פיטורים עובדת בהריון

חן – משרד עורכי דין

היתר פיטורים בהריון

אנחנו מייצגים עסקים וחברות מסחריות המעסיקות עובדים טיפול וייצוג בהליכים לפני הממונה על חוק עבודת נשים בכל הקשור לטיפול בבקשה לקבלת היתר לפיטורי עובדת בהיריון.

על ידי יצוג מעסיקים ועובדים בסכסוכים משפטיים במקום העבודה למדנו להכיר את האינטרסים והרצונות של כל אחד מהצדדים.

במשך השנים נדרשנו בהצלחה יתרה למאות הליכים בבית הדין לעבודה בקשת רחבה מאוד של מקרים, החל מתביעות שמוגשות על ידי עובדים בגין הפרת זכויות סוציאליות, תיקי אפליה, הטרדה מינית וכלה באישומים פליליים שהוגשו נגד מעסיקים על ידי המדינה.

לצד זאת ייצגנו בהצלחה רבה מעסיקים שפתחו בהליכים משפטיים נגד עובדים בגין גניבה ממעסיק, תחרות פסולה, צווי מניעה, גזילת סודות מסחריים, גניבת רשימת לקוחות ועוד.

כל אלה מאפשרים לנו להעמיד את לקוחותינו בעמדה חזקה ביותר, הן בניהול המשא ומתן והן בייצוג בבית הדין לעבודה. את הניסיון הרב שלנו בייצוג בבית הדין לעבודה אנחנו מעמידים לרשות לקוחותינו בכל הליך משפטי שנפתח נגדם בבית הדין לעבודה.

פיטור עובדת בהריון

פיטורי עובדת בהיריון

בשנת 2008 שר העבודה והרווחה דאז, ח"כ אלי ישי, האציל את סמכויותיו לפי סעיף 9 ו-9א לחוק עבודת נשים, למנהלת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיה והמסחר והתעסוקה – הממונה על חוק עבודת נשים.

מינהל ההסדרה והאכיפה הוא גוף מינהלי שנועד לפקח על חוקי העבודה במדינת ישראל ובכללם גם על חוק עבודת נשים. במינהל ההסדרה ישנם שלושה אגפים: אגף אכיפה מינהלית, אגף אכיפה פלילית ואגף הסדרה.

אגף ההסדרה מורכב מחמישה תחומים: תחום חוק עבודת נשים, תחום שעות עבודה ומנוחה, תחום קבלני כוח אדם, תחום עבודת נוער. בראש כל תחום עומד מנהל תחום, ובראש האגף כולו עומדת מנהלת אגף ההסדרה.

באגף ההסדרה ישנם עובדים שתפקידם "אחראי" או "מפקח" על חוק עבודת נשים. האחראי מטפל בבקשות להיתרים, אחראי לבירור עובדות המקרה ומזמין במקרה הצורך את הצדדים להשמיע את גרסתם בפניו.

על פי חוק עבודת נשים, עובדת בהיריון שהשלימה 6 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק או מקום עבודה מוגנת מפני פיטורים במהלך ההיריון, חופשת הלידה ו-60 ימים לאחר תום חופשת הלידה. מעסיק שמעוניין לפטר עובדת בהיריון חייב להגיש בקשה לקבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג בהליכים מול הממונה על חוק עבודת נשים וקבלת היתר לפיטורים מהסיבות המנויות בהוראות הדין.

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.