פשיטת רגל של אדם פרטי

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

מבוא: מהי פשיטת רגל וכיצד היא משפיעה על אנשים פרטיים?

פשיטת רגל (חדלות פירעון) של אדם פרטי היא מצב כלכלי שבו אדם אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו.

הכרזה של אדם בצו כי הוא חדל פירעון הינה הכרזה משפטית שאותו אדם אינו מסוגל לשלם את חובותיו לנושיו.

פשיטת רגל עשויה להיות רצונית לפי בקשת החייב או בלתי רצונית לפי בקשת הנושים. לתהליך פשיטת רגל יש השפעה על היציבות הפיננסית של הפרט ועל האופן שבו מנהל את חייו הכלכליים לצד מגבלות שונות. חשוב שאנשים יבינו את תהליך פשיטת הרגל והשלכותיו לפני קבלת החלטות לגבי הגשת בקשה לפשיטת רגל.

הערכת המצב הפיננסי לפני הגשת בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל היא החלטה קשה ואין להקל בה ראש. לפני קבלת החלטה זו, חשוב להעריך את המצב הפיננסי שלך ולהבין את ההשפעה שתהיה להגשת בקשה לפשיטת רגל על הנכסים שלך.

הערכה זו צריכה לכלול ניתוח של הכנסות והוצאות שוטפות, נכסים והתחייבויות, כמו גם מקורות הכנסה פוטנציאליים. בנוסף, חשוב לבדוק היטב אם ישנן אפשרויות אחרות להסדיר את החובות ללא הליך פשיטת רגל. לכן חשוב לייעוץ מקצועי עם עורך דין פשיטת רגל על מנת לקבל החלטה מושכלת שתתאים לצרכים שלך.

השלבים הכרוכים בהגשת בקשה לפשיטת רגל של אדם פרטי ובביצועו

הגשת בקשה לפשיטת רגל היא תהליך קשה, במיוחד עבור אנשים פרטיים. זה כרוך בקבלת מספר החלטות ובנקיטת מספר צעדים על מנת להבטיח שהבקשה מוגשת כהלכה ומתקיימות כל הדרישות.

הבקשה תוגש באופן מקוון לממונה או לרשם הוצאה לפועל בהתאם לסכום החובות.
יחיד שסכום חובותיו עולה על 150,000 ₪ – המערכת תנתב את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. ולגבי יחיד שסכום חובותיו נמוך מ-150,000 ₪ – המערכת תנתב את הבקשה למערכת הוצאה לפועל.

הגורם הממונה, רשם הוצאה לפועל או הממונה על חדלות פירעון, יבחן בקשת החייב לצורך מתן החלטה. בתום תהליך הבחינה ייתן הממונה החלטה על מתן צו לפתיחת הליכים או דחייתו. אם הממונה קבע שהחייב מתאים להליך חדלות פירעון הוא יתן צו פתיחת הליכים.

הצו יכלול חובת תשלום חודשי, חובת דיווח על הכנסות והוצאות ויטיל על החייב מגבלות הקבועות בחוק. לאחר מתן הצו, הליך פשיטת הרגל יחל באופן רשמי עד למתן הצו לשיקום כלכלי.

מה קורה לאחר למתן צו לפתיחת הליכים?

עם מתן הצו לפתיחת הליכים תחל תקופת הביניים שתימשך 11 חודשים. במהלכה כל נכסי החייב יעמוד לפירעון חובותיו וההוצאות הליכי חדלות פירעון. הגורם שיהיה אחראי לניהול נכסי החייב הוא הנאמן שימונה בידי הגורם הממונה. כמו גם יוטלו על החייב מגבלות שונות. כגון מגבלה על החזקת רישיון נהיגה, שימוש בכרטיס אשראי, הקמת תאגיד ועוד.

תפקיד הנאמן בתקופת הביניים הוא לאסוף מידע אודות מצבו הכלכלי של היחיד ולגבש דוח ממצאי בדיקה שיועבר לממונה.

בתום תקופת הביניים, ולאחר שנאמן מסר לממונה דוח ממצאי בדיקה, הממונה מגבש תוכנית לשיקום כלכלי. את התוכנית הממונה מגיש לבית המשפט על מנת שינתן צו לשיקום כלכלי. הצו קובע תוכנית פירעון שהיחיד חייב לעמוד בה או הפטר לאלתר.

סיכום

כפי שניתן להבין ממאמר זה, הליך פשיטת רגל לא מתאים לכל אדם ויש לו משמעות עצומה על מצבו הכלכלי של אדם.

התייעצות עם עורך דין פשיטות רגל תמנע מכם סיכונים מיותרים, וטעויות שיכולות לגרור הפסדים כספיים כבדים.

במשרד עו"ד חן עו"ד בעלי מומחיות וניסיון רב בתחום פשיטות רגל, ונשמח לייעץ ולסייע לכם על מנת שתהליך פשיטת הרגל יסתיים באופן המיטבי עבורכם.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

נקלעתם לחובות?

5/5

צוות עורכי הדין שלנו יודעים בדיוק מה נדרש כדי שתעמדו על הרגליים במהירות האפשרית

פוסטים קשורים

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.