חן - עורכי דין

לוגו משרד עו"ד חן

תביעות עובדים

הגנה מפני תביעת עובד - שכר, פיטורים, פנסיה ועוד

אנחנו מעניקים הגנה מפני תביעות של עובדים הכוללת הכנת כתבי טענות וייצוג משפטי מלא בבתי הדין לעבודה:

 • הגנה מפני תביעות שכר עבודה ותשלום פיצויי פיטורים
 • הגנה מפני תביעות בגין פיטורים שלא כדין וללא זכות שימוע
 • הגנה מפני תביעות על רקע מיני, הטרדה מינית ומעשים אסורים
 • הגנה מפני תביעות פנסיה לרבות פיצויים בגין אובדן קצבת נכות עקב היעדר הפרשות
 • הגנה מפני תביעות בגין הפרת חוק עבודת נשים: פיטורי נשים בהיריון/טיפול פוריות
 • הגנה מפני תביעות המשלבות היבטים מסחריים לרבות: התחשבנויות, עמלות בונוסים וכ"ו
 • הגנה מפני תביעות בגין הפרת הפרטיות במקום העבודה
 • הגנה מפני תביעות בגין אפליה לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
 • הגנה מפני תביעות אישיות נגד מנהלים בכירים ובעלי מניות
 • הגנה מפני תביעות של נותני שירות להכרה בקיומם של יחסי עובד-מעסיק
 • הגנה מפני תביעות של עובדים בכל נושא הקשור לתקופת העבודה וסיומה.
הגנה מפני תביעות עובדים

ההליך המשפטי – כתבי טענות, דיון מקדמי, תצהירים, הוכחות, סיכומים, פסק דין

ככלל ההליך המשפטי בבית הדין לעבודה נפתח בתביעה שמוגשת אליו על ידי התובע. מרבית התביעות שמוגשות בבית הדין לעובדה מוגשות על ידי עובדים, אם כי ישנן גם תביעות שמוגשות על ידי מעסיקים בשל התנהלות לא חוקית של העובד. לאחר שהנתבע מקבל לידיו את כתב הגנה וההזמנה לדין עומד לרשותו פרק הזמן שכתוב בהזמנה לדין להגיש את כתב ההגנה.

תוכנית האסטרטגיה בתיק מוטמעת כבר בכתב ההגנה במסגרתו מתייחס הנתבע בפעם הראשונה לכל טענותיו של התובע. טענה שלא נכתבה בכתב ההגנה יהיה לנתבע קשה מאוד להעלותה בשלב מאוחר יותר.

לאחר שלב הגשת כתבי הטענות מגיע שלב הדיון המקדמי. בדיון המקדמי הצדדים נפגשים בפעם הראשונה בתוך אולם בית המשפט ושומעים את דעתו הראשונית של בית המשפט על המחלוקות בתיק. הדיון המקדמי נועד לפשט ולייעל את המשך ההליך המשפטי אך בעיקר מהווה קרקע נוחה לצדדים להגיע להסכמות בתיק באמצעות בית המשפט ולסיימו בפשרה. ככל שהצדדים לא מגיעים להסכמות התיק המשפטי נקבע לדיון הוכחות.

בפרק הזמן שבין הדיון המקדמי ועד לדיון ההוכחות כל צד מגיש תצהיר של עדותו ביחד עם ראיותיו וכן תצהיר של כל עד שהוא מעוניין שימסור עדות מטעמו. דיון ההוכחות מתחיל עם חקירתו של התובע ועדיו בחקירה נגדית על גרסתם. לאחר מכן, נחקר הנתבע או נציגיו במקרה של חברה בע"מ והעדים מטעמו.

לאחר שמסתיים דיון ההוכחות, בית הדין קובע את התיק להגשת סיכומים או מורה על סיכומים בעל פה. בסיכומים כל צד שוטח את משנתו מדוע יש לקבל את גרסתו ותומך את טענותיו בראיות ותקדימים משפטיים.

פסק דין

לאחר הגשת הסיכומים, בדרך לא יאוחר מ- 45 ימים, ניתן פסק הדין בתיק.

"נלחמים למענך בחירוף נפש תוך הקפדה על איכות, מצוינות, יצירתיות ונאמנות על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך."