הטרדה מינית בעבודה

חן – משרד עורכי דין

חווית הטרדה מינית במקום העבודה על ידי מנהל או עמית לעבודה: כפייה לבצע אקט מיני, הטבה בתנאים תמורת מין, נגיעות, בקשות מיניות, בדיחות סקסיסטיות, הערות מיניות, פלישה למרחב האישי, הערות גנאי וכדומה? את חושדת שהמעסיק לא מתכוון לברר את התלונה שלך כראוי?

צרי איתנו קשר באופן מיידי כדי שנוכל לעזור לך לקבוע את דרך הפעולה הטובה ביותר עבור המצב שלך.

למדי על הטרדה מינית במקום העבודה, מה התפקיד של הממונה ואיזה פיצוי את עשויה לקבל. בנוסף, גלי אילו פעולות מומלץ לך לנקוט אם חווית הטרדה מינית במקום העבודה.

התופעה של הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה היא עדיין בעיה מהותית ומציאות עגומה של רוב סביבות העבודה בישראל ובעולם. מדוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי יותר משליש מהנשים שנפגעו מהטרדה מינית בישראל, נפגעו מהטרדה מינית במקום העבודה.

התופעה של הטרדה מינית בעבודה היא חובקת עולם ומעוררת דאגה. השפעותיה השליליות על העובדים והחברה כולה הוכרו באמנה מס' 109 של ארגון העבודה הבינלאומי. ביום 25 ליוני 2021 נכנסה לתוקף אמנה מס' 109 שאומצה כבר על ידי חלק ממדינות העולם. האמנה מכירה בזכותו של כל אדם לסביבת עבודה נקייה מאלימות והטרדה ומינית. 

נציין רק שאמנה זו אינה חלה בישראל. יחד עם זאת, ניתן ללמוד ממנה את היקף התופעה והדאגה הכלל עולמית למגר אותה.

עורך דין הטרדה מינית בעבודה

אם את מאמינה שהוטרדת מינית בעבודה חשוב שתפני לעורך דין הטרדה מינית בעבודה בהקדם האפשרי. עורך דין הטרדה מינית בעבודה יגן על הזכויות שלך וימליץ לך על דרכי פעולה אפשריות. התערבות בזמן על ידי עורך דין הטרדה מינית בעבודה יכולה לשנות בצורה משמעותית את התמונה לטובתך. גם ביחס להמשך עבודה בסביבה מוגנת. וגם ולמקרה שתשקלי להגיש בעתיד תביעה נגד המעסיק שלך והמטריד בגין הטרדה מינית בעבודה.

עורכי הדין חן מייצגים עובדות ועובדים שעברו הטרדה מינית במקום העבודה בכל צורה וסוג. לאורך השנים זכינו בשורת ניצחונות חשובים עבור לקוחותינו בבית הדין לעבודה ומחוצה לו באמצעות פסקי דין משמעותיים ביותר והסדרי פשרה חסויים עם חבילת פיצויים נדיבה.

מהי הטרדה מינית?

על פי סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית היא אחת או יותר מאלה:

  1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופן מיני
  2. מעשה מגונה
  3. הצעות חוזרות בעלות אופן מיני אף שהאדם אליו מופנות ההצעה הראה שאינו מעוניין בהן.
  4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.
  5. התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

על פי החוק, התנכלות מינית היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

מה עשוי להיחשב הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא התנהגות בעלת אופי מיני ומלווה בדיבור, ברמז או במעשה. הטרדה מינית יכולה ללבוש צורות רבות, והיא כוללת מגוון של התנהגויות לא רצויות. בפסיקה נקבע כי השאלה אם מעשים מסוימים הם הטרדה מינית או התנהגות לגיטימית שאינה עולה כדי הטרדה מינית במקום העבודה, נבחנת לפי ההקשר שבו בוצעו המעשים, לפי טיב היחסים בין הצדדים ולפי מכלול נסיבות העניין.

להלן רשימת חלקית של מעשים העולים כדי הטרדה מינית בעבודה:

הוטרדתי מינית בעבודה, מה עליי לעשות?

עליך לפנות לעורך דין הטרדה מינית בעבודה בהקדם האפשרי כדי לבדוק את המקרה שלך. באופן כללי, מומלץ לנפגעת הטרדה מינית במקום העבודה לנקוט בפעולות הבאות:

אלה רק כמה דברים שאת יכולה לעשות שעשויים לסייע לך. למידע נוסף, תתקשרי לשיחת ייעוץ עם עוד לדיני עבודה על מנת שינחה אותך מה לעשות.

רוצה לקבל הערכה מקצועית למקרה שלך?

אם את מרגישה שמשהו אינו תקין או אינך בטוחה בזכויות שלך בדיני העבודה, אנא פני לצוות שלנו לפני קבלת החלטות או נקיטת פעולה כלשהי.

מדוע כדאי לפנות לעורך דין עבודה:

איזו אחריות יש למעסיק למנוע הטרדה מינית בעבודה?

סעיף 7 לחוק למניעת הטרדה מינית מחייב מעסיקים לספק לעובדיהם סביבה עבודה מוגנת מהטרדה מינית.

לשם כך, על המעסיק לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע מקרי הטרדה מינית. עליו לטפל ביעילות בתלונות בגין הטרדה מינית ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע מעשים דומים בעתיד.

מעסיק שלא ימלא את חובתו, יהיה אחראי על הנזקים שיגרמו לעובדת בגין הטרדה או התנכלות מינית שעשה עובד או ממונה מטעמו.

הוראות מפורטות ליישום חובות המעסיק נקבעו בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח – 1998.

מתי חייב מעסיק לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה?

מעבידים שיש להם יותר מעשרים וחמישה עובדים חייבים לאמץ תקנון ולפרסם אותו בקרב העובדים. בתקנון יש לפרט, בין היתר, את דרכי הגשת תלונות בגין הטרדה מינית והתנכלות, בהתאמות הנדרשות. המעסיק יפרסם את התקנון במקום בולט לעין, וימסור עותק ממנו לכל ממונה מטעמו, לארגון העובדים היציג ולכל עובד שיבקש.

מי הוא הממונה על הטרדה מינית בעבודה?

הממונה הוא מינוי חובה של המעסיק במקום העבודה. על הממונה לברר תלונות ולקבל מידע בדבר הטרדה מינית או התנכלות. תפקידיו של האחראי יהיו לקבל את התלונה, לקיים בירור לשם מתן המלצות במקרי הטרדה מינית או התנכלות ומתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו בעניין.

מה התפקיד של הממונה על הטרדה מינית בעבודה?

התקנות למניעת הטרדה מינית עבודה קובעות את האופן שבו נדרש הממונה למלא את תפקידו:

  • האחראי נדרש ליידע את המתלונן או המתלוננת באשר לאופן הטיפול בהטרדה מינית או ההתנכלות על פי החוק.
  • עליו לברר את התלונה, תוך שמיעת הגורמים המעורבים בעניין.
  • על הבירור להתבצע ביעילות וללא דיחוי, תוך הגנה על כבודם ופרטיותם של המעורבים.
  • יש לוודא כי המתלונן או המתלוננת לא ייפגעו במהלך בירור התלונה בענייני עבודה, ולפעול להרחקה בין המתלונן והנילון ככל שניתן וככל שנראה מוצדק בנסיבות העניין.
  • בתום בירור התלונה על האחראי להגיש סיכום בכתב למעביד על בירור התלונה, בצירוף המלצות מנומקות להמשך הטיפול.

לאחר קבלת ההמלצות, על המעסיק להחליט ללא דיחוי, על מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה. עליו לקבוע כללי התנהגות ראויים, פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר המשמעת החלות במקום העבודה, ועוד.

מה הפיצוי על הטרדה מינית בעבודה?

בית הדין לעבודה רשאי לחייב את המטריד בפיצוי לטובת הנפגעת, בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות, בסכום שלא יעלה על 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק. 

בהתאם להלכה הפסוקה רשאי בית הדין לעבודה לפסוק פיצוי כספי נפרד בגין כל מעשה הטרדה. כך למשל, עשרה מעשי הטרדה מינית שנפרשים על פני תקופה של שנה, יחשבו בנפרד לעניין שיעור הפיצוי (120 אלף כפול 10).

בית הדין לעבודה רשאי לחייב גם את המעסיק בפיצוי לטובת הנפגעת, בסכום שלא יעלה על 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק. 

זאת אם ימצא שהמעסיק לא נקט באמצעים סבירים למנוע את מעשי ההטרדה, לא טיפול כראוי בתלונה של הנפגעת או הפלה והתנכל לה על רקע הגשת תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה.

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.