חן - עורכי דין

לוגו משרד עו"ד חן

ייצוג עובדים

עובדים / רשימת סוגי תיקים

רשימת התביעות הנפוצות ביותר בבית הדין לעבודה

עבודה בשעות נוספות

אנחנו מייצגים עובדים שעבדו שעות נוספות במקום העבודה אך לא קיבלו תשלום בגין אותן שעות:

 • תביעה בנסיבות בהן העובד לא קיבל בכלל תגמול שעות נוספות
 • תביעה בנסיבות בהן המעסיק לא פיקח על שעות העבודה
 • תביעה בנסיבות בהן שרישום שעות העבודה המופיע בתלושים לא משקף את שעות העבודה בפועל
 • תביעה בנסיבות בהן מופיע בתלוש השכר תגמול שעות נוספות גלובלי שהוא רכיב פיקטיבי
 • תביעה בנסיבות בהן העובד הועסק ב"משרת אמון" או במשרה "שלא ניתן לפקח על השעות"
 • תביעה בנסיבות בהן העובד זכאי לתגמול שעות נוספות לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי
 • תביעה בנסיבות בהן העובד קיבל שכר יסוד שכולל בתוכו שעות נוספות (שכר כולל אסור)

אובדן קצבת נכות

אנחנו מייצגים עובדים שבעקבות אירוע רפואי נגרמה להם נכות או חלילה מוות (שאירים) אך תביעתם לקצבה מקרן הפנסיה נדחתה במלואה או חלקה בגין רשלנות המעסיק או קרן הפנסיה:

 • תביעה בגין אובדן מלא או חלקי של קצבת נכות עקב רשלנות המעסיק
 • תביעה בגין אובדן קצבת נכות עקב רשלנות קרן הפנסיה במשלוח התראה
 • תביעה בגין אובדן קצבת זקנה

הטרדה מינית והתנכלות מינית בעבודה

אנחנו מייצגים עובדים שחוו אירוע על רקע מיני במקום העבודה מצד המעסיק או אחד העובדים:

 • תביעה נגד מעסיק שלא מקיים את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית
 • תביעה נגד עובד ומעסיק על רקע הטרדה מינית חד פעמית או מתמשכת
 • תביעה נגד מעסיק או מנהל ממונה על רקע התנכלות מינית

שכר המחושב על בסיס רווחי העסק או לפי מנגנון עמלות

אנחנו מייצגים עובדים בתחומי השיווק והמכירות ששכרם מחושב על בסיס רווחי העסק או לפי מנגנון עמלות והמעסיק מסתיר מהם הכנסות או מפר את ההסכמות ביניהם:

זכויות עובדים בפירוק חברה

אנחנו מייצגים קבוצות של עובדים שלא קיבלו שכר עבודה ופיצויי פיטורים ממקום עבודה שנסגר עקב יציאת המעסיק להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל):

 • פתיחת הליך חדלות פירעון נגד מעסיק על דרך של פירוק או צו פתיחת הליכים
 • הגשת תביעות חוב לביטוח הלאומי לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים
 • הגשת תביעות קבוצתיות ישירות נגד מעסיק מעבר לסכום התביעה המוגש לביטוח הלאומי

הפרת זכויות סוציאליות במקום העבודה - ותק 3 שנים ואילך

אנחנו מייצגים עובדים בעלי ותק של 3 שנים ואילך או עובדים בכירים שמעסיקם הפר את זכויותיהם במקום העבודה בתשלום השכר לרבות פיצויי הפיטורים:

 • תביעות לתשלום שכר עבודה: שכר עבודה, דמי חגים, חופשה, הבראה, מחלה, שעות נוספות, וכ"ו.
 • תביעות לתשלום גמולי פנסיה שלא הופקדו לרבות השבת ניכויי פנסיה שלא הועברו ליעדם
 • תביעות לפיצוי פיטורים לרבות פיצויי הלנת פיצויי פיטורים
 • תביעות שכר מכוח הוראות צו הרחבה או הסכם קיבוצי: שכר משמרות, קרן השתלמות, אש"ל וכ"ו.

פיטורים שלא כדין וללא עריכת שימוע - ותק 3 שנים ואילך

אנחנו מייצגים עובדים בעלי ותק של 3 שנים ואילך שפוטרו בניגוד לדין וללא עריכת שימוע:

 • תביעה לפיצוי כספי בגין פיטורים מפלים: בשל הורות, גזע, מין, דת, נטייה מינית וכיוצ"ב.
 • תביעה לפיצוי כספי בגין פיטורים במהלך תקופת היעדרות עקב מחלה
 • תביעות לפיצוי כספי בגין פיטורים עקב מצב רפואי ללא השתדלות למצוא תפקיד חלופי
 • תביעות לפיצוי כספי בגין הפרת זכות השימוע לפני פיטורים
 • תביעות לפיצוי כספי בגין פיטורים מהרגע להרגע בלי מכתב פיטורים

נשים בהיריון ובטיפולי פוריות

אנחנו מייצגים נשים שפוטרו במהלך ההיריון או טיפולי פוריות ללא קבלת היתר או פיטורים במהלך חופשת הלידה:

 • תביעה לפיצוי כספי בגין פיטורים אסורים במהלך ההיריון או טיפולי הפוריות ללא קבלת היתר
 • תביעה לפיצוי כספי בגין פיטורים אסורים במהלך חופשת הלידה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין פגיעה בהכנסה או היקף המשרה במהלך התקופה המוגנת
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הוצאת העובדת לחופשה כפויה עד להכרעת הממונה

הפרת הסכם עבודה - אכיפה וצווים

אנחנו מייצגים עובדים שהמעסיק הפר את הסכם העבודה שלהם ותנאיו השונים:

 • תביעה לאכיפת הסכם עבודה
 • תביעה לאכיפת תניות וחיובים כספיים בהסכם העבודה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת הסכם ו/או תניה בהסכם
 • הוצאת צווים על יסוד הסכם העבודה

עובדי רשויות מקומיות

אנחנו מייצגים עובדים ברשויות המקומיות שפוטרו מהעבודה לא בהתאם לחוקת העבודה ולדין הקיים:

 • תביעה לפיצוי כספי בגין הליך פיטורים לא לפי חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הליך פיטורים בלי שהתכנסה הועדה הפריטטית
 • בקשה למתן סעדים זמניים (צו מניעה) למניעת כניסת פיטורים לתוקף
 • בקשה למתן סעדים זמניים (צו עשה) לביטול הודעת הפיטורים
 • ניהול מו"מ עם הרשות המקומית להשגת תנאי פרישה מיטיביים

נהגי משאיות והובלה

אנחנו מייצגים נהגי משאיות שלא קיבלו את זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי או צו הרחבה בענף:

 • תביעה לפיצוי כספי בגין שכר נמוך יותר מהקבוע בטבלת השכר בהסכם הקיבוצי
 • תביעה לקבלת דוחות של סכום ההכנסות החודשי של המשאית ממנה נגזרת הפרמיה
 • תביעה לקבלת פיצוי כספי בגין אי תשלום פרמיה אמיתית
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי קבלת אש"ל חודשי בשיעור הסכומים המפורטים בהסכם הקיבוצי
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום קרן השתלמות בשיעור הסכומים המפורטים בהסכם הקיבוצי
 • תביעה לפיצוי כספי בגין תשלומי פנסיה בחסר שהופרשו משכר נמוך יותר מהשכר הקובע
 • תביעה לפיצוי כספי בגין תשלומי פנסיה לרכיב פיצויים בשיעורים נמוכים מהקבוע בהסכמים
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת זכויות כלליות נוספות במקום העבודה

סוכני ביטוח

אנחנו מייצגים סוכני ביטוח שלא קיבלו את זכויותיהם בהתאם להסכמים שנחתמו עימם:

 • תביעה להכרה ביחסי עובד-מעסיק על כל המשתמע מכך
 • תביעה לקבלת חשבונות והוצאת צווים לחברות הביטוח לשם קבלת דוח מצב של הכנסות/רווחים
 • הגנה מפני תביעות של מעסיקים בגין הוצאת מידע אסור ממערכת ניהול לקוחות ("באפי")
 • הגנה מפני תביעות של מעסיקים שנועדו למנוע הקמת עסק מתחרה או פנייה ללקוחות קיימים
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת זכויות כלליות נוספות במקום העבודה והפרת הסכמים

עובדים בענף המתכת והחשמל - מקום עבודה מעל 20 עובדים

אנחנו מייצגים עובדים בענף שלא קיבלו את זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי או צו הרחבה בענף:

 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלומי פנסיה החל מהיום הראשון לעבודה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלומי פנסיה בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום תוספת שכר במשמרת שניה ושלישית
 • תביעה לפיצוי כספי בגין שעות עבודה נוספות בהתאם לצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום תוספת ותק ויוקר
 • תביעה להכרה בשכר עבודה גבוה יותר בגין חלוקת השכר בתלוש לרכיבים פיקטיביים
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום דמי חגים, חופשה אבל והבראה בהתאם לצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת זכויות כלליות נוספות במקום העבודה והפרת הסכמים

עובדים בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים

אנחנו מייצגים עובדים בענף שלא קיבלו את זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי או צו הרחבה בענף:

 • תביעה לפיצוי כספי בגין תשלום זכויות בחסר בלי לקחת בחשבון את הותק הענפי
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום חגים, שי לחג, ימי שמחה וימי אבל בהתאם לצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום אש"ל, הבראה ונסיעות בהתאם לצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום פנסיה או הפרשות לפנסיה משכר חודשי נמוך
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום שעה עודפת בעבודת לילה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי הפקדת כספים בקרן השתלמות (מנהלי עבודה או ותק של 3 שנים)
 • תביעה לפיצוי כספי בגין חלוקת השכר בתלוש באופן פיקטיבי
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת זכויות כלליות נוספות במקום העבודה והפרת הסכמים

עובדי שמירה ואבטחה

אנחנו מייצגים עובדים בענף שלא קיבלו את זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי או צו הרחבה בענף:

 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום שעות נוספות (בלי שהעובד חתם על טופס הסדר)
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלומי פנסיה בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי הפרשות לקרן השתלמות בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום חגים, חופשה וחופשה משפחתית בהתאם לצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום היעדרות בימי אבל ויום הזיכרון
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום החזר הוצאות נסיעה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין ביטול משמרת בלי שהעובד קיבל הודעה על כך יום לפני
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הטלת קנסות ועונשים
 • תביעה לפיצוי כספי בגין חלוקת השכר בתלוש באופן פיקטיבי
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום שעה עודפת בעבודת לילה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת זכויות כלליות נוספות במקום העבודה והפרת הסכמים

עובדים בענף הניקיון והאחזקה

אנחנו מייצגים עובדים בענף שלא קיבלו את זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי או צו הרחבה בענף:

 • תביעה לפיצוי כספי בגין תשלום שכר כולל אסור
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום שעות נוספות בהתאם לצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי הפרשות לקרן הפנסיה בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי הפרשות לקרן השתלמות בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי הפרשות לפנסיה בעד גמול שעות נוספות
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הטלת קנסות ועונשים
 • תביעה לפיצוי כספי בגין חלוקת השכר בתלוש באופן פיקטיבי
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום חגים, חופשה וחופשה משפחתית בהתאם לצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום היעדרות בימי אבל ויום הזיכרון
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי דמי הבראה בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין אי תשלום החזר הוצאות נסיעה
 • תביעה לפיצוי כספי בגין הפרת זכויות כלליות נוספות במקום העבודה והפרת הסכמים

סוגי עובדים נוספים

 • עובדים באולמות וגני האירועים
 • עובדי הוראה ומערכת החינוך
 • מנהלות משרד/מרפאה/קליניקה/מחלקה
 • עובדי מכירות וטלמרקטינג
 • עובדי מפעל/פס ייצור/הייטק
 • עובדים בתפקידים אחרים

"נלחמים למענך בחירוף נפש תוך הקפדה על איכות, מצוינות, יצירתיות ונאמנות על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורך."