פוטרתם מהעבודה? הצ'ק ליסט של עו"ד חן לעובד המפוטר

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

פוטרתם מהעבודה? הוזמנתם לשימוע? הצ'ק ליסט של עו
פוטרתם מהעבודה? הוזמנתם לשימוע? הצ'ק ליסט של עו"ד חן לעובד המפוטר

עובדים מפוטרים רבים שואלים אותנו מהן הזכויות שמגיעות להם במועד סיום העבודה. ישנם כאלה חוששים שהמעסיק לא ישלם להם את כל מה שמגיע להם. ואחרים בטוחים שכל הליך הפיטורים בעניינם בוצע שלא כדין. ויש כאלה שרק רוצים לדעת מה הפרוצדורה שעליהם לעבור כדי לקבל דמי אבטלה.

כולם בעצם מבקשים שנעשה להם סדר בדבר הזכויות שמגיעות להם בתום תקופת העסקה.

אז החלטנו להכין בעבורכם צ'ק ליסט לעובד המפוטר.

במסגרתו ריכזנו לכם את עיקרי הזכויות שמגיעות לכם במועד סיום העבודה.

בנוסף נסביר לכם כיצד יש לחשב את הזכויות שלכם למונחים כספיים ומתי קיימת לכם זכות תביעה במקרה של הפרתן.

בטרם נתחיל רק נבהיר כי הצ'ק ליסט עוסק בזכויות של עובד שמפוטר מעבודתו.

פיטורים הוא מעשה של המעסיק, המבקש לנתק את יחסיו עם עובדו, בעוד התפטרות היא החלטת העובד לעזוב את מקום עבודתו.

נתחיל.

זכות שימוע לפני פיטורים


זכות השימוע נתונה לכל עובד אשר נשקלת הפסקת עבודתו במקום העבודה. תכלית זכות השימוע היא לאפשר לעובד המועמד לפיטורים לטעון כנגד הכוונה להפסיק את עבודתו.

בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, קיומו של הליך שימוע תקין כולל מספר כללים מהותיים:

הזמנה לשימוע מפורטת

רמת הפירוט צריכה לאפשר לך להבין את פשר הטענות שעומדות בבסיס הכוונה לפטר אותך באופן שיאפשר לך להתגונן מפניהן בצורה הוגנת.

אם הטענות לא ברורות מספיק או שהן נתמכות במסמכים שלא בפניך (למשל: דוחות מכירה) אל תהסס לפנות למעסיקך ולבקש לקבל הבהרות נוספות ואף תדרוש לעיין במסמכים רלוונטיים.

היעדר פירוט מספק עלול לפגוע בזכות הטיעון של העובד ולהוות אינדיקציה נוספת שנפלו פגמים בהליך השימוע.

← דוגמה להזמנה לשימוע מפורטת בצורה מספקת

פרק זמן סביר בין ההזמנה לשימוע

מעמד השימוע עתיד להשפיע על המשך עבודתך ולכן הוא דורש הכנה מוקדמת. עליך לקבל מספיק זמן על מנת להתכונן לשימוע ואף לשקול ייצוג של עו"ד במהלך השימוע.

פרק הזמן הסביר והמקובל הוא יומיים. עם זאת, ככל שדרוש לך פרק זמן נוסף, אל תהסס לבקש ממעסיקך לקבל שהות נוספת להתכונן לשימוע. ככל שהטענות נגדך רבות יותר כך צפוי שיינתן לך פרק זמן ארוך יותר.

היעדר פרק זמן סביר עלול לפגוע ביכולת של העובד להתגונן ולהוות אינדיקציה נוספת שנפלו פגמים בהליך השימוע.

שיחת שימוע תקינה

ככלל, שיחת השימוע צריכה להיעשות פרונטלית מולך.

במקרים שאין באפשרותך להתייצב לשיחת השימוע, תוכל להביא את התייחסותך בכתב לנאמר בזימון לשימוע. 

בשיחת השימוע המעסיק צריך בעיקר להקשיב ולחדד טענות שדורשות בהירות נוספת, הליך השימוע נועד לדברייך.

למעשה, זאת הבמה שלך לשכנע את המעסיק להימנע מהפיטורים מאחר ש:

 1. הטענות נגדך לא מבוססות, חלה טעות עובדתית מצד המעסיק.
 2. מגיע לך לקבל הזדמנות שנייה לאור תרומתך הרבה לארגון.

כדי שלא תהיה מחלוקת מה נאמר בשיחה, אנו ממליצים לך בכל מקרה להקליט את שיחת השימוע –  ולא אין מניעה חוקית להקליט את שיחת השימוע

הכרעה לאחר בדיקה עניינית

תדרוש ממעסיקך לקבל את נימוקי ההכרעה לאור השימוע שנערך בעניינך.

הפסיקה קובעת שעל המעסיק לערוך בדיקה עניינית של מכלול הטענות, לאור התגובה של העובד לטענות הללו, ורק אז להכריע אם להפסיק את עבודתו אם לאו. החלטה שמתקבלת מראש מחזקת את המסקנה שהשימוע נערך למראית עין בלבד ולא בלב פתוח ובנפש חפצה.

היעדר נימוקי הכרעה עלולים לפגוע ביכולת של העובד להבין מדוע הוא פוטר ולהוות אינדיקציה נוספת שהליך השימוע בוצע למראית עין בלבד.

← אם המעסיק הפר את זכות השימוע, כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה שיעריך את סיכויי התביעה שלכם.

 

פיטורים שלא כדין


סיבת הפיטורים והפיטורים כשלעצמם חייבים לעמוד בקנה אחד עם הוראות החוק והנורמות שנקבעו בבתי הדין לעבודה.

אם המעסיק פיטר אותך מאחת הסיבות להלן באפשרותך לעתור לביטול הפיטורים או לתבוע פיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין.

מספר דוגמאות:

 

פיטורי עובד ללא שימוע

בתי הדין לעבודה פסקו שמעסיק לא יפטר עובד בטרם נערך לו שימוע.

עובד שזכותו לשימוע נפגעה בצורה מלאה או חלקית זכאי לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין.

בנוסף, עובד שהוזמן לשימוע בעילה מסוימת ולבסוף פוטר בעילה אחרת, זכאי לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין.

← דוגמה לפסק דין שהשגנו לטובת מזכירה משפטית שפוטרה ללא שימוע לאחר 22 שנות עבודה

 

פיטורי עובד שפנה לעו"ד

בתי הדין לעבודה פסקו שפיטורי עובד בשל פנייתו לעורך דין לבירור זכויותיו הינם פיטורים שלא כדין.

אותו עובד אשר פוטר משום שעורך דינו פנה אל מעסיקו של העובד בדרישה לקבל תלושי שכר ודו"חות נוכחות לבירור זכויותיו.

נפסק כי פיטורי העובד מטעם זה הינם מעשה פסול ובגדר פיטורים שלא כדין.

 

פיטורי עובד שהגיש תביעה לתשלום שכר מולן או לפיצוי הלנת שכר

סעיף 28א לחוק הגנת השכר אוסר לפטר עובד מחמת שהגיש תביעה לתשלום שכר מולן (כולל שעות נוספות, דמי חגים חופשה וכיוצ"ב) או לפיצוי הלנת שכר.

 

פיטורי עובד מחמת אפליה פסולה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע שמעסיק לא יפטר עובד מחמת אפליה פסולה.

 • החוק מונה רשימת עילות אשר החלטת פיטורים בשלהן תיחשב כמפלה:
 • מין, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים, בקשר להטרדה מינית.
 • בתי הדין לעבודה הוסיפו וקבעו שמספיק שאחת מהסיבות לפיטורים נעוצה בעילה מפלה כדי להכתים את כל החלטת הפיטורים כאפליה פסולה.

פיטורי עובד בשל מוגבלות רפואית

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אוסר על פיטורי עובדים בשל מוגבלותם או עובדים בשל כך שהם מטפלים בבן משפחה שהוא אדם עם מוגבלות.  
 
בפסיקה נקבע כי חלה על מעסיק חובת השתדלות למצוא לעובד תפקיד חלופי המתאים למגבלותיו או להתאים את תפקידו למגבלותיו. במקרה שהמעסיק לא עשה כן, זכאי העובד לפיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין.
 

פיטורי עובדת בהיריון, בטיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית

דוגמה לפסק דין שהשגנו לטובת עובדת בהיריון לאחר שהוכחנו שפוטרה בניגוד לדין 

חוק עבודת נשים קובע שמעסיק לא יפטר, בלי שקיבל היתר, עובדת בהיריון שהשלימה 6 חודשי עבודה, במהלך תקופת ההיריון, בחופשת הלידה ובמשך חודשיים לאחר תום חופשת הלידה. לא יינתן היתר אם הפיטורים הם בקשר להיריון, ובכל מקרה איסור הפיטורים במהלך חופשת הלידה הוא מוחלט.

חוק עבודת נשים קובע שמעסיק לא יפטר, בלי שקיבל היתר, עובדת שעוברת טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, בהתקיים התנאים שנקבעו בחוק.

 

פיטורי עובד בזמן מחלה

חוק דמי מחלה קובע שמעסיק לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה. ובלבד שההיעדרות עקב המחלה הייתה קודם למתן הודעה מוקדמת לפני פיטורים.

למידע נוסף ופירוט ראו: מתי מותר למעסיק לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה?

 

פיטורי עובד במילואים

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע את האיסור לפטר עובד, ללא קבלת היתר, בקשר לשירות מילואים שנקרא אליו לרבות בהיותו בשירות מילואים.

 

פיטורי עובדי רשויות מקומיות

חוקת העבודה החלה על עובדי הרשויות המקומיות קובעת כי פיטורים מחייבים את הסכמת נציגות העובדים לפיטורים וכי יהיו מ'סיבה מספקת'.

דוגמה לפסק דין המורה על ביטול פיטוריה של עובדת בבית חולים
דוגמה לצו שהוצאנו לעירייה בצפון לפיו פיטוריו של העובד בטלים

פיטורי עובדי הוראה

תקנון שירות עובדי ההוראה קובע את תהליך הפיטורין של עובדי הוראה, אשר משתנים בהתאם לדרג החינוכי.

הרשימה לעיל אינה סגורה ויתכנו מצבים נוספים שבגינם יקבע שהפיטורים בוצעו שלא כדין.

← אם לדעתכם פוטרתם שלא כדין, כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה שיעריך את סיכויי התביעה שלכם.

 

הודעה מוקדמת לפני פיטורים


הזכות להודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת קובע כי מעסיק שמפטר עובד חייב לתת לו הודעה מוקדמת לפיטורים או פיצוי בסכום השווה לשכרו של העובד בעד תקופת ההודעה המוקדמת.

הודעה מוקדמת היא פרק זמן של התארגנות, שבה העובד ממשיך לעבוד, עד למועד כניסת פיטוריו לתוקף.

ההודעה מוקדמת נועדה לתת לעובד שהות למצוא מקום עבודה אחר ולמעסיק שהות למצוא עובד אחר תחתיו.

אם המעסיק מוותר על נוכחות העובד בהודעה המוקדמת, כלומר מפטר את העובד באופן מיידי, זכאי העובד לפיצוי כספי שנקרא "חלף הודעה מוקדמת".

הפיצוי הכספי שווה לשכר שהיה מקבל העובד אילו היה ממשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

ההודעה המוקדמת היא זכות הדדית, שנתונה למעסיק ולעובד כאחד.

לכן עובד שפוטר ומעוניין לוותר על תקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, נדרש לקבל קודם את הסכמת המעסיק.

במקרה כזה העובד לא יהיה זכאי לפיצוי חלף הודעה מוקדמת, מאחר שהוא ויתר על זכותו להמשיך ולעבוד במהלך ההודעה המוקדמת.

 

משך תקופת ההודעה המוקדמת

לעובד במשכורת (חודשי)

 • במהלך 6 חודשי עבודתו הראשונים – יום אחד עבור כל חודש עבודה
 • החל מחודש 7 ועד לתום השנה – 6 ימים + 2 וחצי ימים עבור כל חודש עבודה
 • לאחר שנת עבודתו הראשונה – חודש ימים

לעובד בשכר (יומי/שעתי)

 • במהלך שנת עבודתו הראשונה – יום אחד עבור כל חודש עבודה
 • במהלך שנת עבודתו השנייה – 14 ימים + 1 יום עבור כל שני חודשי עבודה (חצי יום עבור כל חודש)
 • במהלך שנת עבודתו השלישית – 21 ימים + 1 יום עבור כל שני חודשי עבודה (חצי יום עבור כל חודש)
 • לאחר שנת עבודתו השלישית – חודש ימים

**הערות

לא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת עם הזמן שבו נמצא העובד בימי מחלה צבורים.

לא ניתן לחפות את ימי ההודעה המוקדמת עם עם הזמן שבו נמצא העובד בשירות מילואים ו-30 יום לאחר שירות המילואים – אם השירות עלה על יומיים.

משך תקופת ההודעה המוקדמת יכולה להיות ארוכה יותר אצל עובדים שחל עליהם הסכם קיבוצי או צו הרחבה ענפי או הסכם עבודה אישי עם תנאים מיטיבים או נוהג במקום העבודה.

 

פדיון חופשה שנתית


 

הזכות לפדיון חופשה

בהתאם לחוק הגנת השכר המעסיק שלכם מחויב לערוך בתלושי השכר רישום של ניצול ימי חופשה ויתרת ימי החופשה.

ניצול ימי החופשה המופיע בתלוש השכר נועד להציג לכם את מספר ימי החופשה שניצלתם בכל חודש.

ויתרת ימי החופשה המופיעה בתלוש השכר נועדה להציג לכם את מספר ימי החופשה שעוד נותר לכם לנצל או לפדות בסיום העבודה.

על פי חוק חופשה שנתית, מוטלת על המעסיק שלכם החובה לפדות לכם בכסף את יתרת ימי החופשה, אשר צוינה בתלוש השכר האחרון, במועד ניתוק יחסי העבודה.

התשלום בעד פדיון החופשה צריך להיות שווה למספר ימי החופשה שנותרו לניצול במכפלה של השכר היומי.

מתי הזכות לפדיון חופשה עלולה להיפגע?

העובדת מועסקת משנת 1997, מעל 21 שנות ותק. צבירת החופשה בתלוש עומדת על 1.16 ימים (בדומה לעובד חדש) וזאת במקום צבירה חודשית של 2.16 ימים בחודש לפי הותק של העובדת. בחישוב מהיר, העובדת הפסידה בשלוש שנים האחרונות לעבודתה 36 ימי חופשה נטו שהם 10,080 ש"ח. ובמהלך כל תקופת העבודה, הפסידה העובדת במצטבר עשרות אלפי שקלים!.

ישנם מספר מקרים שהזכויות שלכם לעניין פדיון החופשה עלולות להיפגע:

 1. תלושי השכר לא משקפים נכון את צבירת ימי החופשה. לדוגמה, בצבירת החופשה לא נלקח בחשבון הותק שלכם במקום העבודה.
 2. התשלום בעד ימי החופשה בוצע על בסיס תעריף שכר נמוך יותר ממה שמגיע לכם. לדוגמה, בחישוב התשלום בעד החופשה לא נלקחו בחשבון עמלות.
 3. המעסיק פדה לכם את ימי החופשה במהלך תקופת העבודה בלי שיצאתם לחופשה בפועל. אין לשלם לעובד סכום עבור פדיון ימי חופשה, כתחליף לחופשה בפועל לה הוא זכאי מכוח החוק.
 4. תנאי עבודה לא חוקיים אשר קובעים כי שכר היסוד כולל בתוכו את גם את ימי החופשה. סעיף 5 לחוק הגנת השכר אוסר מתן שכר הכולל בתוכו, מראש, תשלום בעבור דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה כאמור בחוק חופשה שנתית.
 5. חלה התיישנות על התביעה.
 
← אם נראה לכם שזכותכם לחופשה או פדיון חופשה נפגעה, כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה שיבדוק את תלושי השכר שלכם.
 

התיישנות התביעה לפדיון חופשה

כדי שתביעה לפדיון חופשה לא תתיישן יש להגיש אותה תוך פחות מ -3 שנים ממועד ניתוק יחסי העבודה.

הזכאות לפדיון חופשה היא בגין צבירת ימי החופשה בשנה הקלנדארית השוטפת האחרונה ושלוש השנים שקדמו לה.

יחד עם זאת, בהתאם להלכה שנקבעה בבית הדין הארצי לעבודה, אם תלושי השכר משקפים נכון את מאזן החופשה, זכאי העובד לפדות את כל הימים

שנותרו לניצול, גם אם חלקם מהתקופה שקדמה למועד ההתיישנות.

 

דמי הבראה


הזכות לדמי הבראה

על פי ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר קצובת הבראה, החל על מרבית העובדים במשק, כל עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו.

עובד כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חל"ת או כל היעדרות אחרת שלא מתקיימים יחסי עבודה.

יחד עם זאת, כן תובא בחישוב לעניין תקופת הזכאות, תקופת חופשת לידה על פי חוק.

 

הנוסחה לחישוב דמי הבראה

גובה דמי הבראה X מספר ימי הבראה לפי הותק X היקף המשרה

 

גובה דמי ההבראה

 • גובה דמי הבראה במגזר הפרטי הוא 378 ₪ ליום
 • גובה דמי הבראה במגזר הציבורי הוא 432 ₪ ליום

 

מספר ימי הבראה בהתאם לותק

 • שנה ראשונה – 5 ימים
 • שנה שנייה ושנה שלישית – 6 ימים
 • שנים רביעית עד עשירית – 7 ימים
 • שנים אחת עשרה עד חמש עשרה – 8 ימים
 • שנים שש עשרה עד תשע עשרה – 9 ימים
 • שנה עשרים ואילך – 10 ימים

 

המועד לתשלום דמי הבראה

המעסיק רשאי לשלם את דמי ההבראה פעם בשנה, באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר.

יחד עם זאת, רשאי המעסיק לנהוג גם בשיטה אחרת. כך למשל, לחלק את סכום דמי ההבראה השנתי על פני כל חודשי השנה.

לפיכך, אם סיימתם את עבודתכם לאחר תקופה ארוכה משנה, תזכרו לבדוק בתלוש השכר האחרון אם קיבלתם דמי הבראה גם בעבור החלק היחסי של השנה השוטפת.

כך למשל: אם פוטרתם לאחר שנה וחצי וקיבלתם כבר תשלום בעבור 5 ימי הבראה בשנה הראשונה, עליכם לזכור שמגיע לכם עוד 3 ימי הבראה נוספים עבור המחצית של השנה השנייה לעבודה.

 

פיצויי פיטורים


הזכות לפיצויי פיטורים

בהתאם לחוק פיצויי פיטורים מעסיק שמפטר עובד לאחר שעבד אצלו או באותו מקום עבודה לפחות שנה אחת ברציפות, חייב בפיצויי פיטורים.

התפטרות בדין מפוטר

החוק גם מעניק זכות לפיצויי פיטורים גם בנסיבות המוכרות "כהתפטרות בדין מפוטר" ואלה הן:

 • המעסיק נפטר או פשט רגל
 • העובד נפטר
 • התפטרות עקב מצב בריאותי
 • התפטרות לצורך טיפול בילד לאחר חופשת לידה
 • התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
 • התפטרות לרגל העתקת מגורים
 • התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה
 • התפטרות מחמת נסיבות אחרות שאין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו

הכלל הבסיסי בחוק הוא כי פיצויי הפיטורים מחושבים לפי גובה השכר החודשי X הותק השנתי במקום עבודה.

על פניו חישוב פיצויי הפיטורים מאוד פשוט.

עם זאת, כאן מתחילה המחלוקת השכיחה בין עובדים למעסיקים בשאלה מהו גובה השכר החודשי.

כלומר אילו רכיבי שכר נכללים בשכר החודשי ובהתאמה נכללים בחישוב פיצויי פיטורים.

רכיבי השכר הנלקחים בחשבון בחישוב הפיצויים

 • שכר יסוד
 • תוספת ותק
 • תוספת יוקר מחיה
 • תוספת משפחה
 • תוספת מקצועית
 • דמי חגים
 • דמי חופשה
 • דמי מחלה
 • ימי אבל
 • עמלות (ממוצע עמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים)
 • רכיב שכר המשולם כאחוז מהפדיון
 • כל רכיב קבוע אחר שלא מותנה בתנאי
 • כל רכיב אחר שנקבע בהסכם העבודה שמהווה רכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורים
 
דוגמה מהמציאות
בתלוש השכר המצורף יש רכיב המכונה "פרמיית גביה אישית" בסך 2,783 ש"ח, אשר שולם לעובד באופן קבוע, בלי שעומד מאחורי אותו תשלום הסבר.
 
למעשה, אותו מעסיק, פיצל את השכר שאותו הוא סיכם עם העובד לשניים: שכר יסוד ופרמיה גביה אישית.
 
במקרה הזה, הכינוי פרמיית גביה אישית, נועד להסוות את העובדה שמדובר על שכר עבודה לכל ודבר, זאת על מנת לא להפריש בגינו לפנסיה ולא לקחת אותו בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים.
 
אותו עובד, לקוח משרדנו, פוטר לאחר 5 שנים.
לאחר התערבותנו פיצויי הפיטורים שלו גדלו מ-32,500 ש"ח ל-46,415 ש"ח.
וזאת בלי קשר לשאר הזכויות שנגרעו ממנו בשל פיצול השכר המלאכותי.
 

 

אופן חישוב פיצויי פיטורים לעובד חודשי

שכר חודשי אחרון X ותק שנתי

"בהתאם לסעיף 6 לתקנות פיצויי פיטורים, ככל שחל שינוי בשכר החודשי האחרון, יש לחשב לפי השכר החודשי הרגיל כאילו לא חל שינוי.

 

אופן חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

מס' שעות עבודה לאורך כל תקופת העבודה / מספר חודשי העבודה X שכר שעתי אחרון X ותק שנתי

*בחישוב השעות יש לכלול ימי חגים, חופשה, מחלה, אבל ובחירות.

 

אופן חישוב פיצויים לעובד שעתי שמקבל עמלות

[מס' שעות עבודה לאורך כל תקופת העבודה / מספר חודשי העבודה X שכר שעתי אחרון + ממוצע עמלות 12 חודשים אחרונים] X ותק שנתי

קיזוז הכספים הצבורים בקופת הפנסיה

בשנת 2008 פורסם צו ההרחבה לפנסיה חובה, הוחלף בשנת 2011 ומתעדכן מעת לעת.

הוראות צו ההרחבה מחייבות את כלל המעסיקים והעובדים במדינת ישראל, למעט החריגים שנקבעו בצו.

אחד מהחריגים קובע כי הצו לא יחול על עובדים שחל בעניינם הסדר מיטיב.

הסדר מיטיב הוא מכוח הסכם עבודה אישי או הסכם ענפי (צו הרחבה או הסכם קיבוצי) אשר קובע תנאים עדיפים יותר, בהשוואה לצו הרחבה לפנסיה חובה.

כך למשל, עובדים בענף הניקיון והתחזוקה זכאים להפרשות בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה לשאר העובדים במשק עליהם חל צו ההרחבה לפנסיה חובה.

למעשה, אפשר לומר, כי צו ההרחבה לפנסיה חובה קובע את השיעורים המינימליים שחייב מעסיק להפריש לטובת הביטוח הפנסיוני של עובדיו.

מאחר שצו ההרחבה לפנסיה חובה חל על מרבית העובדים במשק, מצאנו לנכון להתייחס לקיזוז הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים בקרן הפנסיה לאור הוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה.

בהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה, כל מעסיק מחויב לערוך לעובדיו הסדר פנסיוני מקיף (קרן פנסיה מקיפה או ביטוח מנהלים) ולהפריש אליו מדי חודש כספים, בשיעורים הנגזרים מהשכר החודשי של כל עובד, לפי החלוקה הבאה:

 • תגמולים על חשבון המעסיק – 6.5%;
 • תגמולים על חשבון העובד – 6%;
 • מרכיב פיצויי הפיטורים – 6% או 8.33%

מרכיב הפיצויים כולל את כספי פיצויי הפיטורים (חלקם או במלואם) שהמעסיק שלכם מפקיד עבורכם מדי חודש לקרן הפנסיה.

כך שבמקרה של פיטורים, יתכנו שני מצבים:

 1. פיצויי הפיטורים ישולמו על ידי קרן הפנסיה והמעסיק ידרש להשלים סכום נוסף בשיעור 28% מפיצויי הפיטורים.
 2. פיצויי הפיטורים ישולמו במלואם על ידי קרן הפנסיה

המצב הראשון חל כאשר המעסיק הפקיד לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה של העובד, לאורך כל תקופת העסקה, הפקדות חודשיות בשיעור 6% משכר העובד.

במקרה כזה הכספים שנצברו מהווים 72% מכספי הפיצויים, כך שבמידה והעובד יפוטר, על המעסיק יהיה להשלים לו תשלום נוסף בשיעור 28% מפיצויי הפיטורים (2.33% מהשכר החודשי האחרון כפול מספר חודשי העסקה).

המצב השני חל כאשר מעסיק בוחר להפריש 8.33% משכרו של העובד לקופת הפיצויים, לאורך כל תקופת העסקה (להלן – השלמת פיצויי פיטורים). במקרה כזה על הכספים שנצברו יחול סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים, כך שהם מהווים 100% מכספי הפיצויים.

יש לשים לב כי בהתאם לסעיף 7 לצו ההרחבה לפנסיה חובה, הכספים שהופקדו למרכיב הפיצויים יבואו במקום תשלום פיצויי הפיטורים, בתקופות שנעשתה ההפקדה בלבד.

למידע נוסף ופירוט ראו: צו הרחבה לפנסיה חובה – שאלות ותשובות

 

פיצויי פיטורים נמוכים ממה שמגיע לכם

הנה מספר מקרים שסכום פיצויי הפיטורים עלול להיות נמוך יותר ממה שמגיע לכם:

 1. המעסיק לא פתח עבורכם קרן פנסיה או לא הפריש סכומים לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה.
 2. ההפרשה החודשית לפיצויים בוצעה על בסיס שכר חודשי נמוך. לדוגמה, לא נלקחו בחשבון העמלות החודשיות בחישוב השכר שממנו יש להפריש לפנסיה. דוגמה נוספת, השכר המופיע בתלושי השכר מורכב מרכיבים פיקטיביים שנועדו להפחית את השכר שממנו יש להפריש לפנסיה.
 3. ההפרשה החודשית לפיצויים בשיעור 8.33% מהשכר לא בוצעה עבור כל תקופת העבודה. במקרה כזה, המעסיק ידרש לשלם לכם השלמת פיצויי פיטורים בעבור תקופת העבודה שעבורה הוא לא הפריש לפנסיה בשיעור 8.33%.
 4. הפרשות חודשיות לפיצויים מהשכר הממוצע במשק לעובדים בעלי משכורות גבוהות יותר. אם המשכורת שלכם עולה על השכר הממוצע במשק, שיעור הפרשה לפיצויים שיעמוד על 8.33% לא יכסה את מלוא הפיצויים שמגיעים לכם במועד סיום העבודה.
 5. ההפרשות הם בשיעורים הקבועים בצו ההרחבה והמעסיק קיזז מכספי הפיצויים גם את הרווחים שנצברו בקופה. במקרה הזה, עליכם לבדוק שהמעסיק לא לוקח בחשבון בחישוב כספי הפיצויים שנצברו בקופה גם את הרווחים שנצברו.
 6. בפוליסת ביטוח המנהלים נקבע כי הרווחים שנצברו בקופה אינם נחשבים חלק מהפיצויים. גם במקרה הזה, עליכם לבדוק שהמעסיק לא לוקח בחשבון בחישוב כספי הפיצויים שנצברו בקופה גם את הרווחים שנצברו.

← במקרה שאתם חוששים שלא קיבלתם פיצויי פיטורים מלאים, כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה שיבצע עבורכם בדיקת פיצויי פיטורים.

 
דוגמה לפסק דין שנותן תוקף להסכם פשרה בעניין תשלום פיצויי פיטורים

 

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

סעיף 20 לחוק הגנת השכר קובע כי "המועד לתשלום פיצויי פיטורים" הינו המאוחר שבין המועדים האלה:

 1. יום הפסקת יחסי העבודה
 2. המועד שנקבע על פי הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על העובד
 3. המועד שנקבע בחוזה עבודה, ובלבד שזו זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק (למשל: פיצויים מוגדלים או פיצויים מוסכמים)
 4. אם הזכות לפיצויים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד, אז ביום מילוי התנאי. (למשל: בנסיבות של עובדת שהתפטרה לצורכי טיפול בילד, המועד מתחיל מהיום שהעובדת הודיעה על התפטרותה על מנת לטפל בילד).

אם פיצויי הפיטורים לא שולמו לעובד תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם הם הופכים ל"מולנים" ואז זכאי העובד גם לפיצוי גם "בגין הלנת פיצויי פיטורים".

 

מהו עיכוב סביר בתשלום פיצויים 

יחד עם זאת, המצב כיום מעט יותר מורכב כדי שמעסיקים יוכלו לעמוד במועדים שנקבעו בחוק.

וזאת מאחר שכחלק מתשלום פיצויי הפיטורים יש למסור לעובד גם טופס 161.

טופס 161 הוא הטופס בו מדווח המעסיק למס הכנסה על תשלום מענק פרישה לעובד (פיצויי פיטורים) עקב פרישתו מהעבודה.

חובת הדיווח למס הכנסה קבועה בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993.

על מנת שהמעסיק יוכל למלא טופס 161 עליו קודם להשלים את ההפרשה האחרונה לפנסיה בגין השכר החודשי האחרון.

כך למשל, אם פיטוריו של העובד נכנסו לתוקף ב-20.8.2021 אזי המעסיק נדרש להפריש למרכיב הפיצויים בקופת הפנסיה גם בעבור 20 הימים שחלו באותו חודש.

בהתאם לתקנה 10 לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים מועד ההפרשה בעבור השכר האחרון יכול להיעשות עד ליום ה-15 בחודש העוקב (כלומר עד ל-15.9.2021).

רק לאחר ביצוע התשלום, קופת הפנסיה תוכל לערוך חישוב בדבר הפיצויים הצבורים בקופה ולמסור לידי המעסיק טופס עזר ל-161.

טופס עזר ל-161 מיועד למעסיק ובמסגרתו נרשם מה סכום הפיצויים שנצבר בקופה לצורך מילוי טופס 161.

בנוסף, על מנת שהמעסיק יוכל לחשב את סכום הפיצויים הפטור ממס עליו לקבל מהעובד טופס 161א (דיווח עובד) או לחלופין אישור ניכוי מס.

טופס 161א הוא הטופס בו מדווח העובד למס הכנסה על פרישתו מהעבודה ובמסגרתו הוא יכול לבקש פטור ממס על כספי הפיצויים, ובלבד שמתקיימים התנאים למתן פטור.

מטבע הדברים, יתכנו עיכובים בהמצאת טפסי 161 (דיווח מעסיק) ו – 161א (דיווח עובד) שלא באשמת אף אחד מהצדדים.

לפיכך, בית הדין הארצי לעבודה פסק כי עיכוב סביר בתשלום הפיצויים עקב מילוי וקבלת הטפסים לעיל לא יחשב כהפרת החוק המזכה את העובד בפיצויי הלנה.

 

אופן ביצוע תשלום פיצויי הפיטורים

כפי שצוין לעיל, לכל העובדים מועברים כיום תשלומים למרכיב הפיצויים בקופות גמל.

ככלל, שני גורמים משלמים לך את פיצויי הפיטורים: המעסיק וקופת הפנסיה.

על המעסיק לשחרר את כספי הפיצויים הצבורים בקופת הפנסיה, באמצעות טופס 161 ומכתב שחרור לקופה.

← שים לב! בלי טופס 161 לא תוכל למשוך את כספי הפיצויים שבקופת הפנסיה.

על המעסיק לשלם לך את יתרת תשלום פיצויי הפיטורים, מעבר לסכומים שנצברו ברכיב הפיצויים בקרן הפנסיה, במישרין, בדרך כלל באמצעות המחאה או העברה בנקאית.

עליך לדעת כי ישנו פטור ממס על פיצויי הפיטורים, עד לתקרה של 150% מהשכר החודשי (אך לא יותר מ-12,340 ₪ נכון לשנת 2021) כפול מספר שנות העבודה.

כלומר אם סכום פיצויי הפיטורים, מכל המשלמים, לא יעלה על תקרת הפטור, הוא יהיה פטור ממס.

על מנת שהמעסיק יוכל לחשב בעצמו את סכום המענק הפטור ממס עליך למלא טופס 161א (דיווח עובד) במלואו ולמסור לידי המעסיק.

אם אתה מסתבך עם מילוי טופס 161א באפשרותך לפנות לפקיד השומה באזור מגוריך על מנת לערוך תיאום מס.

עלייך למסור לפקיד השומה את הטופס 161 על מנת שהוא יקבע את סכום המענק הפטור ממס ואת יתרת המס שיש לנכות מכספי הפיצויים.

פקיד השומה שיקבל לידיו את הטופס 161 יעביר לך אישורי ניכוי מס המיועדים לגורמים המשלמים את פיצויי הפיטורים (המעסיק וקופת הפנסיה) עם הנחיות ברורות מהו הסכום מתוך פיצויי הפיטורים הפטור ממס.

ואם סכום פיצויי הפיטורים עולה על תקרת הפטור (12,340 כפול מספר שנות העבודה) אז הנחיות מהו המס שעליהם לנכות מסכום פיצוי הפיטורים החייב במס.

כמו כן, על מנת שתוכל למשוך את כספי הפיצויים מקופת הפנסיה עליך להמציא לה, בין היתר, טופס 161.

← כך יראה רישום הדיווח על תשלום פיצויי הפיטורים בטופס 161:

בסעיף 1 – שם הקופה המשלמת, הסכום לתשלום שנצבר בקופה, והתקופה שהתשלום מתייחס אליה

בסעיף 2 – שם המעסיק המשלם, הסכום לתשלום להשלמה על ידי המעסיק, והתקופה שהתשלום מתייחס אליה

דמי אבטלה


פוטרתם מהעבודה, מקור ההכנסה שלכם הופסק, אך ההוצאות החודשיות שלכם ממשיכות כרגיל.

על מנת שמצבכם הכלכלי לא יפגע אנושות, המדינה מאפשרת לכם לקבל זמן התאוששות למציאת עבודה חדשה שבמהלכה תקבלו תשלומים חודשיים מהמוסד לביטוח לאומי המכונים "דמי אבטלה".

במידה שאתם עומדים בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, עליכם להגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי (בטופס נייר או במקוון) ולהתייצב כדורשי עבודה בלשכת התעסוקה הקרובה למקום מגוריכם.

לצורך מילוי התביעה לדמי אבטלה עליכם להצטייד במסמכים הבאים:

 • תלושי שכר של 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה – כולל 6 חודשי עבודה אחרונים. חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון.
 • מכתב פיטורים

 

חשיבות מכתב הפיטורים

מכתב הפיטורים הוא האסמכתא שלכם לסיבת הפסקת העבודה.

סיבת הפסקה עבודה משפיעה על מועד תחילת התשלום – עובד שמפוטר זכאי לתשלום דמי אבטלה באופן מיידי ואילו עובד שהתפטר (החליט לעזוב את העבודה) זכאי לתשלום דמי אבטלה רק בחלוף 90 ימים מיום הפסקת העבודה.

התפטרות בדין מפוטר יכולה גם היא לזכות בדמי אבטלה, אך יהיה עליכם לצרף לתביעה מסמכים המציינים את הסיבה שבגללה התפטרתם.

בדרך כלל כשעובדים מגיעים אלינו לאחר שהם התפטרו מהעבודה בדין מפוטר או שהמעסיק מסרב למסור להם מכתב פיטורים, אנחנו פונים באופן מידי למוסד לביטוח לאומי במכתב מסודר ומנמקים מדוע יש לקבל את תביעת העובד לדמי אבטלה.

ברובם המוחץ של המקרים, המוסד לביטוח לאומי מקבל את ההסברים שלנו ומשלם לעובד המיוצג על ידינו דמי אבטלה באופן מיידי.

 

משך התקופה המזכה בתשלום דמי אבטלה

מספר ימי האבטלה נקבע בהתאם לגילכם, מספר התלויים בכם וניצול זכאות קודמת.

קבוצת גילעד 2 תלויים3 תלויים ויותר
עד 2550 ימים138 ימים
25 עד 2867 ימים138 ימים
28 עד 35100 ימים138 ימים
35 עד 45138 ימים175 ימים
45 ומעלה175 ימים175 ימים

למידע נוסף על משך התקופה המזכה בתשלום דמי אבטלה תוכלו למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

 

סכום דמי האבטלה

סכום דמי האבטלה שתקבלו נקבע לפיכם גילכם (הטבלה למטה מתייחסת לבני 28 ומעלה), ההכנסה החודשית שלכם (ב-6 חודשים שקדמו לרישומכם בלשכת התעסוקה) ומספר הימים שבהם התייצבתם בלשכה התעסוקה.

השכר שלך (ברוטו לחודש)דמי אבטלה ליוםדמי אבטלה לחודש
(לפי 25 ימים)
דמי אבטלה כאחוז מהשכר
3,00096 ש"ח2,400 ש"ח% 80
4,000128 ש"ח3,200 ש"ח% 80
5,000152.8 ש"ח3,820 ש"ח% 76
6,000172.8 ש"ח4,320 ש"ח% 72
7,000192 ש"ח4,800 ש"ח% 69
8,000210 ש"ח5,250 ש"ח% 66
9,000226.8 ש"ח5,670 ש"ח% 63
 10,000238.8 ש"ח5,970 ש"ח% 60
11,000250.8 ש"ח6,270 ש"ח% 57
12,000262.8 ש"ח6,570 ש"ח% 55
13,000274.8 ש"ח6,870 ש"ח% 53
14,000286.8 ש"ח7,170 ש"ח% 51
 15,000298.8 ש"ח7,470 ש"ח% 50
16,000310.8 ש"ח7,770 ש"ח% 49
17,000322.8 ש"ח8,070 ש"ח% 47
18,000334.8 ש"ח8,370 ש"ח% 47
19,000346.8 ש"ח8,670 ש"ח% 46
 20,000358.8 ש"ח8,970 ש"ח% 45
25,275382.8 ש"ח9,570 ש"ח% 44

למידע נוסף על חישוב סכום דמי האבטלה תוכלו למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

אישורים וטפסים שיש למסור לעובד המפוטר


מכתב פיטורים

בעת סיום העבודה, חייב המעסיק לצייד את העובד במכתב פיטורים ובמסגרתו לציין את תקופת ההודעה המוקדמת שבסיומה יחסי העבודה יגיעו לסיומם.

מעסיק שלא ייתן הודעה מוקדמת לעובד שבכוונתו לפטר יחויב בפיצויים בגין אי מתן הודעה מוקדמת.

כמו כן, נקבע בפסיקה, ככל שהעובד יוכיח נזק קונקרטי בגין אי קיום החובה למסור לו מכתב פיטורים, ללא הצדק סביר מצד המעסיק, יוכל לתבוע פיצוי כספי בעד נזק שנגרם לו עקב אי מתן מכתב פיטורים.

לדוגמה: סירוב המוסד לשלם דמי אבטלה, איחור בתשלום דמי אבטלה, הוצאות הכרוכות בהתדיינות מול המוסד לביטוח לאומי וכ"ו.

יחד עם זאת, ברוב המקרים, לאחר פניית עו"ד לדיני עבודה למוסד לביטוח לאומי, יאושר לכם דמי אבטלה גם ללא מכתב פיטורים רשמי.

חשוב לשים לב לנוסח מכתב הפיטורים כך שניתן יהיה להבין במפורש שההחלטה הייתה של המעסיק להפסיק את עבודתכם.

נוסח מכתב פיטורים שצריך להדליק לכם נורה אדומה: "אנחנו מקבלים את התפטרותך" / "אנו רואים בזאת כהתפטרותך" / "קיבלנו את בקשתך לסיים את העבודה"

כמו כן, שימו לב לא להתבלבל בין מכתב פיטורים למתן אישור על תקופת העבודה.

 

מתן אישור בכתב על תקופת העבודה

בהתאם לחוק הודעה מוקדמת חייב מעסיק למסור לידי העובד עם סיום העבודה אישור בכתב על תקופת העבודה.

באישור יציין המעסיק את תאריך תחילה העבודה ותאריך סיום העבודה.

המועד למסירת האישור כאמור הוא עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון או עד עד תום 7 ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם.

מעסיק שלא נתן לעובד אישור בתוך המועדים כאמור, יחשב כמי שמבצע עבירה פלילית וצפוי לקנס כספי.

 

טופס 161 ערוך ומלא כדין

כפי שצוין לעיל, לכל העובדים מועברים כיום תשלומים למרכיב הפיצויים בקופות גמל.

לפיכך, ככלל, שני גורמים משלמים לך את פיצויי הפיטורים: המעסיק וקופת הפנסיה.

במועד סיום העבודה על המעסיק לצייד אותך בטופס 161 כחלק מתהליך תשלום פיצויי הפיטורים.

טופס 161 הוא הטופס בו מדווח המעסיק למס הכנסה על תשלום מענק פרישה לעובד עקב פרישתו מהעבודה.

כמו כן, טופס 161 הוא "השובר" שלכם שבאמצעותו תוכלו למשוך את כספי הפיצויים שנצברו לזכותכם בקופת הגמל.

 

מכתב שחרור כספי פיצויים המיועד לקופות

על המעסיק לצייד אתכם גם במכתב שחרור כספי פיצויים המיועד לקופת הגמל.

הקופות דורשות את המכתב כתנאי לשחרור כספי הפיצויים שנצברו לזכותכם.

קופת הגמל תאשר את משיכת כספי הפיצויים גם ללא צורך באישור מהמעסיק, ובלבד שהמעסיק לא העביר בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, כל הודעת התנגדות לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני.

 

תלוש שכר אחרון – "גמר חשבון"

ככלל בתלוש השכר האחרון עורך המעסיק גמר חשבון לעובד.

בתלוש האחרון עליכם למצוא פירוט של כל הזכויות שהמעסיק שילם לכם בעקבות הפיטורים.

 • השלמת פיצויי פיטורים
 • הודעה מוקדמת
 • פדיון חופשה
 • דמי הבראה יחסיים
 • ושכר עבודה ככל שנותר לשלם עד יום העבודה האחרון.

יש לשים לב כי מותר למעסיק לנכות משכר העבודה האחרון כל חוב שהעובד נותר חייב לו (למשל: הלוואה או מקדמה), ובלבד שהחוב אינו שנוי במחלוקת.

כך למשל מעסיק לא יוכל לנכות משכר העובד תשלומים שהוא שילם לעובד בטעות בלי שקיבל את הסכמת העובד בכתב.

ככל שהעובד לא מאשר את הניכוי (כלומר החוב שנוי במחלוקת), אסור למעסיק לעשות דין לעצמו ועליו לפנות לבית הדין לעבודה למיצוי זכויותיו.

 

מעסיק שמסרב למסור את הטפסים

← במקרה של מעסיק "בעייתי", כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה על מנת שיפעל בשמכם מול המעסיק עד שתקבלו את המסמכים.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה יכולה להיות חוויה קשה עבור העובד/ת ולהביא לפגיעה קשה מאוד מבחינה תעסוקתית ואף פיזית ונפשית. בשנים האחרונות ישנו דגש על תנאי העסקה נאותים,

קראו עוד »

תוכן עניינים

עובדים מפוטרים רבים שואלים אותנו מהן הזכויות שמגיעות להם במועד סיום העבודה. ישנם כאלה חוששים שהמעסיק לא ישלם להם את כל מה שמגיע להם. ואחרים בטוחים שכל הליך הפיטורים בעניינם בוצע שלא כדין. ויש כאלה שרק רוצים לדעת מה הפרוצדורה שעליהם לעבור כדי לקבל דמי אבטלה.

כולם בעצם מבקשים שנעשה להם סדר בדבר הזכויות שמגיעות להם בתום תקופת העסקה.

אז החלטנו להכין בעבורכם צ'ק ליסט לעובד המפוטר.

במסגרתו ריכזנו לכם את עיקרי הזכויות שמגיעות לכם במועד סיום העבודה.

בנוסף נסביר לכם כיצד יש לחשב את הזכויות שלכם למונחים כספיים ומתי קיימת לכם זכות תביעה במקרה של הפרתן.

בטרם נתחיל רק נבהיר כי הצ'ק ליסט עוסק בזכויות של עובד שמפוטר מעבודתו.

פיטורים הוא מעשה של המעסיק, המבקש לנתק את יחסיו עם עובדו, בעוד התפטרות היא החלטת העובד לעזוב את מקום עבודתו.

נתחיל.

זכות השימוע

זכות השימוע נתונה לכל עובד אשר נשקלת הפסקת עבודתו במקום העבודה. תכלית זכות השימוע היא לאפשר לעובד המועמד לפיטורים לטעון כנגד הכוונה להפסיק את עבודתו.

בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, קיומו של הליך שימוע תקין כולל מספר כללים מהותיים:

הליך פיטורים תקין מחייב הזמנה לשימוע מפורטת

רמת הפירוט צריכה לאפשר לך להבין את פשר הטענות שעומדות בבסיס הכוונה לפטר אותך באופן שיאפשר לך להתגונן מפניהן בצורה הוגנת.

אם הטענות לא ברורות מספיק או שהן נתמכות במסמכים שלא בפניך (למשל: דוחות מכירה) אל תהסס לפנות למעסיקך ולבקש לקבל הבהרות נוספות ואף תדרוש לעיין במסמכים רלוונטיים.

היעדר פירוט מספק עלול לפגוע בזכות הטיעון של העובד ולהוות אינדיקציה נוספת שנפלו פגמים בהליך השימוע.

← דוגמה להזמנה לשימוע מפורטת בצורה מספקת

חלף פרק זמן סביר עד למועד השימוע

מעמד השימוע עתיד להשפיע על המשך עבודתך ולכן הוא דורש הכנה מוקדמת. עליך לקבל מספיק זמן על מנת להתכונן לשימוע ואף לשקול ייצוג של עו"ד במהלך השימוע.

פרק הזמן הסביר והמקובל הוא יומיים. עם זאת, ככל שדרוש לך פרק זמן נוסף, אל תהסס לבקש ממעסיקך לקבל שהות נוספת להתכונן לשימוע. ככל שהטענות נגדך רבות יותר כך צפוי שיינתן לך פרק זמן ארוך יותר.

היעדר פרק זמן סביר עלול לפגוע ביכולת של העובד להתגונן ולהוות אינדיקציה נוספת שנפלו פגמים בהליך השימוע.

שיחת שימוע תקינה

ככלל, שיחת השימוע צריכה להיעשות פרונטלית מולך.

במקרים שאין באפשרותך להתייצב לשיחת השימוע, תוכל להביא את התייחסותך בכתב לנאמר בזימון לשימוע. 

בשיחת השימוע המעסיק צריך בעיקר להקשיב ולחדד טענות שדורשות בהירות נוספת, הליך השימוע נועד לדברייך.

למעשה, זאת הבמה שלך לשכנע את המעסיק להימנע מהפיטורים מאחר ש: 

 1. הטענות נגדך לא מבוססות, חלה טעות עובדתית מצד המעסיק.
 2. מגיע לך לקבל הזדמנות שנייה לאור תרומתך הרבה לארגון.

כדי שלא תהיה מחלוקת מה נאמר בשיחה, אנו ממליצים לך בכל מקרה להקליט את שיחת השימוע –  ולא אין מניעה חוקית להקליט את שיחת השימוע

הכרעה לאחר בדיקה עניינית

תדרוש ממעסיקך לקבל את נימוקי ההכרעה לאור השימוע שנערך בעניינך.

הפסיקה קובעת שעל המעסיק לערוך בדיקה עניינית של מכלול הטענות, לאור התגובה של העובד לטענות הללו, ורק אז להכריע אם להפסיק את עבודתו אם לאו. החלטה שמתקבלת מראש מחזקת את המסקנה שהשימוע נערך למראית עין בלבד ולא בלב פתוח ובנפש חפצה.

היעדר נימוקי הכרעה עלולים לפגוע ביכולת של העובד להבין מדוע הוא פוטר ולהוות אינדיקציה נוספת שהליך השימוע בוצע למראית עין בלבד.

← אם המעסיק הפר את זכות השימוע, כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה שיעריך את סיכויי התביעה שלכם.

איסורים והגבלות על פיטורים

סיבת הפיטורים והפיטורים כשלעצמם חייבים לעמוד בקנה אחד עם הוראות החוק והנורמות שנקבעו בבתי הדין לעבודה.

אם המעסיק פיטר אותך מאחת הסיבות להלן באפשרותך לעתור לביטול הפיטורים או לתבוע פיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין.

מספר דוגמאות:

פיטורי עובד ללא שימוע

בתי הדין לעבודה פסקו שמעסיק לא יפטר עובד בטרם נערך לו שימוע.

עובד שזכותו לשימוע נפגעה בצורה מלאה או חלקית זכאי לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין.

בנוסף, עובד שהוזמן לשימוע בעילה מסוימת ולבסוף פוטר בעילה אחרת, זכאי לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין.

← דוגמה לפסק דין שהשגנו לטובת מזכירה משפטית שפוטרה ללא שימוע לאחר 22 שנות עבודה

פיטורי עובד שפנה לעו"ד

בתי הדין לעבודה פסקו שפיטורי עובד בשל פנייתו לעורך דין לבירור זכויותיו הינם פיטורים שלא כדין.

אותו עובד אשר פוטר משום שעורך דינו פנה אל מעסיקו של העובד בדרישה לקבל תלושי שכר ודו"חות נוכחות לבירור זכויותיו.

נפסק כי פיטורי העובד מטעם זה הינם מעשה פסול ובגדר פיטורים שלא כדין.

פיטורי עובד שהגיש תביעה לתשלום שכר מולן או לפיצוי הלנת שכר

סעיף 28א לחוק הגנת השכר אוסר לפטר עובד מחמת שהגיש תביעה לתשלום שכר מולן (כולל שעות נוספות, דמי חגים חופשה וכיוצ"ב) או לפיצוי הלנת שכר.

פיטורי עובד מחמת אפליה פסולה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע שמעסיק לא יפטר עובד מחמת אפליה פסולה.

 • החוק מונה רשימת עילות אשר החלטת פיטורים בשלהן תיחשב כמפלה:
 • מין, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים, בקשר להטרדה מינית.
 • בתי הדין לעבודה הוסיפו וקבעו שמספיק שאחת מהסיבות לפיטורים נעוצה בעילה מפלה כדי להכתים את כל החלטת הפיטורים כאפליה פסולה.
 
פיטורי עובד בשל מוגבלות רפואית
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אוסר על פיטורי עובדים בשל מוגבלותם או עובדים בשל כך שהם מטפלים בבן משפחה שהוא אדם עם מוגבלות.  
 
בפסיקה נקבע כי חלה על מעסיק חובת השתדלות למצוא לעובד תפקיד חלופי המתאים למגבלותיו או להתאים את תפקידו למגבלותיו. במקרה שהמעסיק לא עשה כן, זכאי העובד לפיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין.
 
פיטורי עובדת בהיריון, בטיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית

חוק עבודת נשים קובע שמעסיק לא יפטר, בלי שקיבל היתר, עובדת בהיריון שהשלימה 6 חודשי עבודה, במהלך תקופת ההיריון, בחופשת הלידה ובמשך חודשיים לאחר תום חופשת הלידה. לא יינתן היתר אם הפיטורים הם בקשר להיריון, ובכל מקרה איסור הפיטורים במהלך חופשת הלידה הוא מוחלט.

חוק עבודת נשים קובע שמעסיק לא יפטר, בלי שקיבל היתר, עובדת שעוברת טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, בהתקיים התנאים שנקבעו בחוק.

← דוגמה לפסק דין שהשגנו לטובת עובדת בהיריון לאחר שהוכחנו שפוטרה בניגוד לדין 

פיטורי עובד בתקופת המחלה הצבורה

חוק דמי מחלה קובע שמעסיק לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה. ובלבד שההיעדרות עקב המחלה הייתה קודם למתן הודעה מוקדמת לפני פיטורים.

למידע נוסף ופירוט ראו: מתי מותר למעסיק לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה?

פיטורי עובד בקשר לשירות מילואים

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע את האיסור לפטר עובד, ללא קבלת היתר, בקשר לשירות מילואים שנקרא אליו לרבות בהיותו בשירות מילואים.

פיטורי עובדי רשויות מקומיות

חוקת העבודה החלה על עובדי הרשויות המקומיות קובעת כי פיטורים מחייבים את הסכמת נציגות העובדים לפיטורים וכי יהיו מ'סיבה מספקת'.

דוגמה לצו שהוצאנו לעירייה בצפון לפיו פיטוריו של העובד בטלים 

דוגמה לפסק דין המורה על ביטול פיטוריה של עובדת בבית חולים

פיטורי עובדי הוראה

תקנון שירות עובדי ההוראה קובע את תהליך הפיטורין של עובדי הוראה, אשר משתנים בהתאם לדרג החינוכי.

הרשימה לעיל אינה סגורה ויתכנו מצבים נוספים שבגינם יקבע שהפיטורים בוצעו שלא כדין.

← אם לדעתכם פוטרתם שלא כדין, כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה שיעריך את סיכויי התביעה שלכם.

הודעה מוקדמת לפיטורים

הזכות להודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת קובע כי מעסיק שמפטר עובד חייב לתת לו הודעה מוקדמת לפיטורים או פיצוי בסכום השווה לשכרו של העובד בעד תקופת ההודעה המוקדמת.

הודעה מוקדמת היא פרק זמן של התארגנות, שבה העובד ממשיך לעבוד, עד למועד כניסת פיטוריו לתוקף.

ההודעה מוקדמת נועדה לתת לעובד שהות למצוא מקום עבודה אחר ולמעסיק שהות למצוא עובד אחר תחתיו.

אם המעסיק מוותר על נוכחות העובד בהודעה המוקדמת, כלומר מפטר את העובד באופן מיידי, זכאי העובד לפיצוי כספי שנקרא "חלף הודעה מוקדמת".

הפיצוי הכספי שווה לשכר שהיה מקבל העובד אילו היה ממשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

ההודעה המוקדמת היא זכות הדדית, שנתונה למעסיק ולעובד כאחד.

לכן עובד שפוטר ומעוניין לוותר על תקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, נדרש לקבל קודם את הסכמת המעסיק. 

במקרה כזה העובד לא יהיה זכאי לפיצוי חלף הודעה מוקדמת, מאחר שהוא ויתר על זכותו להמשיך ולעבוד במהלך ההודעה המוקדמת.

משך תקופת ההודעה המוקדמת

לעובד במשכורת (חודשי)

 • במהלך 6 חודשי עבודתו הראשונים – יום אחד עבור כל חודש עבודה
 • החל מחודש 7 ועד לתום השנה – 6 ימים + 2 וחצי ימים עבור כל חודש עבודה
 • לאחר שנת עבודתו הראשונה – חודש ימים

לעובד בשכר (יומי/שעתי)

 • במהלך שנת עבודתו הראשונה – יום אחד עבור כל חודש עבודה
 • במהלך שנת עבודתו השנייה – 14 ימים + 1 יום עבור כל שני חודשי עבודה (חצי יום עבור כל חודש)
 • במהלך שנת עבודתו השלישית – 21 ימים + 1 יום עבור כל שני חודשי עבודה (חצי יום עבור כל חודש)
 • לאחר שנת עבודתו השלישית – חודש ימים

**הערות

לא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת עם הזמן שבו נמצא העובד בימי מחלה צבורים.

לא ניתן לחפות את ימי ההודעה המוקדמת עם עם הזמן שבו נמצא העובד בשירות מילואים ו-30 יום לאחר שירות המילואים – אם השירות עלה על יומיים.

משך תקופת ההודעה המוקדמת יכולה להיות ארוכה יותר אצל עובדים שחל עליהם הסכם קיבוצי או צו הרחבה ענפי או הסכם עבודה אישי עם תנאים מיטיבים או נוהג במקום העבודה.

פדיון חופשה שנתית

הזכות לפדיון חופשה

בהתאם לחוק הגנת השכר המעסיק שלכם מחויב לערוך בתלושי השכר רישום של ניצול ימי חופשה ויתרת ימי החופשה.

ניצול ימי החופשה המופיע בתלוש השכר נועד להציג לכם את מספר ימי החופשה שניצלתם בכל חודש.

ויתרת ימי החופשה המופיעה בתלוש השכר נועדה להציג לכם את מספר ימי החופשה שעוד נותר לכם לנצל או לפדות בסיום העבודה.

על פי חוק חופשה שנתית, מוטלת על המעסיק שלכם החובה לפדות לכם בכסף את יתרת ימי החופשה, אשר צוינה בתלוש השכר האחרון, במועד ניתוק יחסי העבודה.

התשלום בעד פדיון החופשה צריך להיות שווה למספר ימי החופשה שנותרו לניצול במכפלה של השכר היומי.

מתי הזכות לפדיון חופשה עלולה להיפגע?

ישנם מספר מקרים שהזכויות שלכם לעניין פדיון החופשה עלולות להיפגע:

 1. תלושי השכר לא משקפים נכון את צבירת ימי החופשה. לדוגמה, בצבירת החופשה לא נלקח בחשבון הותק שלכם במקום העבודה.
 2. התשלום בעד ימי החופשה בוצע על בסיס תעריף שכר נמוך יותר ממה שמגיע לכם. לדוגמה, בחישוב התשלום בעד החופשה לא נלקחו בחשבון עמלות.
 3. המעסיק פדה לכם את ימי החופשה במהלך תקופת העבודה בלי שיצאתם לחופשה בפועל. אין לשלם לעובד סכום עבור פדיון ימי חופשה, כתחליף לחופשה בפועל לה הוא זכאי מכוח החוק.
 4. תנאי עבודה לא חוקיים אשר קובעים כי שכר היסוד כולל בתוכו את גם את ימי החופשה. סעיף 5 לחוק הגנת השכר אוסר מתן שכר הכולל בתוכו, מראש, תשלום בעבור דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה כאמור בחוק חופשה שנתית.
 5. חלה התיישנות על התביעה.
 
← אם נראה לכם שזכותכם לחופשה או פדיון חופשה נפגעה, כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה שיבדוק את תלושי השכר שלכם.
 
דוגמה מהמציאות ← 
בתלוש השכר המצורף ניתן לראות, בחלקו העליון מצד שמאל, שהעובדת מועסקת משנת 1997, מעל 21 שנות ותק.
ובחלקו התחתון, ניתן לראות כי צבירת החופשה החודשית עומדת על 1.16 ימים (בדומה לעובד חדש) וזאת במקום צבירה חודשית של 2.16 ימים בחודש לפי הותק של העובדת.
 
 
בחישוב מהיר, העובדת הפסידה בשלוש שנים האחרונות לעבודתה 36 ימי חופשה נטו שהם 10,080 ש"ח. 
ובמהלך כל תקופת העבודה, הפסידה העובדת במצטבר עשרות אלפי שקלים!.
 
התיישנות התביעה לפדיון חופשה

כדי שתביעה לפדיון חופשה לא תתיישן יש להגיש אותה תוך פחות מ- 3 שנים ממועד ניתוק יחסי העבודה.

הזכאות לפדיון חופשה היא בגין צבירת ימי החופשה בשנה הקלנדארית השוטפת האחרונה ושלוש השנים שקדמו לה.

יחד עם זאת, בהתאם להלכה שנקבעה בבית הדין הארצי לעבודה, אם תלושי השכר משקפים נכון את מאזן החופשה, זכאי העובד לפדות את כל הימים

 שנותרו לניצול, גם אם חלקם מהתקופה שקדמה למועד ההתיישנות.

דמי הבראה

הזכות לדמי הבראה

על פי ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר קצובת הבראה, החל על מרבית העובדים במשק, כל עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו.

עובד כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חל"ת או כל היעדרות אחרת שלא מתקיימים יחסי עבודה.

יחד עם זאת, כן תובא בחישוב לעניין תקופת הזכאות, תקופת חופשת לידה על פי חוק.

הנוסחה לחישוב דמי הבראה

גובה דמי הבראה X מספר ימי הבראה לפי הותק X היקף המשרה

גובה דמי ההבראה
 • גובה דמי הבראה במגזר הפרטי הוא 378 ₪ ליום
 • גובה דמי הבראה במגזר הציבורי הוא 432 ₪ ליום
מספר ימי הבראה בהתאם לותק
 • שנה ראשונה – 5 ימים
 • שנה שנייה ושנה שלישית – 6 ימים
 • שנים רביעית עד עשירית – 7 ימים
 • שנים אחת עשרה עד חמש עשרה – 8 ימים
 • שנים שש עשרה עד תשע עשרה – 9 ימים
 • שנה עשרים ואילך – 10 ימים
המועד לתשלום דמי הבראה

המעסיק רשאי לשלם את דמי ההבראה פעם בשנה, באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר.

יחד עם זאת, רשאי המעסיק לנהוג גם בשיטה אחרת. כך למשל, לחלק את סכום דמי ההבראה השנתי על פני כל חודשי השנה.

לפיכך, אם סיימתם את עבודתכם לאחר תקופה ארוכה משנה, תזכרו לבדוק בתלוש השכר האחרון אם קיבלתם דמי הבראה גם בעבור החלק היחסי של השנה השוטפת.

כך למשל: אם פוטרתם לאחר שנה וחצי וקיבלתם כבר תשלום בעבור 5 ימי הבראה בשנה הראשונה, עליכם לזכור שמגיע לכם עוד 3 ימי הבראה נוספים עבור המחצית של השנה השנייה לעבודה.

פיצויי פיטורים

בהתאם לחוק פיצויי פיטורים מעסיק שמפטר עובד לאחר שעבד אצלו או באותו מקום עבודה לפחות שנה אחת ברציפות, חייב בפיצויי פיטורים.

החוק גם מעניק זכות לפיצויי פיטורים גם בנסיבות המוכרות "כהתפטרות בדין מפוטר" ואלה הן:

 • המעסיק נפטר או פשט רגל
 • העובד נפטר
 • התפטרות עקב מצב בריאותי
 • התפטרות לצורך טיפול בילד לאחר חופשת לידה
 • התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
 • התפטרות לרגל העתקת מגורים
 • התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה
 • התפטרות מחמת נסיבות אחרות שאין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו

הכלל הבסיסי בחוק הוא כי פיצויי הפיטורים מחושבים לפי גובה השכר החודשי X הותק השנתי במקום עבודה.

על פניו חישוב פיצויי הפיטורים מאוד פשוט.

עם זאת, כאן מתחילה המחלוקת השכיחה בין עובדים למעסיקים בשאלה מהו גובה השכר החודשי.

כלומר אילו רכיבי שכר נכללים בשכר החודשי ובהתאמה נכללים בחישוב פיצויי פיטורים.

רשימת רכיבי השכר שנכללים בחישוב השכר החודשי
 • שכר יסוד
 • תוספת ותק
 • תוספת יוקר מחיה
 • תוספת משפחה
 • תוספת מקצועית
 • דמי חגים
 • דמי חופשה
 • דמי מחלה
 • ימי אבל
 • עמלות (ממוצע עמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים)
 • רכיב שכר המשולם כאחוז מהפדיון
 • כל רכיב קבוע אחר שלא מותנה בתנאי
 • כל רכיב אחר שנקבע בהסכם העבודה שמהווה רכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורים
 
דוגמה מהמציאות ← 
בתלוש השכר המצורף יש רכיב המכונה "פרמיית גביה אישית" בסך 2,783 ש"ח, אשר שולם לעובד באופן קבוע, בלי שעומד מאחורי אותו תשלום הסבר.
 
למעשה, אותו מעסיק, פיצל את השכר שאותו הוא סיכם עם העובד לשניים: שכר יסוד ופרמיה גביה אישית.
 
במקרה הזה, הכינוי פרמיית גביה אישית, נועד להסוות את העובדה שמדובר על שכר עבודה לכל ודבר, זאת על מנת לא להפריש בגינו לפנסיה ולא לקחת אותו בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים.
 
אותו עובד, לקוח משרדנו, פוטר לאחר 5 שנים.
לאחר התערבותנו פיצויי הפיטורים שלו גדלו מ-32,500 ש"ח ל-46,415 ש"ח. 
וזאת בלי קשר לשאר הזכויות שנגרעו ממנו בשל פיצול השכר המלאכותי.
 
חישוב פיצויי פיטורים לעובד חודשי

שכר חודשי אחרון X ותק שנתי

*בהתאם לסעיף 6 לתקנות פיצויי פיטורים, ככל שחל שינוי בשכר החודשי האחרון, יש לחשב לפי השכר החודשי הרגיל כאילו לא חל שינוי.

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

מס' שעות עבודה לאורך כל תקופת העבודה / מספר חודשי העבודה X שכר שעתי אחרון X ותק שנתי

*בחישוב השעות יש לכלול ימי חגים, חופשה, מחלה, אבל ובחירות.

חישוב פיצויים לעובד שעתי + עמלות

[מס' שעות עבודה לאורך כל תקופת העבודה / מספר חודשי העבודה X שכר שעתי אחרון + ממוצע עמלות 12 חודשים אחרונים] X ותק שנתי

קיזוז הכספים הצבורים בקופת הפנסיה

בשנת 2008 פורסם צו ההרחבה לפנסיה חובה, הוחלף בשנת 2011 ומתעדכן מעת לעת.

הוראות צו ההרחבה מחייבות את כלל המעסיקים והעובדים במדינת ישראל, למעט החריגים שנקבעו בצו.

אחד מהחריגים קובע כי הצו לא יחול על עובדים שחל בעניינם הסדר מיטיב.

הסדר מיטיב הוא מכוח הסכם עבודה אישי או הסכם ענפי (צו הרחבה או הסכם קיבוצי) אשר קובע תנאים עדיפים יותר, בהשוואה לצו הרחבה לפנסיה חובה.

כך למשל, עובדים בענף הניקיון והתחזוקה זכאים להפרשות בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה לשאר העובדים במשק עליהם חל צו ההרחבה לפנסיה חובה.

למעשה, אפשר לומר, כי צו ההרחבה לפנסיה חובה קובע את השיעורים המינימליים שחייב מעסיק להפריש לטובת הביטוח הפנסיוני של עובדיו.

מאחר שצו ההרחבה לפנסיה חובה חל על מרבית העובדים במשק, מצאנו לנכון להתייחס לקיזוז הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים בקרן הפנסיה לאור הוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה.

בהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה, כל מעסיק מחויב לערוך לעובדיו הסדר פנסיוני מקיף (קרן פנסיה מקיפה או ביטוח מנהלים) ולהפריש אליו מדי חודש כספים, בשיעורים הנגזרים מהשכר החודשי של כל עובד, לפי החלוקה הבאה:

 • תגמולים על חשבון המעסיק – 6.5%;
 • תגמולים על חשבון העובד – 6%;
 • מרכיב פיצויי הפיטורים – 6% או 8.33%

מרכיב הפיצויים כולל את כספי פיצויי הפיטורים (חלקם או במלואם) שהמעסיק שלכם מפקיד עבורכם מדי חודש לקרן הפנסיה.

כך שבמקרה של פיטורים, יתכנו שני מצבים:

 1. פיצויי הפיטורים ישולמו על ידי קרן הפנסיה והמעסיק ידרש להשלים סכום נוסף בשיעור 28% מפיצויי הפיטורים.
 2. פיצויי הפיטורים ישולמו במלואם על ידי קרן הפנסיה

המצב הראשון חל כאשר המעסיק הפקיד לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה של העובד, לאורך כל תקופת העסקה, הפקדות חודשיות בשיעור 6% משכר העובד.

במקרה כזה הכספים שנצברו מהווים 72% מכספי הפיצויים, כך שבמידה והעובד יפוטר, על המעסיק יהיה להשלים לו תשלום נוסף בשיעור 28% מפיצויי הפיטורים (2.33% מהשכר החודשי האחרון כפול מספר חודשי העסקה).

המצב השני חל כאשר מעסיק בוחר להפריש 8.33% משכרו של העובד לקופת הפיצויים, לאורך כל תקופת העסקה (להלן – השלמת פיצויי פיטורים). במקרה כזה על הכספים שנצברו יחול סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים, כך שהם מהווים 100% מכספי הפיצויים.

יש לשים לב כי בהתאם לסעיף 7 לצו ההרחבה לפנסיה חובה, הכספים שהופקדו למרכיב הפיצויים יבואו במקום תשלום פיצויי הפיטורים, בתקופות שנעשתה ההפקדה בלבד.

למידע נוסף ופירוט ראו: צו הרחבה לפנסיה חובה – שאלות ותשובות

מתי הזכויות שלכם עלולות להיפגע?

הנה מספר מקרים שסכום פיצויי הפיטורים עלול להיות נמוך יותר ממה שמגיע לכם: 

 1. המעסיק לא פתח עבורכם קרן פנסיה או לא הפריש סכומים לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה.
 2. ההפרשה החודשית לפיצויים בוצעה על בסיס שכר חודשי נמוך. לדוגמה, לא נלקחו בחשבון העמלות החודשיות בחישוב השכר שממנו יש להפריש לפנסיה. דוגמה נוספת, השכר המופיע בתלושי השכר מורכב מרכיבים פיקטיביים שנועדו להפחית את השכר שממנו יש להפריש לפנסיה.
 3. ההפרשה החודשית לפיצויים בשיעור 8.33% מהשכר לא בוצעה עבור כל תקופת העבודה. במקרה כזה, המעסיק ידרש לשלם לכם השלמת פיצויי פיטורים בעבור תקופת העבודה שעבורה הוא לא הפריש לפנסיה בשיעור 8.33%.
 4. הפרשות חודשיות לפיצויים מהשכר הממוצע במשק לעובדים בעלי משכורות גבוהות יותר. אם המשכורת שלכם עולה על השכר הממוצע במשק, שיעור הפרשה לפיצויים שיעמוד על 8.33% לא יכסה את מלוא הפיצויים שמגיעים לכם במועד סיום העבודה.
 5. ההפרשות הם בשיעורים הקבועים בצו ההרחבה והמעסיק קיזז מכספי הפיצויים גם את הרווחים שנצברו בקופה. במקרה הזה, עליכם לבדוק שהמעסיק לא לוקח בחשבון בחישוב כספי הפיצויים שנצברו בקופה גם את הרווחים שנצברו.
 6. בפוליסת ביטוח המנהלים נקבע כי הרווחים שנצברו בקופה אינם נחשבים חלק מהפיצויים. גם במקרה הזה, עליכם לבדוק שהמעסיק לא לוקח בחשבון בחישוב כספי הפיצויים שנצברו בקופה גם את הרווחים שנצברו.

← במקרה שאתם חוששים שלא קיבלתם פיצויי פיטורים מלאים, כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה שיבצע עבורכם בדיקת פיצויי פיטורים.

 
דוגמה לפסק דין שנותן תוקף להסכם פשרה בעניין תשלום פיצויי פיטורים
המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

סעיף 20 לחוק הגנת השכר קובע כי "המועד לתשלום פיצויי פיטורים" הינו המאוחר שבין המועדים האלה:

 1. יום הפסקת יחסי העבודה
 2. המועד שנקבע על פי הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על העובד
 3. המועד שנקבע בחוזה עבודה, ובלבד שזו זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק (למשל: פיצויים מוגדלים או פיצויים מוסכמים)
 4. אם הזכות לפיצויים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד, אז ביום מילוי התנאי. (למשל: בנסיבות של עובדת שהתפטרה לצורכי טיפול בילד, המועד מתחיל מהיום שהעובדת הודיעה על התפטרותה על מנת לטפל בילד).

אם פיצויי הפיטורים לא שולמו לעובד תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם הם הופכים ל"מולנים" ואז זכאי העובד גם לפיצוי גם "בגין הלנת פיצויי פיטורים".

עיכוב סביר בתשלום פיצויים עקב מילוי וקבלת טפסים – לא יזכה את העובד בהלנת פיצויים

יחד עם זאת, המצב כיום מעט יותר מורכב כדי שמעסיקים יוכלו לעמוד במועדים שנקבעו בחוק.

טופס 161 הוא הטופס בו מדווח המעסיק למס הכנסה על תשלום מענק פרישה לעובד (פיצויי פיטורים) עקב פרישתו מהעבודה.

חובת הדיווח למס הכנסה קבועה בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993.

על מנת שהמעסיק יוכל למלא טופס 161 עליו קודם להשלים את ההפרשה האחרונה לפנסיה בגין השכר החודשי האחרון.

כך למשל, אם פיטוריו של העובד נכנסו לתוקף ב-20.8.2021 אזי המעסיק נדרש להפריש למרכיב הפיצויים בקופת הפנסיה גם בעבור 20 הימים שחלו באותו חודש. 

בהתאם לתקנה 10 לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים מועד ההפרשה בעבור השכר האחרון יכול להיעשות עד ליום ה-15 בחודש העוקב (כלומר עד ל-15.9.2021).

רק לאחר ביצוע התשלום, קופת הפנסיה תוכל לערוך חישוב בדבר הפיצויים הצבורים בקופה ולמסור לידי המעסיק טופס עזר ל-161.

טופס עזר ל-161 מיועד למעסיק ובמסגרתו נרשם מה סכום הפיצויים שנצבר בקופה לצורך מילוי טופס 161.

בנוסף, על מנת שהמעסיק יוכל לחשב את סכום הפיצויים הפטור ממס עליו לקבל מהעובד או לחלופין אישור ניכוי מס.

טופס 161א הוא הטופס בו מדווח העובד למס הכנסה על פרישתו מהעבודה ובמסגרתו הוא יכול לבקש פטור ממס על כספי הפיצויים, ובלבד שמתקיימים התנאים למתן פטור.

מטבע הדברים, יתכנו עיכובים בהמצאת טפסי 161 (דיווח מעסיק) ו – 161א (דיווח עובד) שלא באשמת אף אחד מהצדדים.

לפיכך, בית הדין הארצי לעבודה פסק כי עיכוב סביר בתשלום הפיצויים עקב מילוי וקבלת הטפסים לעיל לא יחשב כהפרת החוק המזכה את העובד בפיצויי הלנה.

אופן ביצוע תשלום פיצויי הפיטורים

כפי שצוין לעיל, לכל העובדים מועברים כיום תשלומים למרכיב הפיצויים בקופות גמל.

ככלל, שני גורמים משלמים לך את פיצויי הפיטורים: המעסיק וקופת הפנסיה.

על המעסיק לשחרר את כספי הפיצויים הצבורים בקופת הפנסיה, באמצעות טופס 161 ומכתב שחרור לקופה.

← שים לב! בלי טופס 161 לא תוכל למשוך את כספי הפיצויים שבקופת הפנסיה.

על המעסיק לשלם לך את יתרת תשלום פיצויי הפיטורים, מעבר לסכומים שנצברו ברכיב הפיצויים בקרן הפנסיה, במישרין, בדרך כלל באמצעות המחאה או העברה בנקאית.

עליך לדעת כי ישנו פטור ממס על פיצויי הפיטורים, עד לתקרה של 150% מהשכר החודשי (אך לא יותר מ-12,340 ₪ נכון לשנת 2021) כפול מספר שנות העבודה.

כלומר אם סכום פיצויי הפיטורים, מכל המשלמים, לא יעלה על תקרת הפטור, הוא יהיה פטור ממס.

על מנת שהמעסיק יוכל לחשב בעצמו את סכום המענק הפטור ממס עליך למלא טופס 161א (דיווח עובד) במלואו ולמסור לידי המעסיק.

אם אתה מסתבך עם מילוי טופס 161א באפשרותך לפנות לפקיד השומה באזור מגוריך על מנת לערוך תיאום מס.

עלייך למסור לפקיד השומה את הטופס 161 על מנת שהוא יקבע את סכום המענק הפטור ממס ואת יתרת המס שיש לנכות מכספי הפיצויים.

פקיד השומה שיקבל לידיו את הטופס 161 יעביר לך אישורי ניכוי מס המיועדים לגורמים המשלמים את פיצויי הפיטורים (המעסיק וקופת הפנסיה) עם הנחיות ברורות מהו הסכום מתוך פיצויי הפיטורים הפטור ממס.

ואם סכום פיצויי הפיטורים עולה על תקרת הפטור (12,340 כפול מספר שנות העבודה) אז הנחיות מהו המס שעליהם לנכות מסכום פיצוי הפיטורים החייב במס.

כמו כן, על מנת שתוכל למשוך את כספי הפיצויים מקופת הפנסיה עליך להמציא לה, בין היתר, טופס 161.

← כך יראה רישום הדיווח על תשלום פיצויי הפיטורים בטופס 161:

בסעיף 1 – שם הקופה המשלמת, הסכום לתשלום שנצבר בקופה, והתקופה שהתשלום מתייחס אליה

בסעיף 2 – שם המעסיק המשלם, הסכום לתשלום להשלמה על ידי המעסיק, והתקופה שהתשלום מתייחס אליה

דמי אבטלה

פוטרתם מהעבודה, מקור ההכנסה שלכם הופסק, אך ההוצאות החודשיות שלכם ממשיכות כרגיל.

על מנת שמצבכם הכלכלי לא יפגע אנושות, המדינה מאפשרת לכם לקבל זמן התאוששות למציאת עבודה חדשה שבמהלכה תקבלו תשלומים חודשיים מהמוסד לביטוח לאומי המכונים "דמי אבטלה".

במידה שאתם עומדים בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, עליכם להגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי (בטופס נייר או במקוון) ולהתייצב כדורשי עבודה בלשכת התעסוקה הקרובה למקום מגוריכם.

לצורך מילוי התביעה לדמי אבטלה עליכם להצטייד במסמכים הבאים:

 • תלושי שכר של 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה – כולל 6 חודשי עבודה אחרונים. חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון.
 • מכתב פיטורים
חשיבות מכתב הפיטורים

מכתב הפיטורים הוא האסמכתא שלכם לסיבת הפסקת העבודה.

סיבת הפסקה עבודה משפיעה על מועד תחילת התשלום – עובד שמפוטר זכאי לתשלום דמי אבטלה באופן מיידי ואילו עובד שהתפטר (החליט לעזוב את העבודה) זכאי לתשלום דמי אבטלה רק בחלוף 90 ימים מיום הפסקת העבודה.

התפטרות בדין מפוטר יכולה גם היא לזכות בדמי אבטלה, אך יהיה עליכם לצרף לתביעה מסמכים המציינים את הסיבה שבגללה התפטרתם.

בדרך כלל כשעובדים מגיעים אלינו לאחר שהם התפטרו מהעבודה בדין מפוטר או שהמעסיק מסרב למסור להם מכתב פיטורים, אנחנו פונים באופן מידי למוסד לביטוח לאומי במכתב מסודר ומנמקים מדוע יש לקבל את תביעת העובד לדמי אבטלה.

ברובם המוחץ של המקרים, המוסד לביטוח לאומי מקבל את ההסברים שלנו ומשלם לעובד המיוצג על ידינו דמי אבטלה באופן מיידי.

משך התקופה המזכה בתשלום דמי אבטלה

מספר ימי האבטלה נקבע בהתאם לגילכם, מספר התלויים בכם וניצול זכאות קודמת.

קבוצת גילעד 2 תלויים3 תלויים ויותר
עד 2550 ימים138 ימים
25 עד 2867 ימים138 ימים
28 עד 35100 ימים138 ימים
35 עד 45138 ימים175 ימים
45 ומעלה175 ימים175 ימים

למידע נוסף על משך התקופה המזכה בתשלום דמי אבטלה תוכלו למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

סכום דמי האבטלה

סכום דמי האבטלה שתקבלו נקבע לפיכם גילכם (הטבלה למטה מתייחסת לבני 28 ומעלה), ההכנסה החודשית שלכם (ב-6 חודשים שקדמו לרישומכם בלשכת התעסוקה) ומספר הימים שבהם התייצבתם בלשכה התעסוקה.

השכר שלך (ברוטו לחודש)דמי אבטלה ליוםדמי אבטלה לחודש
(לפי 25 ימים)
דמי אבטלה כאחוז מהשכר
3,00096 ש"ח2,400 ש"ח% 80
4,000128 ש"ח3,200 ש"ח% 80
5,000152.8 ש"ח3,820 ש"ח% 76
6,000172.8 ש"ח4,320 ש"ח% 72
7,000192 ש"ח4,800 ש"ח% 69
8,000210 ש"ח5,250 ש"ח% 66
9,000226.8 ש"ח5,670 ש"ח% 63
 10,000 238.8 ש"ח5,970 ש"ח% 60
11,000250.8 ש"ח6,270 ש"ח% 57
12,000262.8 ש"ח6,570 ש"ח% 55
13,000274.8 ש"ח6,870 ש"ח% 53
14,000286.8 ש"ח7,170 ש"ח% 51
 15,000 298.8 ש"ח7,470 ש"ח% 50
16,000310.8 ש"ח7,770 ש"ח% 49
17,000322.8 ש"ח8,070 ש"ח% 47
18,000334.8 ש"ח8,370 ש"ח% 47
19,000346.8 ש"ח8,670 ש"ח% 46
 20,000 358.8 ש"ח8,970 ש"ח% 45
25,275382.8 ש"ח9,570 ש"ח% 44

למידע נוסף על חישוב סכום דמי האבטלה תוכלו למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי.

אישורים וטפסים שיש למסור לעובד

מכתב פיטורים

 בהתאם לחוק הודעה מוקדמת חייב מעסיק לתת הודעה מוקדמת לעובד שיש כוונה לפטרו.

לפיכך, בעת סיום העבודה, חייב המעסיק לצייד את העובד במכתב פיטורים ובמסגרתו לציין את תקופת ההודעה המוקדמת שבסיומה יחסי העבודה יגיעו לסיומם.

מעסיק שלא ייתן הודעה מוקדמת לעובד שבכוונתו לפטר יחויב בפיצויים בגין אי מתן הודעה מוקדמת.

כמו כן, נקבע בפסיקה, ככל שהעובד יוכיח נזק קונקרטי בגין אי קיום החובה למסור לו מכתב פיטורים ללא הצדק סביר מצד המעסיק, יוכל לתבוע פיצוי כספי בעד נזק שנגרם לו עקב אי מתן מכתב פיטורים.

לדוגמה: סירוב המוסד לשלם דמי אבטלה, איחור בתשלום דמי אבטלה, הוצאות הכרוכות בהתדיינות מול המוסד לביטוח לאומי וכ"ו.

← בדרך כלל לאחר פניית עו"ד לדיני עבודה למוסד לביטוח לאומי יאושר לכם דמי אבטלה גם ללא מכתב פיטורים רשמי.  

מתן אישור בכתב על תקופת העבודה

בהתאם לחוק הודעה מוקדמת חייב מעסיק למסור לידי העובד עם סיום העבודה אישור בכתב על תקופת העבודה.

באישור יציין המעסיק את תאריך תחילה העבודה ותאריך סיום העבודה.

המועד למסירת האישור כאמור הוא עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון או עד עד תום 7 ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם.

מעסיק שלא נתן לעובד אישור בתוך המועדים כאמור, יחשב כמי שמבצע עבירה פלילית וצפוי לקנס כספי.

טופס 161 ערוך ומלא כדין

כפי שצוין לעיל, לכל העובדים מועברים כיום תשלומים למרכיב הפיצויים בקופות גמל.

לפיכך, ככלל, שני גורמים משלמים לך את פיצויי הפיטורים: המעסיק וקופת הפנסיה.

במועד סיום העבודה על המעסיק לצייד אותך בטופס 161 כחלק מתהליך תשלום פיצויי הפיטורים.

טופס 161 הוא הטופס בו מדווח המעסיק למס הכנסה על תשלום מענק פרישה לעובד עקב פרישתו מהעבודה.

כמו כן, טופס 161 הוא "השובר" שלכם שבאמצעותו תוכלו למשוך את כספי הפיצויים שנצברו לזכותכם בקופת הגמל.

מכתב שחרור כספי פיצויים המיועד לקופות

על המעסיק לצייד אתכם גם במכתב שחרור כספי פיצויים המיועד לקופת הגמל.

הקופות דורשות את המכתב כתנאי לשחרור כספי הפיצויים שנצברו לזכותכם.

קופת הגמל תאשר את משיכת כספי הפיצויים גם ללא צורך באישור מהמעסיק, ובלבד שהמעסיק לא העביר בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, כל הודעת התנגדות לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני.

תלוש שכר אחרון – "גמר חשבון"

ככלל בתלוש השכר האחרון עורך המעסיק חישוב גמר חשבון לעובד.

במסגרתו מרוכזים כל הזכויות שיש לשלם לעובד בעקבות פיטוריו מהעבודה.

השלמת פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, דמי הבראה יחסיים, ושכר עבודה ככל שנותר לשלם עד יום העבודה האחרון.

יש לשים לב כי מותר למעסיק לנכות משכר העבודה האחרון כל חוב שהעובד נותר חייב לו (למשל: הלוואה או מקדמה), ובלבד שהחוב אינו שנוי במחלוקת.

כך למשל מעסיק לא יוכל לנכות משכר העובד תשלומים שהוא שילם לעובד בטעות בלי שקיבל את הסכמת העובד בכתב.

ככל שהעובד לא מאשר את הניכוי (כלומר החוב שנוי במחלוקת), אסור למעסיק לעשות דין לעצמו ועליו לפנות לבית הדין לעבודה למיצוי זכויותיו.

מעסיק שמסרב למסור את הטפסים

← במקרה של מעסיק "בעייתי", כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה על מנת שיפעל מולו בשמכם עד שתקבלו את המסמכים.

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.