ועדת התעסוקה משרד הביטחון

חן – משרד עורכי דין

פיטורי עובדים בגין יציאתם לשירות מילואים

ועדת התעסוקה במשרד הביטחון מהווה טריבונל מעין שיפוטי שבסמכותה לטפל בבקשות לקבלת היתר לפיטורי עובדים בקשר לשירות מילואים וכן לברר ולהכריע בתביעות של עובדים שפוטרו בקשר למילואים לרבות חיוב בפיצויים מעסיקים שהפרו את הוראות חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949.

חוק חיילים משוחררים אוסר על פיטורי עובדים בגין יציאתם לשירות מילואים ואוסר על פיטורים ללא קבלת היתר בזמן שירות המילואים ו-30 יום לאחר סיום השירות באם השירות נמשך מעבר ליומיים רצופים.

ועדת התעסוקה מתנהלת כמו ערכאה משפטית לכל דבר ולפניה נשמעים עדים ומוצגות ראיות בקשר להליך הנוגע לפיטורים בשל שירות מילואים. הכרעת הועדה מחייבת את הצדדים ובית הדין לעבודה לא ימהר להתערב בממצאים העובדתיים שהיא קבעה – לכן חשוב מאוד להגיע מוכנים לדיון בפני הועדה.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג בהליכים מעין משפטיים לפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון לרבות הגשת בקשות וקבלת היתר לפיטורים מהסיבות המנויות בהוראות הדין.

ועדת התעסוקה משרד הביטחון​

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.