פיטורים שלא כדין

חן – משרד עורכי דין

נפגעת מפיטורים שלא כדין: פיטורים מפלים, פיטורים ללא שימוע, פיטורים בזמן מחלה, פיטורים בהיריון, פיטורים לאחר חופשת לידה, פיטורים בקשר מילואים או פיטורים פוגעניים אחרים? צור איתנו קשר באופן מיידי כדי שנוכל לעזור לך לקבוע את דרך הפעולה הטובה ביותר עבור המצב שלך.

גלה למטה מה הם פיטורים שלא כדין, וכיצד עורך דין לפיטורים יכול להשיג תוצאות מצוינות עבורך.

מהם פיטורים שלא כדין?

פיטורים שלא כדין הינם הפסקת עבודה של עובד על ידי מעסיק, בניגוד לחוק, הסכם או הלכה משפטית. אלה יכולים להיות פיטורים בתקופה אסורה לפיטורים או פיטורים בהליך לא תקין או פיטורים לאחר שקילת שיקולים מפלים או פיטורים על רקע הטרדה מינית. 

פיטורים שלא כדין הם אסורים ומאפשרים לעובד שנפגע לתבוע פיצוי כספי בגין נזקיו. במקרים מתאימים אחרים העובד יכול גם לעתור לביטול הפיטורים. הרעיון המנחה בתביעה של פיטורים שלא כדין הוא לקחת את העלבון שנגרם לך ולתרגם אותו למונחים כספיים. 

כסף לא בהכרח מרפא את הפגיעה שנגרמה לך ולא ישכיח את ההשפלה שחווית. אך יש בפיצוי הכספי אמירה מצד בית הדין לעבודה שהאמת והצדק בצד שלך. כמו כן, מעסיק שיחויב בפיצוי כספי יורתע מפני פעולה נוספת של פיטורים שלא כדין.

היכולת שלנו היא להסתכל על התמונה הכוללת ולשכנע שמגיע לך פיצויים גבוהים בשל הפיטורים.

כיצד עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור לך?

אם יש לך סיבה לחשוד שהמעסיק שלך פיטר אותך שלא כדין, חשוב לפנות לעורך דין בהקדם האפשרי, על מנת שיבחן את המקרה שלך.

שכן תקופת ההתיישנות היא קצרה, ואיחור בהגשת התביעה יכול לפגוע בסיכויי ההצלחה שלה, בהכרח אם התביעה היא לצורך ביטול הפיטורים.

כשאתה מתקשר לעורכי דין חן, אתה תדבר עם מישהו שמכיר דיני עבודה וזכויות עבודה, שיודע מה אתה עובר ויכול להציע לך את הייעוץ הטוב ביותר.

מדוע כדאי לפנות לעורך דין עבודה:

  • אנו מתמחים בדיני עבודה ויכולים לעבור על האפשרויות שלך.
  • אנו נתאם לך פגישת ייעוץ ללא עלות עם אחד מעורכי הדין לעבודה שלנו כדי לראות כיצד נוכל לעזור לך.
  • אנחנו שם כדי לענות על כל השאלות שלך.
  • היה בטוח שטיפלנו במקרים כמו שלך או דומים.

מתי פיטורים יחשבו לפיטורים שלא כדין?

פיטורים ללא שימוע

בתי הדין לעבודה פסקו שמעסיק לא יפטר עובד בטרם נערך לו שימוע. פיטורים ללא עריכת שימוע מהווים פיטורים שלא כדין ועשויים לזכות את העובד בפיצוי כספי.  

מידע נוסף על זכות השימוע ראו: שימוע לפני פיטורים

פיטורים לאחר פנייה לעו"ד

בהתאם לפסיקה פיטורים של עובד בשל פנייתו לעורך דין לבירור זכויותיו הינם פיטורים שלא כדין.

בסע"ש (י-ם) 41777-01-13‏ ינאי ריין נ' הומטקס בע"מ (2015), נדון עניינו של עובד אשר פוטר משום שעורך דינו פנה אל מעסיקו של העובד בדרישה לקבל תלושי שכר ודו"חות נוכחות לבירור זכויותיו. נפסק כי פיטורי העובד מטעם זה הינם מעשה פסול ובגדר פיטורים שלא כדין. בית הדין לעבודה פסק כי המעסיק ישלם לעובד פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 15,000.

פיטורים מחמת אפליה בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע שמעסיק לא יפטר עובד מחמת אפליה פסולה.

די שסיבה אחת של הפיטורים נעוצה בקריטריונים האסורים הקבועים בחוק, כדי הפיטורים יהיו שלא כדין.

ואלה הם הקריטריונים הקבועים בחוק שאסור למעסיק לשקול בהחלטת הפיטורים:

  • מין העובד
  • נטייה מינית
  • מעמד אישי
  • היריון לרבות טיפולי פוריות והפריה
  • הורות
  • גיל
  • גזע
  • דת
  • לאום
  • מוצא
  • מקום מגורים
  • השקפה
  • מפלגה
  • מילואים
  • בקשר להטרדה מינית
  • מוגבלות רפואית

פיטורים של עובדת בהיריון

חוק עבודת נשים קובע שמעסיק לא יפטר, בלי שקיבל היתר, עובדת בהיריון שהשלימה 6 חודשי עבודה. איסורים הפיטורים נמשך במהלך תקופת ההיריון, בחופשת הלידה ובמשך חודשיים לאחר תום חופשת הלידה. לא יינתן היתר לפיטורים אם הם בגלל ההיריון או במהלך חופשת הלידה.

כללים דומים חלים על עובדת שעוברת טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, בשינויים הקבועים בחוק.

למידע נוסף ראו: פיטורים בהיריון

פיטורים בתקופת מחלה

חוק דמי מחלה קובע שמעסיק לא יפטר עובד שנעדר עקב מחלתו, במהלך ימי המחלה בתשלום. וזאת בלבד שההיעדרות עקב המחלה הייתה קודם למתן הודעה מוקדמת לפני פיטורים. מעסיק שמפטר עובד בתקופת המחלה התשלום ידרש לשלם לעובד שכר עד למיצוי ימי המחלה. כמו גם הוא עשוי לשלם לעובד פיצויים בגין פיטורים שלא כדין על רקע מצב רפואי.

פיטורים בשל מגבלה רפואית

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אוסר על פיטורי עובדים בשל מוגבלותם או בשל כך שהם מטפלים בבן משפחה שהוא אדם עם מוגבלות.

מגבלה רפואית יכולה להיות גם זמנית במהלכה לעובד אין מסוגלות רפואית לבצע את תפקידו.

בפסיקה נקבע כי חלה על מעסיק חובת השתדלות למצוא לעובד תפקיד חלופי המתאים למגבלותיו או להתאים את תפקידו למגבלותיו. במקרה שהמעסיק לא עשה כן, זכאי העובד לפיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין.

פיטורים בקשר לשירות מילואים

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע את האיסור לפטר עובד, ללא קבלת היתר, בקשר לשירות מילואים שנקרא אליו לרבות בהיותו בשירות מילואים. כמו כן, פיטורים של עובד בעקבות היעדרויותיו למילואים הינם פיטורים שלא כדין.

פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

חוקת העבודה החלה על עובדי הרשויות המקומיות קובעת כי פיטורים מחייבים את הסכמת נציגות העובדים לפיטורים וכי יהיו מ'סיבה מספקת'. תקנון שירות עובדי ההוראה קובע את תהליך הפיטורין של עובדי הוראה, אשר משתנים בהתאם לדרג החינוכי. פיטורים בניגוד להוראות חוקת העבודה הינם פיטורים שלא כדין.

פיטורים על רקע הטרדה מינית

סעיף 7 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אוסר על פיטורים של עובדת בקשר להטרדה מינית. כאשר מקור הפגיעה יכול להיות גם עצם התלונה שהגישה העובדת הנפגעת בגין הטרדה או סיוע של עובדת אחרת לנפגעת בגין ההטרדה. פיטורים על רקע האמור מהווים פיטורים שלא כדין.

אם הוטרדת מינית עלייך לפנות לעורך דין להטרדה מינית בהקדם האפשרי כדי לבדוק את המקרה שלך. באופן כללי, מומלץ לנפגעת הטרדה מינית במקום העבודה לנקוט בפעולות הבאות.

הרשימה לעיל אינה סגורה ויתכנו מצבים נוספים שבגינם יקבע שהפיטורים בוצעו שלא כדין.

פוטרתי מהעבודה שלי, מה עליי לעשות?

בראש ובראשונה, עליך להגיש את התיק שלך לבדיקה אצל עורך דין לדיני עבודה. עורך דין לפיטורים יכול לבחון את המקרה שלך ולקבוע אם הפיטורים שלך הם פיטורים שלא כדין. חשוב שתפנו בהקדם לעורך דין שכן שיהוי בהגשת תביעה לרבות בקשה לצו אכיפה יכול לפגוע בסיכויים שלך להצליח בתביעה נגד המעסיק. עו"ד לדיני עבודה עשוי גם לסייע לך להשיג פשרה מחוץ לבית המשפט באמצעות חבילת פיצויים כספיים.

אודות הזכויות המגיעות לעובד בפיטורים: ראו: פיצויים לעובד שפוטר: כל מה שעליכם לדעת

אני חושב שעומדים לפטר אותי בקרוב, מה עלי לעשות?

אם אתה מאמין שעומדים לפטר אותך בקרוב בניגוד לדין, יש כמה דברים שאתה יכול לעשות שעשויים לעזור לך בעתיד אם תחליט להגיש תביעה נגד המעסיק שלך:

אלה רק כמה דברים שאתה יכול לעשות שעשויים לסייע לך. למידע נוסף, תתקשר לשיחת ייעוץ עם עוד לדיני עבודה על מנת שינחה אותך מה לעשות.

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.