האם מותר לעובד להקליט את שיחת השימוע? | חן - משרד עו"ד לדיני עבודה
תוכן עניינים

האם מותר לעובד להקליט את שיחת השימוע?

תוכן עניינים

האם מותר להקליט את שיחת השימוע בלי ליידע את המעסיק. מתי הקלטת השיחה היא האזנת סתר אסורה שעלולה לסכן אתכם בפלילים. האם הקלטת השיחה עלולה להציג אתכם באור רע בפני בית הדין לעבודה. 

על כל אלה ועוד, במאמר זה.

אנשים רבים שואלים אותנו אם מותר להקליט את שיחת השימוע בלי ידיעת המעסיק. הם חוששים שהקלטת השיחה היא האזנת סתר אסורה שעלולה לסכן אותם בפלילים. מסתובבות שמועות רבות שהקלטת שיחה בלי שהאדם המוקלט מודע לה - היא אסורה על פי חוק. אחרים חוששים שהקלטת השיחה עלולה להציג אותם באור רע בפני בית הדין לעבודה. לכן רבים מהם מעדיפים לא להקליט בכלל את שיחת השימוע.

האם זה באמת נכון?
יש אמת בשמועות הללו על הקלטה?
למה כדאי בכלל להקליט את שיחת השימוע?
האם עלול להיגרם נזק בהקלטת שיחת השימוע ללא ידיעת המעסיק?

על כל אלה ועוד, במאמר זה.

ראשית מה היא בכלל האזנת סתר אסורה?

החוק אשר מסדיר את הנושא של איסור האזנות סתר נקרא: "חוק האזנת סתר" והוא נחקק אי שם בשנת ה-70.

בהתאם לחוק, ההגדרה של האזנת סתר אסורה היא "האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה".

האזנה היא הקלטת שיחה באמצעות כל מכשיר הקלטה - וזה כולל כמובן, גם את מכשיר הנייד שלכם.

אדם שמקליט שיחה שהוא לא משתתף בה, בלי שהוא קיבל את הסכמת אחד המשתתפים בשיחה, מבצע האזנת סתר אסורה.

ואילו אדם שמקליט שיחה שהוא כן משתתף בה, הקלטת השיחה מותרת גם ללא הסכמת שאר המשתתפים.

במילים אחרות: לכל צד לשיחה מותר להקליט אותה גם בלא ידיעת יתר הנוכחים.

לדוגמה: יוסי הוזמן לשיחה שימוע שמשתתפים בה מלבדו מנהלו הישיר, מנהלת משאבי אנוש ונציג ועד העובדים. ליוסי מותר להקליט את השיחה בלי ליידע אף אחד מהמשתתפים, כל עוד הוא נוכח בשיחה.

באמצע השיחה התפנה יוסי לשירותים והשאיר את מכשיר הנייד במצב הקלטה על השולחן. כל מה שיתועד בהקלטה, כשיוסי לא נוכח בשיחה, מהווה האזנת סתר אסורה.

האם כדאי להקליט את שיחת השימוע ללא ידיעת שאר המשתתפים?

ככלל, זה אף פעם לא מזיק.

ויש מקרים שזה ממש הכרחי וחשוב ראייתית.

למשל אם אתם מרגישים שהחלטת הפיטורים התקבלה מראש. אם אתם מרגישים שהמעסיק עורך את השימוע כדי לצאת ידי חובה. אם ההזמנה לשימוע לא מפורטת מספיק. אם העילה בגינה הוזמנתם לשימוע מפלה או אסורה על פי חוק (היריון, פיטורים בחופשת מחלה ועוד). או בכל מקרה אחר שאתם חוששים שהשימוע יערך בצורה מגמתית.

אז כדאי שיהיה לכם תיעוד מוקלט לכל הנאמר בשיחת השימוע. על מנת שתוכלו לעשות בו שימוש במקרה שתחליטו להגיש תביעה.

הקלטת שיחת שימוע
הקלטת שיחת שימוע

באמצעות הקלטת השימוע ביטלנו את הפיטורים המפלים

על מנת להמחיש עד כמה לעיתים הקלטת השימוע תורמת לבירור האמת אשתף אתכם במקרה הבא.

עובדת בית חולים הוזמנה לשימוע בטענות שונות הנוגעות לצמצום כוח אדם. במהלך השימוע, הרוחות התלהטו, מה שגרם למנהלת הישירה להפריח לחלל החדר את האמירה הבאה: "הנה היא מתנהגת בידיוק כמו כל המרוקאים בגלל זה אי אפשר לעבוד איתה".

כמובן שהאמירה הזאת לא נרשמה בפרוטוקול השימוע על ידי מנהליה. בהזמנה לשימוע נטען כלפי העובדת שבית החולים עורך צמצומים. ואילו בשימוע עצמו נטען כלפי העובדת שאי אפשר לעבוד איתה בגלל מוצאה העדתי.

אילולא העובדת הקליטה את שיחת השימוע, לא היינו מצליחים להוכיח שהפיטורים אסורים ומפלים על רקע מוצא עדתי. בזכות ההקלטה, בין היתר, הצלחנו לבטל את פיטוריה של העובדת ולהחזיר אותה לעבודה.

סיכום הנושא - מותר (ומומלץ) להקליט את השימוע כל עוד נוכחים בו

לסיכום: מותר לכם להקליט את שיחת השימוע בלי ליידע את המשתתפים ובלבד שתהיו נוכחים במהלך כל השיחה המוקלטת. רצוי להקליט את שיחת השימוע על מנת שיהיה לכם תיעוד אותנטי לדברים שנאמרו שם. כך גם תוכלו להשוות בין מה שנאמר בשיחה לבין מה שנטען בהזמנה לשימוע.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
תוכן עניינים