פיטורים בזמן מחלה - מתי מותר לפטר עובד בחופשת מחלה? | חן - משרד עורכי דין
תוכן עניינים

מתי מותר למעסיק לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה?

תוכן עניינים

פיטורים בזמן מחלה - זכויות עובדות

מתי מותר למעסיק לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה?

האם ניתן לערוך שימוע בתקופת שהעובד נמצא בחופשת מחלה?

מהם דרכי ההתמודדות הנכונים?

האם מותר למעסיק לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה בתשלום?

על פי סעיף 4א. (א) לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 (להלן - החוק). אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך התקופה שהוא מקבל דמי מחלה.

במילים אחרות: כל עוד העובד מקבל דמי מחלה. קרי נותרו לו ימי מחלה בתשלום, הוא מוגן מפני פיטורים.

עם זאת, לכלל האמור ישנו 2 חריגים:

המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שנעדר העובד עקב מחלתו;

מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל/חברה פורקה.

האם מותר למעסיק להודיע לעובד על פיטורים בזמן מחלה?

הכלל שנקבע בפסיקה הוא שפיטורי עובד בחופשת מחלה תקינים ובלבד שמועד הפיטורים יקבע לאחר מיצוי מכסת ימי המחלה בתשלום להם זכאי העובד מכוח החוק.

כך למשל עובד שנותרו לו 12 ימי מחלה בתשלום נעדר מהעבודה עקב מחלה לתקופה של 20 ימים. המעסיק רשאי להודיע לו על ההחלטה לסיים את העסקתו במהלך חופשת המחלה. ובלבד שמועד סיום העסקה יקבע למועד שלאחר שמיצה העובד את 12 ימי המחלה בתשלום.

האם מותר לפטר עובד לאחר שהוא ניצל את מכסת ימי המחלה בתשלום?

לאחר ניצול ימי המחלה בתשלום, הגם שלעובד נותרו ימי מחלה. רשאי המעסיק לפטר אותו מהעבודה ללא הודעה מוקדמת ופיטוריו יכנסו לתוקף לאלתר.

כמובן חשוב לדעת, אם הפיטורים נעוצים בהיעדרותו של העובד עקב מחלה. יש מקום לטענה שהפיטורים נעשו שלא כדין בשל הפליה מחמת מצבו הרפואי.

האם ניתן לערוך לעובד שימוע בתקופה שהוא נמצא בחופשת מחלה?

בפסיקה של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה נקבע כי "מעביד יוכל להודיע על כוונתו לפטר את העובד בתקופת מחלה או לערוך לו שימוע בתקופה זו. כאשר תקופת ההעסקה תימשך עד למיצוי ימי המחלה בתשלום" (סעש (חי') 49453-07-12‏).

משמעות ההחלטה היא שהמעסיק רשאי לזמן את העובד לשיחת שימוע גם כאשר העובד מצוי בחופשת מחלה. לטעמי מפסיקה זו ניתן להסיק שלא בהכרח שכל פעם שהעובד מצוי במחלה (למשל העובד נפצע ביד). אין לו אפשרות להגיע לשיחת השימוע ובמקרים אחרים העובד יכול להתייחס בכתב לטענות שהועלו נגדו בזימון לשמוע.

יחד עם זאת, לא מן הנמנע שימצא בנסיבות אחרות - לא מוצדקות. כי זימון העובד לשיחת שימוע בהיותו בחופשה מחלה היא פעולה חסרת תום לב מצדו של המעסיק הפוגעת בזכות הטיעון של העובד. וזאת בשל התעקשותו לערוך שימוע לעובד בתוך תקופת המחלה ולא להמתין לסיומה. כך למשל בנסיבות שהעובד מאושפז בבית חולים מן ההכרח שהוא לא יוכל להגיע לשיחת השימוע או להתייחס בכתב לטענות שהועלו נגדו.

פיטורים בזמן מחלה
פיטורים בזמן מחלה

 

מה קורה אם העובד נמצא עוסק בפעילות אחרת בזמן שהוא במחלה?

בפסיקה צוין כי "המצאת אישור מחלה לא תקף עשויה להוות בנסיבות מסוימות עבירת משמעת המצדיקה את פיטורי העובד. ובנסיבות מסוימות אף עבירת משמעת חמורה שיש בה כדי לשלול את זכאותו של העובד לפיצויי פיטורים. למשל במקרים בהם העובד מוסר אישור מחלה ועוסק בפעילות אחרת שאינה מתיישבת עם אישור המחלה (ראו למשל סעיף 53(ט) לתקנון העבודה בתעשייה. שלפיו עבודה במקום עבודה אחר עת העובד נעדר מעבודתו מחמת מחלה מהווה עבירת משמעת חמורה)."

האם רשאי מעסיק להעמיד את העובד לבדיקת רפואית מטעמו?

בהתאם לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976. רק אם מוגשת תעודת מחלה שאינה של קופת-חולים, רשאי המעביד להעמיד את העובד לבדיקת רופא מטעמו.

דרכי התמודדות - עצה למעסיק

פיטורים בזמן מחלה צריכים להיעשות במשורה ובזהירות רבה. בשימת הלב כי מועד הפיטורים יקבע לאחר מיצוי ימי המחלה בתשלום. הגם שהפסיקה קבעה שמותר להודיע לעובד על הכוונה לפטר אותו בתקופה המחלה ולזמן אותו לשיחת שימוע. לא מן הנמנע שיקבע במקרים אחרים שהמעסיק פעל בחוסר תום לב ואף חמור מכך כי הפיטורים נגועים בהפליה אסורה.

לשם כך עליך לפנות לעורך דין הבקיא במשפט העבודה. אשר יוכל להדריך אותו כיצד לפטר את העובד בצורה תקינה תוך צמצום החשיפה מפני תביעות מצד העובדים.

דרכי התמודדות - עצה לעובד

אל תיתלה בחופשת המחלה בכל מקרה כמגן מפני הפיטורים ותוציא ימי מחלה ממושכים. אולם אם עשית זאת – מרצון או מחוסר רצון. תפנה לעורך דין לצורך חישוב ימי המחלה בתשלום המגיעים לך ותקח לתשומת ליבך שלאחר תום ימי המחלה בתשלום המעסיק רשאי לפטר אותך לאלתר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
תוכן עניינים