר העובדה שאתם מצויים בטיפולי פוריות. על כן, חשוב להתגבר על אי הנעימות וליידע את המעסיק כבר בתחילת התהליך.
  • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע שלמעסיק אסור לשאול ואסור להפלות בקבלה לעבודה בין מועמדים על רקע טיפולי הפוריות. כמו כן, מועמדים לעבודה אינם מחויבים לעדכן את המעסיק הפוטנציאלי בדבר העובדה שהם בטיפולי פוריות.

מה עליכם לעשות

אם אתם סבורים שהמעסיק מפר את זכויותיכם בזמן טיפולי הפוריות או בתקופה בה החוק מגן עליכם מפני פיטורים, פנו ללא דיחוי לעו"ד לדיני עבודה על מנת שיגן על זכויותיכם. לעורכי הדין שלנו ניסיון רב בדיני עבודה ובמקרים דומים לשלך, ונשמח לסייע לכם למצות את זכויותיכם גם במקרה זה.

 

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

זכויות נהגי משאית

עובדים כנהגי משאית בענף ההובלה ולא קיבלתם את הזכויות שלכם? לפי הטכוגרף עבדתם שעות נוספות ולא קיבלתם בעדם תשלום? המעסיק מסרב למסור לכם דוחות על

קראו עוד »

תפריט נגישות

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.