הסכמי עבודה: מדוע הם חשובים למעסיקים?

חן – משרד עורכי דין

הסכם עבודה הוא המסמך החשוב ביותר במסגרת יחסי העבודה. ניסוח חוזה עבודה הוא מלאכת מחשבת המשלבת מיומנות, מקצועיות וניסיון בתחום. 

טעות קטנה בניסוח המשפטי של חוזה העבודה עשויה לגרום לכם לנזקים עתידים עצומים.

גלה למטה מה החשיבות של הסכם עבודה לטובת ההגנה של העסק שלך. 

מהי החשיבות של הסכם העבודה?

חוזי עבודה מאפשרים למעסיקים לפרט תנאים והגבלות ספציפיים שיחולו על יחסי העבודה. בין היתרונות של שימוש בהסכמי עבודה היא היכולת לצמצם מחלוקות בקשר לתנאי העבודה. כמו למשל הובטח לי שכר גבוה יותר או המשרה שלי כוללת עבודה בשעות נוספות וכדומה. לכן חשוב להקפיד על ניסוח הסכם עבודה שמבטא היטב את כוונות המעסיק בהלימה לאפשרויות החוקיות. כמו גם הסכם עבודה שמסדיר את תנאי העבודה בצורה בהירה וברורה.

האם אני חייב על פי חוק למסור חוזה עבודה?

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 (להלן – חוק הודעה לעובד) מחייב מעסיקים למסור הודעה בכתב לעובד. ההודעה היא מסמך בכתב אשר כוללת בתוכה פירוט של תנאי העבודה של העובד. כגון: זהות הצדדים, תאריך תחילת העבודה, חוזה לתקופה קצובה או לא, תיאור עיקרי התפקיד, שם הממונה על העובד, שכר העבודה, אורכו של יום עבודה, ועוד.

את ההודעה יש למסור לעובד לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלך.

אילו פרטים עליי לקחת בחשבון בניסוח הסכם עבודה?

מעבר למה שרשמנו למעלה, הסכם עבודה נועד לשמור גם על האינטרסים שלך כמעסיק. כמעסיק אתה מעוניין לקבל עובד לתפקיד עם תנאי עבודה ושכר שמשרתים את האינטרסים העסקיים שלך. כמו גם אתה מעוניין שהעובד יכבד את הכללים שלך בעסק וישמור עליהם גם לאחר סיום העבודה. להלן מספר נקודות שחשוב לשים לב אליהם בהסכם עבודה:

  • הצדדים להסכם
  • ההסכם הקיבוצי החל על התפקיד
  • משך תקופת העבודה
  • תאריך תחילת העבודה
  • תקופת ניסיון
  • הגדרת התפקיד ותחומי אחריות
  • שעות עבודה
  • תשלום שכר יסוד
  • תשלום בונוסים, עמלות ופרמיה
  • חופשה שנתית וחגים
  • הבסיס לקביעת שכר לפנסיה
  • אופן חישוב תגמול שעות נוספות
  • כללי משמעת ומדיניות תעסוקה
  • אפשרות להשעות עובדים
  • קיזוז חובות כלפי המעסיק
  • הגנה על סודות מסחריים וקניין רוחני
  • מניעת שידול עובדים לעזוב את החברה
  • מניעת תחרות עתידית
  • אופן שימוש ברכב
  • קנסות ודוחות תחבורה
  • עלות הכשרת עובדים
  • משך הודעה מוקדמת
  • שונות

הסכם עבודה לתקופה קצובה

הסיבה המוצדקת החשובה ביותר לכריתת חוזה עבודה לתקופה קצובה היא אופי העבודה. המשמעות היא, למשל, שכירת אדם לבצע רק ביצועי עבודה מוגבלים מסוימים. גם האופי העונתי של העבודה עשוי להצדיק כריתת חוזה עבודה לתקופה קצובה. 

משך חוזה העסקה לתקופה קצובה יכול להיות קשור לתקופה קלנדרית או לביצוע עבודה מסוימת.

אם המעסיק מאפשר לעובד להמשיך לעבוד לאחר המועד הקצוב המוסכם בחוזה עבודה, חוזה העבודה יקבל תוקף לתקופה בלתי מוגבלת. 

סודיות בהסכם עבודה

ההגבלות בהסכם עבודה לגבי סודות עסקיים ומקצועיים תקפות במהלך יחסי העבודה ולאחריה. ככלל ההגבלות תקפות על סודות מסחריים וידיעות מקצועיות שאינן נחלת הכלל. עובד שמפר את חובותיו, מפר את הסכם העבודה ואת האיסור בחוק עוולות מסחריות. עם זאת, הסכם סודיות רחב מדי עלול להזיק לעובד. מסיבה זו, בהסכם עבודה כזה יש לפרט תמיד בפירוט אילו עניינים יש לשמור בסוד ולכמה זמן.

תנאי אי תחרות הסכם עבודה

אי תחרות מגביל את זכותו של העובד להתקשר בחוזה עבודה עם מתחרה של המעסיק לאחר סיום יחסי העבודה. מטרת הסכם אי התחרות היא להגן על אינטרסים לגיטימיים של המעסיק. לעובד הסכם כזה תמיד מזיק במידה מסוימת. מסיבה זו, אין לערוך הסכם אי תחרות ללא שיקול דעת מעמיק.

אם מתקיימים התנאים לכריתת הסכם אי תחרות, חשוב בהחלט שההגבלות שמטיל ההסכם על העובד יוגדרו ויירשמו בהסכם עבודה בצורה מדויקת ומפורטת ככל האפשר.

חוזה עבודה ללא סיוע של עורך דין

אם אתה מנסה לנסח חוזה עבודה ללא סיוע של עורך דין עבודה בקיא בדיני עבודה, אתה מסתכן בחשיפה לתביעה עתידית. כמו גם שינוי כל היבט בעבודה של עובד מבלי להחתימו על נספח שינויים או חוזה עבודה חדש עלול להשאיר אתכם פתוחים לתביעה עתידית. ודאו שהאינטרסים שלכם מוגנים על ידי התייעצות עם צוות עורכי הדין לעבודה במשרדנו. תן לעורכי הדין שלנו לבנות את חוזה העבודה המתאים ביותר עבור העסק הספציפי שלך.

חן - משרד עורכי דין

ייצוג חזק, פתרונות מעשיים.