רישום זכויות בטאבו

חן – משרד עורכי דין

רישום זכויות בטאבו הוא הפעולה האחרונה והחשובה ביותר בכל עסקת מקרקעין. הרישום מתבצע בלשכות המקרקעין במדינת ישראל ותכליתו להגן על זכויות הקניין שלך.

חושבים לקנות נכס? הנה כמה דברים בסיסיים שאתם צריכים לדעת על רישום זכויות בטאבו

רישום בטאבו

רישום זכויות בטאבו (לשכת רישום מקרקעין) הוא פעולת רישום של זכויות על נכס בפנקסי המקרקעין. לשכת רישום המקרקעין היא הגוף המוסדר בחוק לנהל את פנקסי המקרקעין בישראל. בכלל זה תפקידה לקבוע ולרשום כראוי את הזכויות המוסדרות בקרקע. בסך הכל ישנם תשעה משרדי רישום המטפלים ברישום מקרקעין:

  • חיפה
  • נצרת
  • נתניה
  • פתח תקווה
  • תל אביב
  • חולון
  • רחובות
  • ירושלים
  • באר שבע

כמו גם קיימות 3 שלוחות בערים עכו, חדרה ואשדוד.

מה החשיבות של רישום זכויות בטאבו?

פעולת רישום זכויות בטאבו היא מרכיב חיוני בכל עסקת מקרקעין.

סעיף 7 לחוק המקרקעין קובע כי עסקת מקרקעין טעונה רישום ונגמרת ברישום. עסקה שלא נרשמת בפנקסי המקרקעין נותרת במעמד משפטי של התחייבות לביצוע עסקה.

המשמעות היא שהרישום מגן על זכויות הקניין של רוכש הנכס ובמקביל מאפשר למדינה לנהל רישום מסודר של הזכויות במקרקעין בישראל.

סעיף 125 לחוק המקרקעין מגדיר את כוח ההוכחה של הרישום בפנקסי המקרקעין. וכלשונו: "הרישום בפנקסי המקרקעין מהווה ראיה חותכת לתוכנם".

רישום זכויות בטאבו נועד לבסס אמינות ברישום כסופי ובלעדי בדבר הזכויות הרשומות בקרקע. זאת על מנת שניתן יהיה להסתמך עליו בביצוע עסקאות מקרקעין ללא חשש.

למשל רוכש דירת מגורים רוצה להבטיח, בעת יצירת העסקה, שהמוכר הוא הבעלים של דירת המגורים. כמו גם הוא רוצה להבטיח שלא קיימת מגבלה לבצע עסקה בנכס (שעבוד, משכנתא וכדומה). בהתאם לפסיקה הנטל לטעון נגד הזכויות הרשומות במרשם הוא כבד ביותר.

אילו עסקאות ניתן לרשום בטאבו?

סעיף 6 לחוק המקרקעין קובע כי "עסקה במקרקעין היא הקניָה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה.".

עסקאות ופעולות הנרשמות בפנקסי המקרקעין מתבצעות בלשכות רישום מקרקעין.

עסקאות ופעולות אלו כוללות עסקאות מכירה, שכירות, ירושות, הערות אזהרה, פעולות תכנון, משכנתאות, זכות קדימה, צווים מבתי משפט ורשויות אחרות.

בהתאם למהות העסקה המתבצעת נרשמת הזכות על המקרקעין. העסקה מסתיימת לאחר רישום הזכויות בטאבו.

למשל עסקת למכירת דירת מגורים נגמרת ברישום זכות בעלים על שם הרוכש. דוגמה נוספת היא רישום משכנתא אשר מבטיחה לבנק הממן שלא תתבצע עסקה בנכס לפני פירעון המשכנתא.

כיצד עורך דין מקרקעין יכול לעזור לך?

לפני רכישה או מכירה של נכס? אנא פנה לצוות שלנו לפני קבלת החלטות או נקיטת פעולה כלשהי.

כשאתה מתקשר לעורכי דין חן, אתה תדבר עם מישהו שמכיר עסקאות מקרקעין, שיודע למה אתה זקוק ויכול להציע לך את הייעוץ הטוב ביותר.

מדוע כדאי לפנות לעורך דין מקרקעין:

  • אנו מתמחים בדיני מקרקעין ויכולים לעבור על האפשרויות שלך.
  • אנו נתאם לך פגישת ייעוץ ללא עלות עם אחד מעורכי הדין למקרקעין שלנו כדי לראות כיצד נוכל לעזור לך.
  • מעבר לניסיון בעסקאות נדל"ן יש לנו ניסיון רב בליטיגציה וניהול מו"מ.
  • אנחנו שם כדי לענות על כל השאלות שלך.

מה זה נסח טאבו ואיך הוא קשור לרישום זכויות בטאבו?

לאחר רישום המקרקעין או הנכס בלשכת רישום המקרקעין, יונפק מסמך נייר המכונה נסח טאבו.

נסח טאבו מפרט את תיאור הנכס, פירוט כל הזכויות הרשומות על הנכס, וכן הערות בדבר עניינים שעלולים להכביד על ביצוע עסקאות בנכס, כגון התחייבויות קודמות או חיובים משפטיים. כמו גם עיון בנסח טאבו יחשוף מידע על בעלי הזכויות הרשומים בנכס. לפני רישום זכויות בטאבו, ובכלל לפני כניסה לכל עסקת נדל"ן, המסמך הראשון שעוברים עליו הוא נסח טאבו.

בנסח טאבו תוכלו למצוא את המידע הבא:

  • האם הנכס רשום בפנקסי המקרקעין (טאבו).
  • מי הם בעלי הזכויות הרשומים והאם המוכר הוא הבעלים של הנכס בשלמות או שמא ישנם בעלים נוספים.
  • מתי נרשמה הבעלות בדירה על שם המוכר ובאילו נסיבות (קנייה, מתנה או ירושה)
  • האם הדירה רשומה כתת חלקה/יחידה נפרדת
  • האם קיימת משכנתא שטרם סולקה והדירה משועבדת לטובת הבנק
  • האם הזכויות של המוכר רשומות כבעלות או חכירה.
  • האם רשומות מגבלות או הערות כלשהן לגבי הנכס לטובת צדדים שלישיים או עיקולים.

אילו מסמכים צריכים לצרף על מנת לרשום זכויות בטאבו?

ככלל המסמכים שצריך לצרף לצורך רישום זכויות בטאבו הם:

  • שטרי מכר חתומים על ידי שני הצדדים ומאומתים כדין – השטר יחשב כבקשה לרישום מקרקעין.
  • צילומי תעודת זהות של המוכר והקונה
  • אישור על תשלום מס רכישה/שבח או פטור
  • אישור הועדה המקומית – שלא קיים היטל השבחה על הנכס
  • אישור עירייה – בדבר העדר חובות של המוכר לעירייה
  • בקשה לרישום משכנתא ושטרי משכנתא – במידה ונלקחה משכנתא

באיזה שלב מתבצע רישום זכויות בטאבו?

רישום זכויות הבעלות בטאבו הינו השלב האחרון בעסקת המכר במסגרתו מועברים הזכויות של המוכר בדירה לשם הקונה. ככלל רישום הזכויות בטאבו מתבצע לאחר העברת החזקה בנכס לידי הקונה ולאחר תשלום התמורה על ידי הקונה.

יש הבדל בין הזכויות הרשומות בטאבו?

הפסיקה חילקה את רישום הזכויות בטאבו לשניים: זכויות במקרקעין וזכויות על המקרקעין.

זכויות במקרקעין הינן זכויות בעלות מעמד קנייני הנתונות לבעל הזכות.

ישנן 5 זכויות קנייניות המנויות בחוק המקרקעין:

  • בעלות
  • שכירות
  • משכנתא
  • זיקת הנאה
  • וזכות קדימה

להבדיל מזכות במקרקעין, זכות על המקרקעין היא זכות של צד שלישי כלפי המקרקעין המונעת מבעל הזכות במקרקעין להעביר את זכותו. המשמעות היא שהצד השלישי לא מפקיע מבעל הזכות את זכותו הקניינית, אך הוא מגביל אותו מלבצע עסקאות במקרקעין.

למשל הערת אזהרה היא זכות של צד שלישי על המקרקעין.

הערת האזהרה היא התחייבות בכתב של בעל הזכות כלפי צד שלישי לבצע או להימנע מלבצע עסקה במקרקעין. מרגע שהערת האזהרה נרשמת על הנכס היא מונעת רישום של עסקה הסותרת את תוכן ההערה.

המשמעות היא שבעל הזכות בנכס לא יוכל לבצע עסקה בנכס ללא הסכמת הצד השלישי או בית המשפט. (סעיף 126 לחוק המקרקעין).

תפריט נגישות

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.