פיטורים שלא כדין - כיצד בתי הדין לעבודה קובעים את סכום הפיצויים | משרד עו"ד חן
תוכן עניינים

כיצד בתי הדין לעבודה קובעים את סכום הפיצויים בגין פיטורים שלא כדין

תוכן עניינים

רשימת השיקולים לפיהם יש לקבוע את גובה הפיצוי בגין נזק לא ממוני שנגרם לעובד בגין פיטורים שלא כדין:

1. האם הפיטורים היו מסיבה עניינית או שאינה עניינית - פיטורים משיקולים זרים וחוסר תום לב או פיטורים בניגוד להוראה חוקית או זכות חוקתית;

2. משך תקופת העסקת העובד - ככל שתקופת העסקה ארוכה עוצמת הפגיעה חזקה יותר;

3. גילו של העובד - ככל שהעובד מבוגר יותר כך הוא יתקשה למצוא עבודה חלופית;

4. האם נפל דופי גם בהתנהגות העובד;

5. עוצמת הפגם והחומרה במחדלי המעסיק - האם חובת השימוע הופרה באופן מלא (לא נערך בכלל שימוע) או באופן חלקי. (לא נמסרה הזמנה לשימוע, לא פורטו בהזמנה לשימוע הטעמים בגינם נשקלת הפסקת העבודה, לא נערך פרוטוקול שימוע, הנימוק בהחלטת הפיטורים שונה מהטעמים שנרשמו בהזמנה לשימוע וכיוצ"ב);

6. האם בהליך הפיטורים נשמר בגדר השיח והשיג כבודו של העובד כאדם או שאך הוטחו נגדו האשמות;
 

ויודגש שזו לא רשימה סגורה ויתכנו נסיבות נוספות שישליכו על גובה הפיצוי שמגיע לעובד.

אנשים רבים שואלים אותנו כיצד בתי הדין לעבודה קובעים את הפיצוי הכספי בגין פיטורים שלא כדין. האם הפיצוי לוקח בחשבון את גובה המשכורת החודשית. באילו מקרים יפסק פיצוי גבוה ובאילו מקרים יפסק פיצוי בשיעור נמוך.

כיצד בכלל בתי הדין לעבודה מחשבים את הפיצויים?
אילו שיקולים נלקחים בחשבון?

על כל אלה ועוד, במאמר זה.

פיצוי בגין פיטורים שלא כדין - נזק ללא ממוני

כידוע פגם בהליך הפיטורים או בעילת הפיטורים מקנה לעובד שנפגע זכות פיצוי בגין נזק לא ממוני.

פיצוי בגין נזק לא ממוני נועד לפצות את העובד בגין הצער שנגרם לו. עוגמת הנפש שהתלוותה לכך והפגיעה בכבודו עקב התנהלות לקויה של המעסיק. 

זאת להבדיל מפיצוי בגין נזק ממוני שנועד לפצות את העובד בגין אובדן הכנסה בתקופת שלאחר סיום העסקה.

בתי הדין לעבודה פוסקים פיצוי כספי לעובד שפוטר ללא שימוע או ללא שימוע כהילכתו. וכן פוסקים פיצוי כספי לעובד שפוטר בניגוד להוראה חוקית או נורמה שנקבעה בבתי הדין לעבודה. לרבות פיטורים בחוסר תום לב.

כיצד יש לקבוע את גובה הפיצוי הלא ממוני שנפסק לעובד?

בעבר הלא רחוק, הפיצוי בגין נזק לא ממוני היה נקבע לפי מכפיל שכר. כך שהפיצוי הכספי שנפסק היה נע בין משכורת חודשית אחת ל-12 משכורות חודשיות. בהתאם לשיקול דעת בית הדין.

דרך קביעת פיצוי לפי מכפיל שכר טומנת בחובה פגם מהותי ומבצעת הבחנה פסולה בין עובדים לפי גובה שכרם. לכן בית הדין הארצי לעבודה היטיב להבין זאת ולתקן זאת.

כדי להמחיש את הפגם בדרך קביעת פיצוי לפי מכפיל שכר אציג את הדוגמה הבאה:

שני עובדי מפעל בעלי ותק של 10 שנים. פוטרו מבלי שנערך להם שימוע. הראשון מרוויח 6,500 ₪ בחודש והשני מרוויח 15,000 ₪ בחודש.

ברור כי לשניהם נגרמה עוגמת נפש וצער מהליך הפיטורים הלקוי.

האם זה נכון יהיה לפסוק לעובד השני פיצוי כספי גבוה יותר אך ורק בגלל שהוא מרוויח יותר?

לפום צערא אגרא - צערו של עובד בשכר נמוך זהה לצערו של עובד בשכר גבוה

בית הדין הארצי לעבודה אימץ את הכלל התלמודי "לְפוּם צַעֲרָא אַגְרָא" (אבות, ה, כו). בבחינת יש לקבוע את הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני לפי כמות הצער ולא לפי גובה השכר.

לאמור "צערו של עובד המשתכר שכר גבוה. אינו בהכרח גדול מצערו של עובד המשתכר שכר נמוך".

כלומר לפי הכלל הזה שאימץ בית הדין הארצי לעבודה והפך אותו למחייב. יש לפסוק פיצוי כספי בגין נזק לא ממוני כסכום גלובלי ולא לפי מכפיל שכר.

בכך בדוגמה שהובאה לעיל לא מן הנמנע ששני העובדים יקבלו פיצוי זהה בשל עוגמת הנפש והצער שנגרם להם.

פיצויי פיטורים שלא כדין
פיצויי פיטורים שלא כדין

כיצד יכמת בית הדין לעבודה את עוגמת הנפש, הפגיעה בכבוד והצער שנגרם לעובד לכדי פיצוי כסכום גלובלי?

היינו, כיצד יש לקבוע את הסכום הגלובלי שיקבל העובד בגין הנזק הלא ממוני שנגרם לו בעת פיטוריו?

האם רמת הפגיעה בעובדת עם ותק של 3 חודשים שפוטרה ללא שימוע זהה לרמת הפגיעה בעובדת עם ותק של 18 שנה שפוטרה ללא שימוע?

האם רמת הפגיעה בעובדת שפוטרה לאחר חופשת מחלה ממושכת זהה לרמת הפגיעה בעובדת שפוטרה בשל היריונה? וכ"ו.

השיקולים על פיהם יש לקבוע את הפיצוי הלא ממוני בגין פיטורים שלא כדין

לצורך כך קבע בית הדין הארצי לעבודה רשימת שיקולים שעל פיהם יש לקבוע את גובה הפיצוי בגין נזק לא ממוני שנגרם לעובד תוך שהודגש כי רשימה זו אינה ממצה את כל הנסיבות האפשריות.

לפניכם רשימת השיקולים:

1. האם הפיטורים היו מסיבה עניינית או שאינה עניינית. פיטורים משיקולים זרים וחוסר תום לב או פיטורים בניגוד להוראה חוקית או זכות חוקתית.
2. משך תקופת העסקת העובד.  ככל שתקופת העסקה ארוכה עוצמת הפגיעה חזקה יותר.
3. גילו של העובד.  ככל שהעובד מבוגר יותר כך הוא יתקשה למצוא עבודה חלופית.
4. האם נפל דופי גם בהתנהגות העובד.
5. עוצמת הפגם והחומרה במחדלי המעסיק. האם חובת השימוע הופרה באופן מלא (השימוע כלל לא נערך) או באופן חלקי. (לא נמסרה הזמנה לשימוע. בהזמנה לשימוע לא פורטו הטעמים בגינם נשקלת הפסקת העבודה. לא נערך פרוטוקול שימוע. הנימוק בהחלטת הפיטורים שונה מהטעמים שנרשמו בהזמנה לשימוע וכיוצ"ב).
6. האם בהליך הפיטורים נשמר בגדר השיח והשיג כבודו של העובד כאדם או שאך הוטחו נגדו האשמות.
 

ויודגש שוב זו לא רשימה סגורה ויתכנו נסיבות נוספות שישליכו על גובה הפיצוי שמגיע לעובד בגין נזק לא ממוני.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
תוכן עניינים
בית דין לעבודה - הסברים ותפקיד
בית הדין לעבודה
עו"ד איתי חן

בית דין לעבודה: תפקידים ומטרות

מה תפקידו של בית דין לעבודה? לצד חוקי מדינת ישראל ישנם גם את בתי הדין לעבודה. אשר יוצקים תוכן מעשי לחוקים באמצעות יישום החוקים והתקדימים

קרא עוד »
שכר עבודה - שיטות תשלום ופנסיה
דיני עבודה
עו"ד איתי חן

שיטות שכר עבודה והשפעתם על הפנסיה

בשוק העבודה ידועות מספר שיטות שכר שונות. שיטות אלו משמשות מעסיקים לקבוע את שכר העבודה היעיל ביותר לעסק שלהם להשגת מקסימום תמורה מצד העובד והעלאת

קרא עוד »