בית דין לעבודה: תפקידים ומטרות | חן - משרד עורכי דין לדיני עבודה בחיפה
תוכן עניינים

בית דין לעבודה: תפקידים ומטרות

תוכן עניינים

מה תפקידו של בית דין לעבודה?

לצד חוקי מדינת ישראל ישנם גם את בתי הדין לעבודה. אשר יוצקים תוכן מעשי לחוקים באמצעות יישום החוקים והתקדימים שנקבעו על המקרים שמגיעים לפתחם.

מערכת בתי הדין לעבודה מורכבת מחמישה בתי דין אזוריים. מקום מושבם בנצרת, חיפה, תל אביב, באר שבע וירושלים. וערכאת ערעור אחת, בית הדין הארצי לעבודה היושב בירושלים. בבית הדין יושבים שופט ושני נציגי ציבור, נציג עובדים ונציג מעסיקים. ואילו בבית הדין הארצי יושבים שלושה שופטים ושני נציגי ציבור.

 

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה הינו בית משפט מקצועי. המומחה במשפט העבודה, שתפקידו, בהקשר של דיני העבודה, להכריע בסכסוכי עבודה שמגיעים לפתחו.

בית הדין מברר את העובדות, קובע ממצאים עובדתיים ומיישם את דיני העבודה כהלכה על המסגרת העובדתית שהוכחה לפניו.

בית הדין הארצי, הינו הערכאה המשפטית הגבוהה ביותר בדיני עבודה. אליו מגישים ערעורים על בית הדין האזורי לעבודה והינו הגוף השיפוטי שמוסמך לקבוע הלכות משפטיות, הנקראים תקדימים. אשר מחייבים את בתי הדין האזורי לעבודה.

בתי הדין לעבודה מוסמכים לחייב מעסיקים בפיצויים כספיים לעובדים בגין הפרת זכויותיהם בעבודה וכן בפיצויים עונשיים בגין הפרת הוראות חוק מסוימות. כגון: הלנת שכר, הלנת פיצויים, אי מתן הודעה על תנאי העבודה, אי הנפקת תלושי שכר וכיוצ"ב.

על פי החוק והפסיקה. מוסמכים בתי הדין לעבודה גם להחזיר עובדים שפוטרו מהעבודה שלא כדין מסיבה מפלה או פיטורים שבוצעו בתקופה מוגנת ואסורה או לאחר גילוי שחיתות במקום העבודה.

מהם המקרים השכיחים ביותר שמגיעים אל בית הדין לעבודה?

במישור משפט העבודה הפרטי אפשר לחלק את המקרים שמגיעים לפתחו של בית הדין לעבודה לשישה חלקים עיקריים.

תביעות שכר ופנסיה, תביעות בגין פיטורים שלא כדין, תביעות בגין פגיעה בשוויון, תביעות בגין הטרדה מינית, תביעות להכרה ביחסי עבודה, ותביעות בגין הפרת הסכם עבודה.

תביעות שכר ופנסיה

מבוססות בעיקרן על הפרה של זכויות המגן. בכלל זה: חופשה שנתית, דמי הבראה, פדיון חופשה, דמי חגים, הפרשות לפנסיה, דמי מחלה, עמלות ועוד. כמו כן, ישנן תביעות שכר שמבוססות על הפרת של זכויות המוקנות לעובדים מכוח הסכם עבודה קיבוצי או צו הרחבה. בכלל אלה נמנים: עובדי הוראה, עובדי עירייה, עובדי ניקיון, עובדים בענף המתכת, עובדי שמירה ואבטחה, נהגי הובלות ועוד.

תביעות בגין פיטורים שלא כדין

מבוססות על פיטורים שבוצעו בניגוד לכללי הדין. כגון פיטורים שלא קדם להם שימוע או פיטורים שהסיבה להם היא בניגוד להוראה חוקית. בכלל זה: פיטורים בזמן מחלה, פיטורים של נשים בהיריון, פיטורים בקשר למילואים, פיטורים של אדם עם מוגבלות, פיטורים מחמת הורות ועוד.

תביעות בגין פגיעה בשוויון

מבוססות על אפליה אסורה בתנאי העסקה או בפיטורים. ובכלל זה: הפרה של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הפרה של חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, הפרה של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועוד.

 

תביעות בגין הטרדה מינית

מבוססות על אקט בעל אופן מיני אסור שביצע מעסיק או עובד כנגד עובד אחר. וזאת במסגרת יחסי העבודה והאופן שבו התבררה התלונה על ידי המעסיק בגין אותה הטרדה.

תביעות להכרה ביחסי עבודה

מבוססות בעיקרן על הטענה של אדם כלשהו שביצע עבודה לטובת אחר. כי יש להכיר בו כעובד של האחרון הזכאי לכל הזכויות הניתנות לעובד מן המניין במסגרת יחסי עבודה.

תביעות בגין הפרת הסכם עבודה

מבוססות בעיקרן על פרשנות הסכם עבודה והנגזרות של יישום הסכם העבודה. בהתאם לפרשנות הנטענת של אחד הצדדים. בתביעות אלה בדרך כלל נמצא צד להסכם שטוען לקיפוח זכויותיו בהתאם להסכם עבודה אשר נוסח בצורה הנתונה לפרשנות. בקטגוריה הזאת נכנסים הסכמים שמשלבים גם היבטים מסחריים או הסכמי שיתוף פעולה תחת מיזם משותף כאשר מתקיים בין הצדדים גם יחסי עבודה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
תוכן עניינים
שכר עבודה - שיטות תשלום ופנסיה
דיני עבודה
עו"ד איתי חן

שיטות שכר עבודה והשפעתם על הפנסיה

בשוק העבודה ידועות מספר שיטות שכר שונות. שיטות אלו משמשות מעסיקים לקבוע את שכר העבודה היעיל ביותר לעסק שלהם להשגת מקסימום תמורה מצד העובד והעלאת

קרא עוד »