ייצוג מעסיקים - שירותים משפטים לעסקים וחברות | חן - משרד עורכי דין דיני עבודה

ייצוג מעסיקים

מעסיקים / רשימת סוגי תיקים ושירותים משפטים

אנחנו מעניקים הגנה מפני תביעות של עובדים הכוללת הכנת כתבי טענות וייצוג משפטי מלא בבתי הדין לעבודה:

 • הגנה מפני תביעות שכר עבודה ותשלום פיצויי פיטורים
 • הגנה מפני תביעות בגין פיטורים שלא כדין וללא זכות שימוע
 • הגנה מפני תביעות על רקע מיני, הטרדה מינית ומעשים אסורים
 • הגנה מפני תביעות פנסיה לרבות פיצויים בגין אובדן קצבת נכות עקב היעדר הפרשות
 • הגנה מפני תביעות בגין הפרת חוק עבודת נשים: פיטורי נשים בהיריון/טיפול פוריות
 • הגנה מפני תביעות המשלבות היבטים מסחריים לרבות: התחשבנויות, עמלות בונוסים וכ"ו
 • הגנה מפני תביעות בגין הפרת הפרטיות במקום העבודה
 • הגנה מפני תביעות בגין אפליה לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
 • הגנה מפני תביעות אישיות נגד מנהלים בכירים ובעלי מניות
 • הגנה מפני תביעות של נותני שירות להכרה בקיומם של יחסי עובד-מעסיק
 • הגנה מפני תביעות של עובדים בכל נושא הקשור לתקופת העבודה וסיומה

אנחנו מייצגים עסקים וחברות מסחריות המעסיקות עובדים בהליכים משפטיים נגד עובדים הכוללים הגשת תביעה וייצוג משפטי מלא בנושאים אלה:

 • תביעה לפיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לעסק בגין מעשי זדון או רשלנות של העובד
 • תביעה לפיצוי כספי בגין גניבה ממעביד לרבות דיווח כוזב של שעות עבודה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין גזל סוד מסחרי לפי חוק עוולות מסחריות
 • תביעה לפיצוי כספי בגין פעילות מתחרה בזמן תקופת העבודה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין תחרות לא לגיטימית לאחר סיום העבודה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת חובות תום הלב וההגינות
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת הסכם עבודה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הוצאת לשון הרע
 • תביעה לשלילת פיצויי פיטורים והודעת מוקדמת בגין עבירות משמעת חמורות
 • תביעות כספיות אחרות

אנחנו מעניקים ייעוץ משפטי שוטף לעסקים וחברות מסחריות הכולל מתן מענה משפטי פרונטלי, טלפוני ובאמצעות המייל הכל תוך זמינות מירבית במגוון הנושאים הבאים:

 • ניהול נכון של עובדים בראי משפט העבודה - שאלות על מותר ואסור
 • עריכת הסכמי עבודה כלליים לעובדים בתפקיד זהה
 • עריכת הסכמי עבודה אישיים עם תנאי עבודה ייחודיים ומיטיביים
 • עריכת הסכמי עבודה הכוללים תנאים ענפיים מכוח צו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי
 • הוצאת זימונים לשימוע לפני פיטורים והשתתפות בהם במקרה הצורך
 • הוצאת מכתבים בגין עבירות משמעת חמורות שיש בהן כדי לשלול פיצויים
 • הוצאת מכתבי פיטורים מפורטים בעלי ניסוח נכון משפטית
 • הטמעת נהלים להסדרת הליכי פיטורים בצורה תקינה
 • הרכבת שכר עבודה מיטיב כלכלית עם המעסיק תוך מינימום סיכון משפטי
 • הכנת תקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה
 • הטמעת נהלים ודרכי התמודדות במקרה של תלונה על הטרדה מינית
 • התנהלות משפטית נכונה בסוגיות של עובדים בעלי מוגבלות זמנית או קבועה
 • הטמעת נהלים פנימיים כהגנה על נושאי משרה בהליכים פליליים
 • פיקוח שוטף, ריענון וביקורת פנימית כחלק מהשירות השוטף

אנחנו מייצגים עסקים וחברות מסחריות המעסיקות עובדים בהליכים קדם משפטיים הכוללים:

 • עריכת מכתבי קבלה וסילוק בעלי תוקף משפטי מחייב
 • תגובה משפטית למכתבי התראה לפני תביעה מצד עובדים בהווה או לשעבר
 • ניהול משא ומתן קשוח עם עו"ד המייצגים עובדים על מנת ליישב את הסכסוך במינימום עלות
 • עריכת הסכמי פשרה מיטיבים והגשתם לבית המשפט
 • הוצאת מכתבי התראה לעובדים טרם הגשת תביעה נגדם
 • הוצאת מכתב התראה לעובדים טרם עתירה לשלילת פיצויים והודעה מוקדמת

אנחנו מייצגים עסקים וחברות מסחריות המעסיקות עובדים בהליכים דחופים טרם הגשת תביעה הכוללים הגשת צווים דחופים וייצוג משפטי מלא בנושאים אלה:

 • בקשה למתן סעדים זמניים דחופים (צו מניעה) למניעת תחרות לא לגיטימית
 • בקשה למתן סעדים זמניים דחופים למניעת עשיית שימוש בסודות מסחריים
 • בקשה למתן סעדים זמניים דחופים למניעת עשיית שימוש ברשימת לקוחות
 • מתן למתן סעדים זמניים דחופים למניעת עשיית שימוש במידע קונפידנצאלי
 • בקשה למתן סעדים זמניים דחופים למניעת התקשרות אסורה עם לקוחות העסק

אנחנו מייצגים עסקים וחברות מסחריות המעסיקות עובדים בהליכים מנהליים ופליליים:

 • הגשת תגובה לממונה במשרד העבודה לביטול התראה מינהלית לפני עיצום כספי
 • טיפול וייצוג בהליכים לביטול או הפחתת עיצום כספי בשל הפרת חוקי העבודה
 • טיפול וייצוג בערר וערעור לביטול או הפחתת עיצום כספי בשל הפרת חוקי העבודה
 • טיפול וייצוג בהליכים לפני הממונה על חוק עבודת נשים
 • טיפול וייצוג בהליכים לפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון
 • טיפול וייצוג בהליכים פליליים בתחום דיני העבודה לרבות הגעה להסדרים מותנים

אנחנו מייצגים עסקים וחברות מסחריות המעסיקות עובדים בערעורים לפני בית הדין הארצי לעבודה:

"נלחמים למענך בחירוף נפש תוך הקפדה על איכות, מצוינות, יצירתיות ונאמנות על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך."