מתי מותר למעסיק לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה?

חן – משרד עורכי דין

תוכן עניינים

פיטורים מתרחשים כאשר מעסיק מסיים את יחסי העבודה עם העובד. חוקי העבודה קובעים הגבלות על פיטורים בתקופות מסויימות. אחת מהן, היא פיטורים בחופשת מחלה. אבל מה עושים אם חופשת המחלה נמשכת חודשים רבים? מה בנוגע לשימוע? על כל אלה ועוד במאמר הבא.

חופשת מחלה בפיטורים - עובדת מתעטשת
חופשת מחלה בפיטורים

האם מותר למעסיק לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה בתשלום?

 

על פי סעיף 4א. (א) לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 (להלן – החוק) אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך התקופה שהוא מקבל דמי מחלה.

במילים אחרות: כל עוד העובד מקבל דמי מחלה, קרי נותרו לו ימי מחלה בתשלום, הוא מוגן מפני פיטורים.

עם זאת, לכלל האמור ישנו 2 חריגים:

    1.  המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שנעדר העובד עקב מחלתו;

    2. מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל/חברה פורקה. 

האם מותר למעסיק להודיע לעובד על פיטוריו בתקופת המחלה?

הכלל שנקבע בפסיקה הוא שפיטורי עובד בחופשת מחלה תקינים ובלבד שמועד הפיטורים יקבע לאחר מיצוי מכסת ימי המחלה בתשלום להם זכאי העובד מכוח החוק.

כך למשל עובד שנותרו לו 12 ימי מחלה בתשלום נעדר מהעבודה עקב מחלה לתקופה של 20 ימים. המעסיק רשאי להודיע לו על ההחלטה לסיים את העסקתו במהלך חופשת המחלה ובלבד שמועד סיום העסקה יקבע למועד שלאחר שמיצה העובד את 12 ימי המחלה בתשלום.

האם מותר לפטר עובד לאחר שהוא ניצל את מכסת ימי המחלה בתשלום?

לאחר ניצול ימי המחלה בתשלום, הגם שלעובד נותרו ימי מחלה, רשאי המעסיק לפטר אותו מהעבודה ללא הודעה מוקדמת ופיטוריו יכנסו לתוקף לאלתר.

כמובן חשוב לדעת, אם הפיטורים נעוצים בהיעדרותו של העובד עקב מחלה, יש מקום לטענה שהפיטורים נעשו שלא כדין בשל הפליה מחמת מצבו הרפואי.

האם ניתן לערוך לעובד שימוע בתקופה שהוא נמצא בחופשת מחלה?

בפסיקה של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה נקבע כי "מעביד יוכל להודיע על כוונתו לפטר את העובד בתקופת מחלה או לערוך לו שימוע בתקופה זו כאשר תקופת ההעסקה תימשך עד למיצוי ימי המחלה בתשלום" (סעש (חי') 49453-07-12‏).

משמעות ההחלטה היא שהמעסיק רשאי לזמן את העובד לשימוע לפני פיטורים גם כאשר העובד מצוי בחופשת מחלה. לטעמנו מפסיקה זו ניתן להסיק שלא בהכרח שכל פעם שהעובד מצוי במחלה (למשל העובד נפצע ביד) אין לו אפשרות להגיע לשיחת השימוע ובמקרים אחרים העובד יכול להתייחס בכתב לטענות שהועלו נגדו בזימון לשמוע.

יחד עם זאת, לא מן הנמנע שימצא בנסיבות אחרות – לא מוצדקות – כי זימון העובד לשיחת שימוע בהיותו בחופשה מחלה היא פעולה חסרת תום לב מצדו של המעסיק הפוגעת בזכות הטיעון של העובד. וזאת בשל התעקשותו לערוך שימוע לעובד בתוך תקופת המחלה ולא להמתין לסיומה. כך למשל בנסיבות שהעובד מאושפז בבית חולים מן ההכרח שהוא לא יוכל להגיע לשיחת השימוע או להתייחס בכתב לטענות שהועלו נגדו.

מה קורה אם העובד נמצא עוסק בפעילות אחרת בזמן שהוא במחלה?

בפסיקה צוין כי "המצאת אישור מחלה לא תקף עשויה להוות בנסיבות מסוימות עבירת משמעת המצדיקה את פיטורי העובד, ובנסיבות מסוימות אף עבירת משמעת חמורה שיש בה כדי לשלול את זכאותו של העובד לפיצויי פיטורים, למשל במקרים בהם העובד מוסר אישור מחלה ועוסק בפעילות אחרת שאינה מתיישבת עם אישור המחלה (ראו למשל סעיף 53(ט) לתקנון העבודה בתעשייה שלפיו עבודה במקום עבודה אחר עת העובד נעדר מעבודתו מחמת מחלה מהווה עבירת משמעת חמורה)."

האם רשאי מעסיק להעמיד את העובד לבדיקת רפואית מטעמו?

בהתאם לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976 רק אם מוגשת תעודת מחלה שאינה של קופת-חולים, רשאי המעביד להעמיד את העובד לבדיקת רופא מטעמו.

העצה שלנו למעסיקים

פיטורי עובד בתוך תקופת המחלה צריכים להיעשות במשורה ובזהירות רבה. בשימת הלב כי מועד הפיטורים יקבע לאחר מיצוי ימי המחלה בתשלום. למרות שבפסיקה נקבע שמותר להודיע לעובד על הכוונה לפטר אותו בתקופה המחלה ולזמן אותו לשיחת שימוע, לא מן הנמנע שיקבע במקרים אחרים שהמעסיק פעל בחוסר תום לב ואף חמור מכך כי הפיטורים נגועים בהפליה אסורה.

לשם כך עליך לפנות לעורך דין הבקיא במשפט העבודה אשר יוכל להדריך אותו כיצד לפטר את העובד בצורה תקינה תוך צמצום החשיפה מפני תביעות מצד העובדים. 

העצה שלנו לעובדים

אל תיתלה בחופשת המחלה בכל מקרה כמגן מפני הפיטורים ותוציא ימי מחלה ממושכים. אולם אם עשית זאת – מרצון או מחוסר רצון –  תפנה לעורך דין לצורך חישוב ימי המחלה בתשלום המגיעים לך ותיקח לתשומת ליבך שלאחר תום ימי המחלה בתשלום המעסיק רשאי לפטר אותך בכפוף לשימוע.

מתי עליכם לפנות לעורך דין דיני עבודה?

חשוב לפנות בהקדם לעורך דיני עבודה כאשר יש מקרה לא ברור. צוות עורכי הדין במשרדנו יוכל להעניק את הייעוץ המשפטי הטוב ביותר ולסייע במצב זה.

לעורכי הדין שלנו ניסיון רב שנים בטיפול בתיקי עבודה ובפרט במקרים כאלה. אנו יכולים להבטיח לך שבמהלך השנים כבר טיפלנו במקרה כמו שלך או דומה. גלה עוד כיצד עורך דין לענייני עבודה יכול לסייע לך.

*השימוש בלשון זכר במאמר זה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס באותה מידה גם לנשים, כמובן.

**מטרתם של התכנים והמאמרים המופיעים ו/או מצוטטים ו/או מופנים באתר היא להרחיב את בסיס הידע של הגולש בנושאים שונים והם אינם מחליפים פנייה לעורך דין על בסיס אישי ופרטני.

חן – משרד עורכי דין

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור?

5/5

צוות עורכי הדין לענייני עבודה שלנו יבצע הערכה מקצועית של המקרה שלכם. ללא עלות וללא התחייבות.

פוסטים קשורים

רשימת לקוחות

הקדמה כל בעל עסק יודע היום, בפרט אלה שעוסקים בענפי השיווק והמכירה, שאחד מהאתגרים הקשים ביותר לביסוס העסק הוא גיבוש רשימת לקוחות. כאשר הכוונה ברשימת

קראו עוד »

תפריט נגישות

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.