חן - עורכי דין

לוגו משרד עו"ד חן

פיטורים שלא כדין

תביעה בגין פיטורים שלא כדין או ללא עריכת שימוע

אנחנו מייצגים עובדים בעלי ותק של 3 שנים ואילך (למעט חריגים) שפוטרו בניגוד לדין וללא עריכת שימוע:

  • תביעה לפיצוי כספי בגין פיטורים מפלים: בשל הורות, גזע, מין, דת, נטייה מינית וכיוצ"ב.
  • תביעה לפיצוי כספי בגין פיטורים במהלך תקופת היעדרות עקב מחלה
  • תביעות לפיצוי כספי בגין פיטורים עקב מצב רפואי ללא השתדלות למצוא תפקיד חלופי
  • תביעות לפיצוי כספי בגין הפרת זכות השימוע לפני פיטורים
  • תביעות לפיצוי כספי בגין פיטורים מהרגע להרגע בלי מכתב פיטורים.

 

הרעיון המנחה בפיטורים שלא כדין הוא לקחת את העלבון שנגרם לעובד ולתרגם אותו למונחים כספיים.

כסף לא בהכרח מרפא את הפגיעה שנגרמה לעובד ולא ישכיח את ההשפלה שהוא חווה, אך יש בפיצוי הכספי מסוג סגירת מעגל מול המעסיק והרתעתו מפני חזרתו על התנהגות בניגוד לדין.

פיטורים שלא כדין חוק

בפיצויים שנפסקים בגין פיטורים שלא כדין יש גם ממד עונשי והרתעתי שנועד למנוע גם ממעסיקים אחרים לנהוג בניגוד לדין. ולכן אנחנו יודעים להסתכל על התמונה בכללותה ולשכנע במקרה המתאים שהפגיעה שנגרמה לעובד חוצה את גבולות היחסים הקונקרטיים ויש להוקיע אותה באמצעות בפיצויים גבוהים למען יראו וייראו שאר ציבור המעסיקים.

אם המעסיק פיטר אותך מאחת הסיבות להלן באפשרותך לעתור לביטול הפיטורים או לתבוע פיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין:

פיטורים ללא שימוע

בתי הדין לעבודה פסקו שמעסיק לא יפטר עובד בטרם נערך לו שימוע.

פיטורים בשל פנייה לעו"ד

בתי הדין לעבודה פסקו שפיטורי עובד בשל פנייתו לעורך דין לבירור זכויותיו הינם פיטורים שלא כדין.

פיטורים מחמת אפליה פסולה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע שמעסיק לא יפטר עובד מחמת אפליה פסולה.

  • פיטורים על רקע מין, נטיה המינית, מעמד האישי, פיטורים בזמן הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, מקום מגורים, השקפה, מפלגה, מילואים, בקשר להטרדה מינית, מוגבלות רפואית.

פיטורי עובדת בהיריון / טיפולי פוריות

חוק עבודת נשים קובע שמעסיק לא יפטר, בלי שקיבל היתר, עובדת בהיריון שהשלימה 6 חודשי עבודה, במהלך תקופת ההיריון, בחופשת הלידה ובמשך חודשיים לאחר תום חופשת הלידה. לא יינתן היתר אם הפיטורים הם בקשר להיריון, ובכל מקרה איסור הפיטורים במהלך חופשת הלידה הוא מוחלט.

חוק עובדת נשים קובע שמעסיק לא יפטר, בלי שקיבל היתר, עובדת שעוברת טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית, בהתקיים התנאים שנקבעו בחוק.

פיטורים במהלך מחלה

חוק דמי מחלה קובע שמעסיק לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה. ובלבד שההיעדרות עקב המחלה הייתה קודם למתן הודעה מוקדמת לפני פיטורים.

פיטורים על רקע מילואים

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע את האיסור לפטר עובד, ללא קבלת היתר, בקשר לשירות מילואים שנקרא אליו לרבות בהיותו בשירות מילואים.

פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

חוקת העבודה החלה על עובדי הרשויות המקומיות קובעת כי פיטורים מחייבים את הסכמת נציגות העובדים לפיטורים וכי יהיו מ'סיבה מספקת'.

תקנון שירות עובדי ההוראה קובע את תהליך הפיטורין של עובדי הוראה, אשר משתנים בהתאם לדרג החינוכי.

הרשימה לעיל אינה סגורה ויתכנו מצבים נוספים שבגינם יקבע שהפיטורים בוצעו שלא כדין.

"נלחמים למענך בחירוף נפש תוך הקפדה על איכות, מצוינות, יצירתיות ונאמנות על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך."