פיצויים לעובד שפוטר: כל מה שעליכם לדעת

חן – משרד עורכי דין

פיצויים לעובד שפוטר נחשב הנושא השכיח ביותר בדיני העבודה. כאשר השאלה המרכזית אינה האם עובדים זכאים לפיצויים בעת הפיטורים, אלא לכמה. 

אפילו לעורכי דין ותיקים יכולים להיות דעות שונות מאוד לגבי הערך של אותו תיק, בעיקר בכל הנוגע לפיצויים.

פוטרתם מהעבודה? הנה כמה דברים בסיסיים שכל עובד צריך לדעת על זכויות פיטורים.

פיצויי פיטורים לעובד שפוטר

בהתאם לחוק פיצויי פיטורים מעסיק שמפטר עובד לאחר שעבד לפחות שנה אחת ברציפות, חייב בפיצויי פיטורים. 

השלמת פיצויי פיטורים

במקרה של פיטורים, יתכנו שני מצבים:

  1. פיצויי הפיטורים ישולמו על ידי קרן הפנסיה והמעסיק ידרש להשלים סכום נוסף בשיעור 28% מפיצויי הפיטורים.
  2. פיצויי הפיטורים ישולמו במלואם על ידי קרן הפנסיה.

המצב הראשון חל כאשר המעסיק הפקיד לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה של העובד, לאורך כל תקופת העסקה, הפקדות חודשיות בשיעור 6% משכר העובד.

במקרה כזה הכספים שנצברו מהווים 72% מכספי הפיצויים. כך שבמידה והעובד יפוטר, על המעסיק יהיה להשלים לו תשלום נוסף בשיעור 28% מפיצויי הפיטורים. (2.33% מהשכר החודשי האחרון כפול מספר חודשי העסקה).

המצב השני חל כאשר מעסיק בוחר להפריש 8.33% משכרו של העובד לקופת הפיצויים. במקרה כזה על הכספים שנצברו יחול סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים. המשמעות היא שהם מהווים 100% מכספי פיצויים לעובד שפוטר והמעסיק לא יצטרך לשלם סכום נוסף.

יש לשים לב כי בהתאם לסעיף 7 לצו ההרחבה לפנסיה חובה, הכספים שהופקדו למרכיב הפיצויים יבואו במקום תשלום פיצויי הפיטורים, בתקופות שנעשתה ההפקדה בלבד.

מהם רכיבי שכר שנכללים בחישוב הפיצויים לעובד שפוטר?

הכלל הבסיסי בחוק הוא כי פיצויי הפיטורים מחושבים לפי גובה השכר החודשי X הותק השנתי במקום עבודה.

על פניו חישוב הפיצויים לעובד שפוטר מאוד פשוט.

עם זאת, כאן מתחילה המחלוקת השכיחה בין עובדים למעסיקים בשאלה מהו גובה השכר החודשי.

כלומר אילו רכיבי שכר נכללים בשכר החודשי ובהתאמה נכללים בחישוב פיצויי פיטורים.

להלן רשימת רכיבי השכר שנכללים בחישוב השכר החודשי:

  • שכר יסוד
  • תוספת ותק
  • תוספת יוקר מחיה
  • תוספת משפחה
  • תוספת מקצועית
  • דמי חגים
  • דמי חופשה
  • דמי מחלה
  • ימי אבל
  • עמלות (ממוצע עמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים)
  • רכיב שכר המשולם כאחוז מהפדיון
  • כל רכיב קבוע אחר שלא מותנה בתנאי
  • כל רכיב אחר שנקבע בהסכם העבודה שמהווה רכיב לצורך חישוב פיצויי פיטורים

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור לך?

אם אתה מרגיש שמשהו אינו תקין או אינך בטוח בזכויות שלך בדיני העבודה, אנא פנה לצוות שלנו לפני קבלת החלטות או נקיטת פעולה כלשהי.

כשאתה מתקשר לעורכי דין חן, אתה תדבר עם מישהו שמכיר דיני עבודה וזכויות עבודה, שיודע מה אתה עובר ויכול להציע לך את הייעוץ הטוב ביותר.

מדוע כדאי לפנות לעורך דין עבודה:

  • אנו מתמחים בדיני עבודה ויכולים לעבור על האפשרויות שלך.
  • אנו נתאם לך פגישת ייעוץ ללא עלות עם אחד מעורכי הדין לעבודה שלנו כדי לראות כיצד נוכל לעזור לך.
  • אנחנו שם כדי לענות על כל השאלות שלך.
  • היה בטוח שטיפלנו במקרים כמו שלך או דומים.

באילו מקרים התפטרות תיחשב לפיטורים?

פיצויים לעובד שפוטר היא זכות ששייכת לעובדים שפוטרו מהעבודה. עם זאת, יתכנו מקרים אחרים בהם עובד התפטר אך יחשב לעניין הזכות לפיצויים כמו עובד שפוטר. החוק מעניק זכות לפיצויי פיטורים בנסיבות המוכרות "כהתפטרות בדין מפוטר" במקרים הבאים:

  • המעסיק נפטר או פשט רגל
  • העובד נפטר
  • התפטרות עקב מצב בריאותי
  • התפטרות לצורך טיפול בילד לאחר חופשת לידה
  • התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
  • התפטרות לרגל העתקת מגורים
  • התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה
  • התפטרות מחמת נסיבות אחרות שאין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו

פיצויים לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת

עובד שפוטר זכאי לקבל הודעה מוקדמת לפני שהפיטורים שלו יכנסו לתוקף. הודעה מוקדמת היא פרק זמן שנמשך החל מהודעת הפיטורים ועד כניסת הפיטורים לתוקף. במידה שהמעסיק מוותר על נוכחות העובד בהודעה מוקדמת עליו לשלם לו במקום פיצויים. הפיצויים לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת יחושבו לפי שכר העבודה שהיה משתכר העובד בימי ההודעה המוקדמת.

היזהרו לא להודיע למעסיק על כך שאתם לא רוצים לעבוד בהודעה מוקדמת. במקרה כזה אתם תיאלצו לשלם למעסיק פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת.

פיצויים לעובד שפוטר ללא שימוע

הפסיקה קובעת הליכים פורמליים שיש לעמוד בהם לפני פיטורים. אחד העיקרים והמוכרים מבניהם הוא הליך השימוע לפני פיטורים. שימוע לפני פיטורים הינו זכות הנתונה בידי העובד להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטר אותו. בתי הדין לעבודה עשויים לחייב מעסיק בפיצויים לעובד שפוטר ללא שימוע. 

לעוד סוגי פיטורים אסורים ראו: פיטורים שלא כדין.

המועד לתשלום פיצויים לעובד שפוטר

סעיף 20 לחוק הגנת השכר קובע כי "המועד לתשלום פיצויי פיטורים" הינו המאוחר שבין המועדים האלה:

  1. יום הפסקת יחסי העבודה
  2. המועד שנקבע על פי הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על העובד
  3. המועד שנקבע בחוזה עבודה ובלבד שזו זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק (למשל: פיצויים מוגדלים או פיצויים מוסכמים)
  4. אם הזכות לפיצויים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד, אז ביום מילוי התנאי. (למשל: בנסיבות של עובדת שהתפטרה לצורכי טיפול בילד, המועד מתחיל מהיום שהעובדת הודיעה על התפטרותה על מנת לטפל בילד).

אם פיצויי הפיטורים לא שולמו לעובד תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם הם הופכים ל"מולנים". במקרה כזה זכאי העובד לפיצוי גם "בגין הלנת פיצויי פיטורים".

כיצד למשוך פיצויים לעובד שפוטר מהביטוח?

כפי שצוין לעיל, לכל העובדים מועברים כיום תשלומים למרכיב הפיצויים בקופות גמל.

לפיכך, ככלל, שני גורמים משלמים לך את פיצויי הפיטורים: המעסיק וקופת הפנסיה.

כחלק מתהליך תשלום פיצויי הפיטורים, על המעסיק למסור לך טופס 161 ומכתב שחרור לקופות. מכתב שחרור לקופות הוא מסמך שנערך על ידי המעסיק בו הוא מצהיר כי אין לו מניעה שהעובד ימשוך את כספי הפיצויים. טופס 161 הוא הטופס בו מדווח המעסיק למס הכנסה על תשלום מענק פרישה שמקבל העובד עקב פרישתו מהעבודה. מענק הפרישה הינו הפיצויים לעובד שפוטר מהעבודה.

כמה מס צריך לשלם על פיצויים לעובד שפוטר?

פיצויי הפיטורים חייבים במס הכנסה על מענק פרישה.

יחד עם זאת ישנו פטור ממס עד לתקרה של 150% מהשכר החודשי (אך לא יותר מ-12,640 ₪ נכון לשנת 2022) כפול מספר שנות העבודה.

על מנת שהמעסיק יוכל לחשב בעצמו את סכום המענק הפטור ממס עליך למלא טופס 161א (דיווח עובד) במלואו ולמסור לידי המעסיק.

אם אתה מסתבך עם מילוי טופס 161א באפשרותך לפנות לפקיד השומה באזור מגוריך על מנת לערוך תיאום מס.

עלייך למסור לפקיד השומה את הטופס 161 על מנת שהוא יקבע את סכום המענק הפטור ממס ואת יתרת המס שיש לנכות מכספי הפיצויים.

פקיד השומה שיקבל לידיו את הטופס 161 יעביר לך אישורי ניכוי מס המיועדים לגורמים המשלמים את פיצויי הפיטורים (המעסיק וקופת הפנסיה). זאת לצד הנחיות ברורות מהו מהו הסכום מתוך פיצויי הפיטורים הפטור ממס.

תפריט נגישות

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.