חן - עורכי דין

לוגו משרד עו"ד חן

פיטורים בהריון

תביעה בגין פיטורים בהריון או בזמן טיפולי פוריות

אנחנו מייצגים נשים שפוטרו, קיבלו מכתב פיטורים בהריון או טיפולי פוריות ללא קבלת היתר או פיטורים במהלך חופשת הלידה:

  • תביעה לפיצוי כספי בגין פיטורים במהלך ההריון או טיפולי הפוריות ללא קבלת היתר
  • תביעה לפיצוי כספי בגין פיטורים אסורים במהלך חופשת הלידה
  • תביעה לפיצוי כספי בגין פגיעה בהכנסה או היקף המשרה במהלך התקופה המוגנת
  • תביעה לפיצוי כספי בגין הוצאת העובדת לחופשה כפויה עד להכרעת הממונה.

 

כמו כן, אנחנו מייצגים נשים במהלך ההריון או טיפולי פוריות שמבקשות להתגונן מפני בקשת היתר שהגיש המעסיק עבור פיטורים בהריון.

פיטורים בהריון

מהי התקופה במהלכה עובדת בהריון מוגנת מפני פיטורים?

על פי חוק עבודת נשים. עובדת בהריון שהשלימה 6 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק או מקום עבודה מוגנת מפני פיטורים בהריון, חופשת הלידה ו-60 ימים לאחר תום חופשת הלידה.

 

האם מותר לפטר אישה בהריון במהלך התקופה המוגנת?

כן, אך הדבר מותנה בהיתר ובלבד שהעובדת לא בחופשת לידה. על פי חוק עבודת נשים מעסיק שמבקש לפטר עובדת בהריון בתקופה המוגנת חייב לקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים. הממונה רשאי להתיר את הפיטורים אם אינם קשורים להריון. על המעסיק להמשיך ולהעסיק את העובדת כל עוד לא ניתן היתר לפיטוריה.

 

מה גובה הפיצוי שקבוע בחוק בגין פיטורי אישה בהריון בזמן התקופה המוגנת?

על פי סעיף 13א. לחוק עבודת נשים בית הדין יפסוק לעובדת בהריון שפוטרה בניגוד לחוק פיצויים שסכומם לא יפחת מ-150% מהשכר שהיה מגיע לה במהלך התקופה המוגנת. ואולם, רשאי בית הדין, מטעמים מיוחדים שירשמו, לפסוק פיצויים בסכום אחר שיקבע.

כלומר, פיצוי בגובה 150% מהשכר שהייתה מקבלת העובדת. לו המשיכה בעבודתה בתקופה המוגנת, עד יום הלידה ו-60 ימים נוספים לאחר תום חופשת הלידה.

בנוסף לפיצוי זה, על פי סעיף 9(ג)(3) לחוק עבודת נשים המעסיק מחויב לשלם לעובדת פיצוי כספי חלף הודעה מוקדמת. כמו גם בהתאם לפסיקה, המעסיק מחויב לשלם לעובדת חלק מהזכויות הסוציאליות שהיו מגיעות לה אילו המשיכה לעבוד במהלך התקופה המוגנת.

כמו כן, על פי סעיף 10(א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לבית הדין תהא סמכות לפסוק פיצויים לעובדת שפוטרה מחמת הריון. אף אם לא נגרם לה נזק של ממון, בשיעור שיראה לו בנסיבות הענין; לעניין זה, הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לא יחולו על אדם שמעסיק פחות מ-6 עובדים.

 

שאלות ותשובות לעובדת בהריון

אנחנו ממליצים לכם להיכנס ל-37 שאלות ותשובות לעובדת בהריון שכתבנו שם תוכלו למצוא תשובות נוספות לשאלות שיש לכן.

"נלחמים למענך בחירוף נפש תוך הקפדה על איכות, מצוינות, יצירתיות ונאמנות על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך."